.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

معرفی گروه مامایی

گروه مامایی

تاریخ: 1392/09/24 - 15:39


مدیر گروه مامایی: خانم رباب آرامی

تلفن :5-02433421001 داخلی2302

ایمیل: arami80@yahoo.com

دانلود بیوگرافی مدیر گروه

دانلود آیین نامه تعیین استاد راهنما

دانلود آرایش دروس مامایی

كارشناسي پيوسته رشته مامايي
Midwifery Bachelor of Science (continuous(

 

—        تعريف رشته:

    رشته مامايي از رشته هاي علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن در سطح كارشناسي با ارائه خدمات بهداشت باروري و انجام مراقبتهاي دوران بارداري، حين و بعد از زايمان، انجام مراقبتهاي نوزادان و شيرخواران و ارائه آموزش و مشاوره سلامت جنسي و باروري به زنان در جهت تامين و ارتقاي سلامت مادر وجنين – نوزاد و شيرخوار و كودك تلاش مي كنند.

—        ارزش ها و باورها"

    از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه و كانون اصلي رشد تعالي انسان ها است و زنان و مادران در اين كانون نقش محوري و تعيين كننده اي را به عهده دارند، لذا توجه به سلامت جسمي و رواني مادران و كودكان و ارائه خدمات بهداشتي براي اين گروه هاي آسيب پذير در راس برنامه هاي بهداشتي و درماني دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. از اين رو پوشش دهي اينگونه خدمات با توجه به تعريف رشته مامايي در حيطه ابعاد باليني و بهداشتي آن قرار مي گيرد.

—        رسالت:

    رسالت اين برنامه نيروي انساني متعهد، آگاه و متبحر در زمينه مامايي است كه خدمات مامايي را در سطوح مختلف پيشگيري، به عنوان يك فرد از اعضاي تيم سلامت و يا به صورت مستقل، به مددجويان ارائه مي نمايد.

—        اهداف كلي دوره:

كمك به ارتقا شاخص هاي مرتبط با سلامت باروري زنان و خانواده

كمك به كاهش مشكلات مرتبط با مادر و جنين- نوزاد و شيرخوار و كودك و كاهش مرگ و مير ناشي از دوران بارداري

كمك به ترويج زايمان هاي طبيعي در كشور

—        نقش دانش آموختگان:

دانش آموختگان اين رشته در نقش هاي زير در جامعه انجام وظيفه مي كنند:

تشخيصي، مراقبتي- مداخله اي

آموزشي                                                                                         

مشاوره اي

پيشگيري

مديريتي

تاریخچه رشته مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

—        تاسیس رشته مامايي در سال 1372 در مقطع کاردانی انجام یافت و با پذیرش 30 نفر دانشجو شروع به کار نمود و تا سال 1385 جمعا 500 نفر پذیرفته و تا سال 1387 فارغ التحصیل شده اند.

—        از سال 1386 اين رشته از کاردانی به کارشناسی پیوسته تغییر یافت اولین دوره با تعداد 22 نفر شروع به کار نمود و تا سال93، نیز135نفر فارغ التحصیل شده و 115نفر دانشجو در حال تحصیل  میباشند.