.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

رئیس آموزش

آموزش

تاریخ: 1392/09/24 - 15:01


 

رئيس اداره آموزش دانشكده :     آقاي حمید امیدی

پست الكترونيكي :

 

 تلفن:  5-33421001 -024داخلی 2209

تلفکس: 33461221-024مستقیم

  دانلود بیوگرافی رئیس آموزش دانشکده علوم پایه و پزشکی  

دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد و بالطبع آموزش دانشکده را نیز میتوان یکی از ارکان اصلی فعالیت های دانشکده به شمار آورد که اهداف آن بر2 پایه استوار است :
·          ضابطه مندی
·          ارتقاء کیفی آموزش
 
ضابطه مندی:
در مورد ضابطه مندی دانشکده علوم پایه و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با داشتن رشته های تحصیلی و پرسنل مجرب و متعهد، ملزم به رعایت موارد ذیل میباشد :
اجرای دقیق آیین نامه آموزشی مصوب حوزه معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی.
هماهنگی با حوزه محترم آموزش دانشگاه در اجرای هرچه مطلوب دستور العمل های برنامه ریزی ، ثبت نام ، امتحانات میان ترم و پایان ترم.
هماهنگی با مدیران محترم گروه ها و اساتید نسبت به ارائه مطالب طبق سرفصل های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی.
هماهنگی با مدیران محترم گروه ها جهت ارائه دروس، تنظیم برنامه درسی و زمان بندی امتحانات و وارد نمودن در سایت دانشگاه جهت ثبت نام دانشجویان.
معرفی دانشجویان ممتاز واجد شرایط جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر.
معرفی دانشجویان واجد شرایط جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان.
 

حمید امیدی
رئيس آموزش دانشكده علوم پايه وپزشكي
 
 
 
اهم فعالیتهای اداره آموزش
 
·         نظارت بر اجرای آئین نامه آموزشی و مقررات آموزشی
·         ابلاغ کلیه بخش نامه ها و آئین نامه ها به گروههای آموزشی
·         برنامه ریزی کلی ثبت نامها ، حذف و اضافه و نظارت بر آن
·         ایجاد و حفظ هماهنگی میان گروههای آموزشی و نظارت بر فعالیتهای آموزش گروهها
·         حل مسائل آموزشی دانشکده از طریق شورای دانشکده
·         تنظیم برنامه های کلاسی با هماهنگی گروههای آموزشی
·         کنترل حضور و غیاب اساتید و گزارش آن به آموزش کل و تشکیل کلاسهای جبرانی
·         تنظیم برنامه امتحانات گروهها و برگزاری امتحانات
·         پاسخگویی به سوالات آموزشی دانشجویان درچارچوب مقررات آموزشی
·         تهیه و ابلاغ اسامی دانشجویان مشروط و اخراجی به گروهها
·         نظارت بر کلیه مکاتبات دانشجویی از طرف گروهها
·         تنظیم و ارائه دروس عمومی و انجام مکاتبات لازم
·         جمع آوری لیستهای نمرات از گروهها ، ثبت نمرات ، چک چشمی و ارسال آن به آموزش کل
·         تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی دانشجویان