.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

معرفی مدیر کل اداری

در حال حاضر آقای مهندس نجم الدین حسنی کارشناسی ارشد رشته مدیریت به عنوان مدیر کل امور اداری دانشگاه می باشند.

تاریخ: 1392/09/23 - 20:23


در حال حاضر آقای مهندس نجم الدین حسنی کارشناسی ارشد رشته مدیریت به عنوان مدیر کل امور اداری دانشگاه می باشند.

 

تلفن تماس داخلی: 2321

تلفن تماس مستقیم: 02433461220

ایمیل : nahassani3@gmaill.com