.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

رویداد ملی صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی

رویداد ملی صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی

تاریخ: 1400/01/16 - 00:13


رویداد ملی صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی

(اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان)

 

 

دانلود آیین نامه رویداد ملی صنایع خلاق و فناوذی های فرهنگی 

 

اطلاعات بیشتر: