.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

گروه آموزشی ریاضی-آمار

گروه ریاضی-آمار

تاریخ: 1394/05/26 - 09:20


مدیر گروه ریاضی-آمار: آقای غلامحسین امیربستاقی

تلفن: 5-02433421001  داخلی2311

ایمیل:hosainamirbostaghi@gmail.com

دانلود بیوگرافی مدیر گروه

 گروه ریاضی وآمار در سال 1375 به همت تني چند از اساتيد رشته رياضي و فيزيك تشكيل گرديد .از آنجا كه علوم پايه بنيان هر رشته تحصيلي مي باشد از اهميت خاصي برخوردار است و اين گروه سعي بر تعميق علمي دانشجويان براي آماده شدن در فراگيري دروس تخصصي خود مي نمايد .وظيفه اصلي اين گروه سرويس دهي دروس رياضي و آمار براي تمامي رشته ها در سطح دانشگاه مي باشد .در حال حاضر اين گروه داراي 12 نفر عضوهيئت علمي ( تمام وقت ،نيمه وقت و بورسيه ) وتعدادی همكار حق التدريس مي باشد . مديريت گروه از بدو تاسيس تا كنون بترتيب بعهده آقايان كمال انصاري – غلامحسين اميربستاقي- عليرضا خالصي – مهدي اسدي –علي شهنوازعلي فتحي - مهدی افشار-دکتر مرتضی بیات - علی شهنواز بوده است.