.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

پژوهش اساتید

پژوهش اساتید

تاریخ: 1392/09/20 - 13:53


1- فرم صفر طرح پژوهشي (دانلود فايل)

2- فرم درخواست برگزاري همايش(دانلود فايل)

3- فرم تشويق مقالات ISI، علمي پژوهشي، همايش و .... ( دانلود فايل)

4- فهرست نشریات نامعتبر (به بخش امور مقالات علمی معاونت پژوهشی مراجعه شود.)