.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

ریاست دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ریاست دانشکده برق

تاریخ: 1392/09/23 - 10:12


 

 

جناب آقای دکتر مهدی بیگدلی

داخلي 2400 – تلفکس 33460463

 bigdeli_iauzb@yahoo.com