.::. معاونت پژوهشی .::.

بخشنامه نهمین دوره جشنواره فرهیختگان

بخشنامه نهمین دوره جشنواره فرهیختگان

تاریخ: 1400/08/22 - 09:26


شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناسایی و تشویق اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموزان و فناوران این دانشگاه در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و فناوری «نهمین دوره جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری فرهیختگان» را همانند سال های گذشته به صورت یکپارچه و ملی برگزار می کند.

جهت شرکت در نهمین دوره جشنواره فرهیختگان، ضمن مطالعه دقیق "دستورالعمل شرکت در جشنواره" ، پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نموده و همراه با لوح فشرده و مستندات به صورت فیزیکی تا تاریخ 10/09/1400  به حوزه پژوهش دانشکده مربوطه تحویل نمایند. بدیهی است به مدارک ناقص و یا مدارک دریافتی پس از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نمی شود.

همچنین بازه زمانی بررسی مدارک و مستندات داوطلبان شرکت در جشنواره از فروردین ماه ۱۳۹۷ تا آذرماه ۱۴۰۰ است و برگزیدگان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ جشنواره نمی‌توانند به عنوان برگزیده در همان بخش انتخاب و معرفی شوند. بدیهی است در سایر بخش‌ها امکان معرفی ایشان وجود دارد.

در صورت انتشار کتاب با هر یک از ناشران بین‌المللی معتبر مانند Elsevierو Springerلازم است اصل کتاب به همراه فرم داوری برای دبیرخانه جشنواره فرستاده شود. دبیرخانه جشنواره صرفاً آثاری را در داوری نهایی منظور خواهد کرد که مستندات و پرونده آنها به صورت کامل براساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های جشنواره ارسال شده باشد.

برای دسترسی به فایل پرسش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، فرم های ارزیابی و سایر اطلاعات و اخبار مربوط به جشنواره، لازم است به سایت شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی به نشانی saha.iau.ir  و یا از طریق لینک هایی که در این صفحه بارگذاری شده است، مراجعه شود.