.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

معرفی مدیر امور اداری و منابع انسانی و دبیر اسکان

معرفی مدیر امور اداری و منابع انسانی و دبیر اسکان

تاریخ: 1392/09/23 - 07:16


مدیر امور اداری و دبیر رفاه کارکنان : آقای  صمد نصیری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

شماره تماس مستقیم:33469501

شماره داخلی: 210

 

مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان را برعهده دارد.

مدیر امور اداری مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت می کنند تا سازمان بتواند به صورت موثری کارکند. مدیر امور اداری نظار بر رعایت استانداردها و قوانین در قراردادهای سازمان است . او  الگوهای مصرف انرژی، استفاده از فن آوری و تجهیزات اداری را کنترل می کند مثلا ممکن است برای خرید تجهیزات و وسایل جدید برای کاهش هزینه های انرژی و یا تعمیر و نگهداری یا جایگزینی آینده تجهیزاتی مانند کامپیوتر برنامه ریزی کند. کار این مدیر در میزان بهره وری و رضایت کارکنان موثر است.

بخشی از وظایف مدیر امور اداری مربوط به انجام امور استخدامی، موارد داخل سازمانی(مانند ترفیع، جابجایی و..)،نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، امور رفاهی و...می باشد .

مسئولیت اجرای مناقصه ها و مزایده ها و نظارت بر امور نحوه نگهداری و ایمنی کالاها، تهیه کالاها و تجهیزات مورد نیاز، امور مربوط به خدمات عمومی مانند برگزاری جلسات و همایش ها را نیز جزیی از وظائف مدیر امور اداری می باشد.

وظایف مدیر امور اداری

مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش اداری

برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قراردادها،

نظارت بر نگهداری و تعمیر ماشین آلات، تجهیزات و...

اطمینان از رعایت شدن استانداردهای ایمنی و سلامت در محیط کار

انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی، امور داخل سازمانی (ترفیع، جابجایی، پاداش، تنبیه، مرخصی و...)، ارزیابی عملکرد، امور بیمه، وام و...