.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

برنامه جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

برنامه جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

تاریخ: 1392/09/20 - 00:52


 

ساعت دفاع

تاریخ دفاع

رشته و گرایش

نام و نام خانوادگی دانشجو

16:00 28/8/93 خاک وپی امیر سینا پالیزی
12:00 93/9/5 خاک وپی سید رضا مومن
11:00 93/9/5 خاک وپی فردین رومی
8:30 93/9/5 راه و ترابری رضا ولی
12:30 12/9/93 راه و ترابری مهدي حسنلو
12:00 27/9/93 راه و ترابری بابک طلعتی
12:30 28/9/93 طراحی شهری محمد تقی ملا رضایی
12:30 93/10/10 خاک وپی آرین خسروی
12:00 93/10/13 خاک وپی سالار سعیدی
12:00 93/10/13 خاک وپی بابک راهیمی
12:30 93/10/18 طراحی شهری مرضیه ابراهیمی پور
13:00 93/10/23 خاک وپی مهران بهاروند
11 93/10/23 خاک وپی علی مرادی
12 16/11/93 طراحی شهری آیلار کلانتری
12 24/10/93 طراحی شهری رویا کلانتری
13 93/11/15 طراحی شهری سارااصفهانی
14 93/11/15 طراحی شهری معصومه اسمعیلی
14 93/11/16 طراحی شهری الهام حسنی
15 93/11/16 طراحی شهری میناحبیب پور
16 93/11/16 طراحی شهری شیواخاتمی
17 93/11/16 طراحی شهری میثم پولادرای
11 93/11/29 طراحی شهری ندامحرمی
12 93/11/19 معماری سعیدخوشدل
12 93/11/19 معماری لاوین تدین
11 93/11/16 خاک وپی امیدالهام کیا
12 93/11/20 راه وترابری داودرستم خانی
14 93/11/20 خاک وپی نادرنوروزی
14 93/11/24 خاک وپی مسعوداسدی
18 93/11/30 خاک وپی محمدباباپور
13 93/11/29 خاک وپی آریان مالکی دیزجی
14 93/11/29 خاک وپی حسن سروقامت
12 93/11/30 خاک وپی حسن احمدی
17 93/11/28 راه وترابری میلاد تاجیک
13 93/11/30 راه وترابری نیما علیزاده
13 93/11/30 خاک و پی ابوذر سلیمی
10 93/11/30 خاک وپی مهرداد کلهر
11 93/11/30 خاک وپی مرتضی عبدی راد
12 93/11/29 خاک وپی حسن مجتبی زاده
16:30 93/11/30 خاک وپی اکبرخلیلی
15 93/11/30 خاک وپی هادی دیانت طلب
16 93/11/30 خاک وپی حمیداحدی
17 93/11/30 خاک وپی محمدبیات
12 93/12/4 طراحی شهری فاطمه صرافی
12 93/11/29 راه وترابری شهروزاقراری گیکلو
  93/12/6 طراحی شهری نعیمه نوراله زاده
12 93/11/30 معماری لیلاشیخی
10 93/12/3 معماری روشنک علیزاده
11 93/12/3 معماری وحیدداودزنجانی
  93/12/4 راه وترابری محسن رستمی
  93/12/7 طراحی شهری امیرخشنودی فر
  93/12/6 طراحی شهری نگین خلیلی
12:30 93/12/6 طراحی شهری فرزادمسلمی
  93/12/6 خاک وپی علیرضادهقانی پور
13 93/12/7 خاک وپی اکبراصغری
  93/12/7 خاک وپی محمدصادق صباغ
12 93/12/7 خاک وپی پیمان کریمخانی
12 93/12/7 طراحی شهری حسین محمدحسینی
11 93/12/7 راه وترابری امیرانوری
10 94/2/10 خاک وپی شایان ایوبی
12 24/2/94 راه وترابری بهزاد رحمانی
13 94/3/2 معماری علیرضا نظرنیا