.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

رئیس پژوهش

پژوهش

تاریخ: 1392/09/24 - 08:55


 

 رئيس اداره پژوهش دانشكده :    آقای بهروز فتحی

پست الكترونيكي : fathibehrooz.z@gmail.com

 تلفکس :    

 تلفن :          7- 33421001       024              داخلی  2246

 

پژوهش، پردازش اطلاعات برخوردار از انتظام، متعلق به گستره خاصي از علوم و داراي هويت جمعي است كه به نوآوري مي انجامد.از پژوهش و تحقیق تعاریف گوناگون به دست داده شده است. برخی آن را شناخت حقیقت دانسته‏ اند. و بعضی آن را جست و جو برای کسب آگاهی‏ هایی جدید و حقیقی با روش علمی، با تلاش برای کشف حقایق یا اثبات نظریه‏ ای خاص یا پرده برداشتن از مجهولات دانسته‏ اند. گروهی دیگر گفته ‏اند: پژوهش عبارت است از مطالعه آگاهانه، برنامه ‏ریزی شده و روش‏مند به هنگام مواجهه با مسئله‏ ای پیچیده و مبهم، به قصد ایجاد وضوح و رفع پیچیدگی و ابهام از آن مسئله، نکات برجسته تعاریف مذکور عبارت است از حرکت، تلاش، نظم و دقّت، داشتن هدف و روش علمی به انگیزه دست یابی به حقایق و پاسخ‏ها.اینعنوان در برگیرنده پستهایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع­ آوریاطلاعات و بررسی در مورد برنامه­های آموزشی و پژوهشی با برنامه ­هایی در سطوح مختلفدوره­ های دانشگاهی، بررسی و ارزشیابی و انتخاب پرونده­ های تحقیقاتی، بررسی مطالب جهت نشریات علوم مختلف و یا طر­ح­ ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت های فوق راعهده­ دار می­باشند.تحقیق و پژوهش مایه حیات علم است و در سایه آن مباحث علمی گسترش یافته و پر شاخ و برگ می‏شوند. تحقیق، علم و آگاهی را پر دامنه و گسترده می‏سازد و بدون آن رکود و حتی مرگ علمی پدید می‏آید. چه بسیارند اصول و قوانین و حتی نظریاتی که در سایه پژوهش روشن می‏گردند و یا با دفع حشو و زوائد و دقت‏ های پژوهشی ارزش و مرتبتی جدید پیدا می‏کنند.

 
 
اهم فعالیتهای پژوهش  دانشكده:
·         طرحهای پژوهشی ارائه شده توسط اعضاء هیات علمی
·         پرداخت حق الزحمه مربوط به چاپ مقالات اعضاء هیات علمی در مجلات علمی
·         پرداخت هزینه ثبت نام و شرکت اعضاء هیات علمی در مجامع علمی بین المللی و داخلی
·         چاپ کتب تالیفی یا ترجمه شده اعضاء هیات علمی
·         برگزاری کارگاههای پژوهشی و آموزشی
·         برگزاری همایش ها ( بین المللی ، منطقه ای ، استانی و داخلی )
·         امور مربوط به کتابخانه
·         امور مربوط به سایت اینترنت دانشکده
·         امور مربوط به کارگاههای کامپیوتر دانشکده
·         امور مربوط به مرکز آمار و رایانه دانشکده
·         تجهیزات سمعی و بصری دانشکده
·         همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان
·         نظارت بر امور انجمن های علمی و ادبی
·         نظارت بر امور هسته علمي
·         معرفی دانشجویان به مراکز علمی ، تحقیقاتی و ....