.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

كد پايان نامه كارشناسي ارشد

كد پايان نامه كارشناسي ارشد

تاریخ: 1392/09/20 - 18:12


کلیه دانشجویانی که موفق به گرفتن کد پایان نامه می شوند، لازم است برای گرفتن ابلاغ اساتید راهنما و مشاور خود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اخذ کد، به دفتر پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.

ضمناً از ابتدای سال 1392، آئین نامه جدید پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ملاک عمل خواهد بود. دانشجویان باید ضمن مطالعه دقیق این ضوابط، نسبت به عمل به مفاد آن جدیت به خرج دهند.

برای مشاهده فهرست آخرین وضعیت اخذ کد، به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

http://www.iauz.ac.ir/index.php/fa/main/setad/research/unit/thesis/content/forma%20fanni