.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی

تاریخ: 1399/06/10 - 05:28


مدیر گروه 

 

دکتر مهدی رضا قلیزاده

 

 

اعضای هیات علمی 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی درجه علمي

ایمیل

شماره تماس

تصویر  

اردشیر ظفری

دکتری فیزیولوژی ورزشی

استاديار

ardeshir.zafari@gmail.com

 

09123084649

 

مهدی رضاقلی زاده

دکتری فیزیولوژی ورزشی

استادیار

Mahdi_rezagholizadeh@yahoo.com

09124417949

 

آتوسا تیموری

دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

استادیار

At_teimoori@yahoo.com

09125409370

 

سیدحسین موسوی

دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

استادیار

Sh_moussavi@yahoo.com

09127438581

 

آرش ترک سامنی

دکتری فیزیولوژی ورزشی

استادیار

arashsameni2012@yahoo.com

09189514842

 

حسین الهیاری

دکتری مدیریت ورزشی

استادیار

Hfpp1383@yahoo.com

09141246479  

حسین محمدی ثانوی

تربیت بدنی- رفتار حرکتی

مربی

h.sanavi@yahoo.com

09124413365