.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

معرفی گروه پرستاری

گروه پرستاری

تاریخ: 1392/09/24 - 16:01


مدیر گروه پرستاری: خانم مهتاب مروجی

ایمیل مدیر گروه پرستاری:mahtabmoraveji@yahoo.com

تلفن: 5-4221001-0241 داخلی 302

پرستاري رشته اي مستقل و شاخه اي از علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن به عنوان عضوي از تيم سلامت در عرصه هاي مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره اي، پيشگيري، مديريتي و حمايتي، مراقبت هاي درماني و توانبخشي مي پردازند. دوره كارشناسي پيوسته پرستاري اولين مقطع تحصيلي رشته پرستاري است كه برنامه آن براساس ضوابط علمي و ارزش هاي اسلامي تهيه و تدوين شده است.»
آموزش پرستاري در سطح كارشناسي زمينه ساز تربيت پرستار حرفه اي است كه به عنوان يك پرستار عمومي بتواند بررسي و شناخت وضعيت سلامت، ارائه خدمات و هماهنگي مراقبت ها را در عرصه هاي مختلف به فرد، خانواده و جامعه عهده دار شود.
 
تاریخچه گروه:
گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي زنجان از مهر ماه 1371 با پذيرش 60 دانشجو در مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر اين گروه داراي 9عضو هيات علمي (2 نفر دکترا،  6نفر كارشناسي ارشد ، 1 نفر بورسيه دكتري پرستاري ) مي باشد.
كل دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي زنجان از بدو تاسيس تا كنون 1270 نفر ،دانشجويان فارغ التحصيل 895 نفر ودانشجويان در حال تحصيل 375 (355 نفر خواهر و 20 نفر برادر) نفر مي باشد.
     گروه پرستاري داراي اتاق پراتيك و مولاژ بسيار مجهزي مي باشد كه جهت تدريس دروس مربوطه مورد استفاده قرار مي گيرد.
 
          مديريت گروه از بدو تاسيس تا كنون :
 1.سركار خانم رحيمه شيرواني
2.جناب آقاي دكتر سعيد شهراز
3. سركارخانم معصومه شاكري نژاد
4. سركارخانم ويدا صادق زاده
5. سرکار خانم مهتاب مروجی
 
آيين نامه هاي آموزشي
 
دانلود ليست دروس رشته پرستاری(pdf)
دانلود برنامه ترمي  رشته پرستاری (pdf)
تعداد كل واحدهاي درسي لازم براي گذراندن دوره كارشناسي پرستاري 130 واحد و براساس سرفصل دروس به شرح زير است:
* دروس عمومي                        20 واحد
* دروس پايه                              16 واحد
* دروس اصلي                           12 واحد
* دروس اختصاصي                      46 واحد
* كارآموزي                                12 واحد
* كارآموزي در عرصه                    24 واحد
جمع كل                                  130 واحد