.::. معاونت پژوهشی .::.

شرکت در کنفرانس های علمی -پژوهشی

شرکت

تاریخ: 1392/09/16 - 13:15


به بخش کنفرانس های علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان خوش آمدید

 

اساتید گرامی جهت شرایط شرکت در کنفرانس های معتبر به آخرین بخشنامه سازمان مرکزی (بخشنامه آذر 94) مراجعه نمایید. 

 

آیین نامه شرکت در کنفرانس خارج از کشور   (9 /89/4)

آیین نامه شرکت در کنفرانس خارج از کشور   (2 / 8 / 90)

- آیین نامه شرکت در کنفرانس خارج از کشور   (31 / 3 / 91)

- آیین نامه شرکت در کنفرانس خارج از کشور   ( 24/ 2 / 93)

-متمم بخشنامه اردیبهشت 92 (94/8/13)

-آخرین آیین نامه کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور (94/9/4)

 

 

 

مراحل اقدام جهت دریافت تسهیلات شرکت در کنفرانس خارج از کشور

- فرم شماره 1 ( درخواست شرکت در کنفرانس خارج از کشور)

- فرم شماره  2     (تعهدنامه )                                                                                            

- فرم شماره 3   ( ارائه مدارک )

 

 

  

آیین نامه شرکت در کنفرانس داخل کشور                 

  فرم درخواست شرکت در کنفرانس داخل کشور