.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه ادبیات فارسی

گروه ادبیات فارسی

تاریخ: 1399/06/10 - 21:24


مدير گروه : دكتر حيدر حسنلو

اعضای هیات علمی 

تصویر  نام و نام خانوادگی  درجه علمی  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی صفحه شخصی 
  نزهت وحی       صفحه شخصی
  حیدرحسنلو       صفحه شخصی
  کریم شاکر       صفحه شخصی
  عبدالوحید جعفری       صفحه شخصی
  حسین آریان       صفحه شخصی
  مهری تلخابی       صفحه شخصی