.::. معاونت پژوهشی .::.

انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

تاریخ: 1392/09/17 - 06:33


انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در راستای توسعه علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و با هدف جذب و پرورش استعدادهای دانشجویان زیر نظر کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می نماید.

 

اهداف انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

1- شناسایی و جذب دانشجویان مستعد در رشته های مختلف علمی، ادبی و هنری.

2- برگزاری بازدیدهای علمی یک روزه با رویکرد علمی- پژوهشی به منظور شرکت در سفرهای آموزشی- پژوهشی، کنفرانس ها، نشست ها و نمایشگاه های تخصصی داخلی

3- برگزاری همایش های علمی با رویکرد کاملاً پژوهشی و با دامنه داخلی (هر انجمن مجوز برگزاری حداکثر یک همایش در سال را دارد).

4- برگزاری کارگاه های علمی- پژوهشی.

5- تدوین و انتشار نشریات علمی، ادبی و هنری (هر انجمن مجوز انتشار یک نشریه را دارد).

6- اعطای طرح پژوهشی به اعضای انجمن (هر عضو انجمن می تواند حداکثر یک طرح پژوهشی را در سال اجرا نماید).

 

 تاکنون 20 انجمن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان مجوز تأسیس و فعالیت دریافت نموده اند که به شرح زیر می باشند:

- انجمن علمی رباتیک

- انجمن ادبی

- انجمن علمی برق

- انجمن علمی ژنتیک

- انجمن علمی مهندسی صنایع

- انجمن علمی مدیریت بازرگانی

- انجمن علمی متالوژی

- انجمن علمی IT

- انجمن علمی ریاضی

- انجمن علمی علوم سیاسی

- انجمن علمی شیمی

- انجمن علمی مامائی

- انجمن علمی پرستاری

- انجمن علمی شهرسازی

- انجمن علمی حقوق

- انجمن علمی علوم اجتماعی

- انجمن علمی میکروبیولوژی

- انجمن علمی حسابداری

- انجمن علمی کامپیوتر

- انجمن علمی عمران


* بخشنامه شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی(73/457004 - 91/12/23)

اساسنامه انجمن‌های علمی، ادبی و هنری *

فرم درخواست برگزاری برنامه های انجمن های علمی، ادبی و هنری

فرم معرفي مدرس (سخنران)  جهت برگزاری  برنامه های انجمن های علمی، ادبی و هنری

برنامه‌های پیشنهادی سالیانه انجمن‌های علمی، ادبی و هنری 

درخواست بررسی طرح پژوهشی پیشنهادی 

فرم صفر طرح پژوهشی 

* فرم نمایندگان انجمن