.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

تاریخ: 1392/09/20 - 11:49


 

تصویر

نام و
نام‌خانوادگی

درجه علمی

رشته
تحصیلی

مدرک
تحصیلی

 

هومن اسحاق شربیانی

استادیار

مهندسی عمران - آب

 دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

حسین امینی

مربی

مهندسي عمران - راه و ترابري

کارشناسی ارشد

صفحه‌ی شخصی

عليرضا انصاري

مربی

مهندسي مكانيك - هوا فضا

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

میرموسی انیران

مربی

مرمت واحیا بناهاوبافتهای تاریخی

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

فرید اسماعیلی مربی مهندسی نقشه برداری  دانشجوی دکتری تخصصی صفحه‌ی شخصی

قادر باقری

مربی

مهندسی عمران - سازه

دانشجوی دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

سید امیر حسین بهشتی

مربی

مهندسی عمران - راه و ترابری

دانشجوی دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

آتوسا بيات

مربی

معماري

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهدي پنجي

مربی

مهندسي عمران - ژئوتكنيك

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

حسین پروینی ثانی مربی

عمران - سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

زهره ترابي

استادیار

معماري

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

غلامرضا تطهيري

مربی

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

محسن توفیقی

مربی

عمران - سازه

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

شراره تيموري

مربی

طراحي صنعتي

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

هومن ثبوتي

استادیار

مهندسي معماري

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مسلم جاسمي

مربی

نقاشي

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

نسرين جعفري

مربی

نقاشي

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

محمد رضا حسنلو

استادیار

علوم و مهندسی آبخیز

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

وحید حسینی تودشکی

استادیار

زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک)

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

اصغر رسولي

مربی

عمران - سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

محمد روحانی

مربی

عمران - سازه

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

ملیحه زارعی

مربی

مهندسی مواد متالورژی - مواد پیشرفته

دانشجوی دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

فریدون زینعلی

مربی

مهندسي عمران سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهدی ساشورپور

استادیار

مهندسي شهرسازي

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

  مهدی سجادی استادیار مهندسی عمران - راه و ترابری دكتري تخصصي  

صفحه‌ی شخصی

حامد سرورام

استادیار

مهندسی عمران - آب

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

مهدی سلیمی

مربی

مهندسي پزشكي - بيومتريال

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

مينا سليمي

مربی

ارتباط تصویری (گرافیک)

دانشجوی دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

رامین کیامهر دانشیار مهندسی نقشه برداری - ژئودزی دکتری تخصصی  صفحه شخصی
           

حمید شعبانزاده

مربی

عمران سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

علی شکوهی

استادیار

شهرسازی

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

مجيد شهبازي

استادیار

معماري

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

عباس صفری

مربی

شهر سازي

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

محمدرضا عطرچیان

استادیار

عمران - ژئوتكنيك

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

داود علی آبادی

مربی

عمران - سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

حمید علی الهی

استادیار

عمران - ژئوتكنيك

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهران فرامرزی استاديار شهرسازی

 دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهران قنبري مطلق

مربی

معماري

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

  نرگس کریمی مربی شهر سازی دکتری تخصصی صفحه شخصی

وحید محبوب کنارسری مربی ژئودزی  دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

علي كفلو

استادیار

مهندسي مواد و متالورژي

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

قاسم محمودي

مربی

مهندسي عمران - سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

زهرا مردانی

استادیار

زمين شناسي ساختماني

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

وحید منفرد

دانشیار

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (جامدات)

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

علي مهرآبادي

استادیار

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

 

       

 

یحیی نصیرا

استادیار 

مهندسي عمران- سازه

 دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

صمد نظري

مربی

مهندسي عمران - ژئوتكنيك

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

سید محمد نکوفر

مربی

طراحی و ساختمان بتن

کارشناسی ارشد

صفحه‌ی شخصی

شیما نکیسا

مربی

مهندسي مواد

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

محمد حسین نوری قیداری

استادیار

مهندسی منابع آب-هیدرولوژی

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

محمد نوشه

استادیار

مهندسی مواد، گرایش متالورژی استخراجی

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

جعفر نيكومنش

مربی

معماري

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

ناصر يوسفي

مربی

مهندسي مواد

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

 
 
 
---مشاهده آدرس پست الکترونیکی اساتید---