.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

معرفی ریاست

ریاست

تاریخ: 1394/08/23 - 09:26


حوزه ریاست

  دکتر علیرضا کاظمی زاده

استادیار، دکتری تخصصی  شیمی آلی

 

 رئیس دانشکده علوم پایه و پزشکی: دکتر علیرضا کاظمی زاده

ایمیل:alirezakazemizadeh@yahoo.com

تلفن 7-33421001 024 داخلی 2367

تلفکس:  33461221-024

 دانلود بیوگرافی انگلیسی رئیس دانشکده علوم پایه و پزشکی(pdf)

 

دانشكده علوم  پايه و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان  در سال 1386 تاسیس و  هم اکنون در رشته هاي دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری، دکتری تخصصی شیمی آلی، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، کارشناسی ارشد ژنتیک، کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی، کارشناسی ارشد نانوفیزیک، کارشناسی ارشد شیمی آلی، کارشناسی ارشد شیمی داروئی، کارشناسی ارشد نانوشیمی، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، کارشناسی ميكروبيولوژي، کارشناسی زیست شناسی جانوری، کارشناسی زیست شناسی گیاهی، کار شناسی ژنتیک، کارشناسی بیوتکنولوژی، کارشناسی شیمی کاربردی، کارشناسی شیمی داروئی، کارشناسی ریاضیات و کاربردها، کارشناسی آمار و کاربردها، کارشناسی علوم کامپیوتر، کارشناسی فیزیک  و کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر دانشجو می پذیرد. در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94، تعداد 1250  نفر دانشجو در اين دانشكده مشغول به تحصيل بوده‌اند. تعداد اعضاي هيأت علمي اين دانشكده 51 نفر می باشد.

 امكانات آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم پایه و پزشکی عبارتند از: 15 آزمايشگاه تخصصی آموزشي و پژوهشی، مرکز تحقيقات بیولوژی مصوب و سايت های كامپيوتر مجهز به نرم ‌افزارهاي مرتبط با رشته‌هاي تحصيلي دانشكده

کتابخانه دانشگاه با فضای 1000 متر مربع داراي 8000 عنوان و 15800 جلد كتاب مربوط رشته هاي علوم پايه و پزشكي مي باشد. درضمن كتابخانه مركزي دانشگاه داراي 90000 جلد كتاب مي باشد كه داراي سيستم اتوماسيون خدماتي كتابداري مي باشد.

دانشكده علوم پايه و پزشكي داراي مجله تخصصی علوم زيستی داراي رتبه علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مي باشد.

                                                                             

دكتر علیرضا کاظمی زاده
رئيس دانشكده علوم پايه و پزشكي
 
  
شرح وظایف رئیس دانشکده:

 

نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق ریاست دانشگاه ابلاغ مي شود و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيلي

ايجاد هماهنگي و نظارت بر امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي دانشکده

نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشکده

ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي دانشکده

نظارت بر كار شوراهاي مختلف دانشکده

ارزيابي فعاليت ساليانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه

پيشنهاد انتصاب و انتخاب معاونين دانشكده و مديران گروه ها به ریاست دانشگاه

ايجاد ارتباط و هماهنگي با معاونين دانشگاه جهت اجراي مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

نظارت بر عملكرد كادر غيرهيات علمي دانشكده وارزيابي فعاليت آن ها با مشاركت رﺅسای واحدهاي تابعه

بررسي و برآورد نيازهاي تجهيزاتي و تحقيقاتي دانشكده و اعلام آن به ریاست و معاونین دانشگاه

شركت درشوراهاي ذيربط دانشگاه و انعكاس نتايج و گزارشات شوراها به اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان دانشكده                                          

                             رزومه ریاست دانشکده  در سایت ذیل:

http://www.iauz.ac.ir/pydio/data/public/5b723a.php