.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

معاون دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

معاون دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تاریخ: 1392/09/24 - 18:09


 

مهندس فرهاد قره باغی

داخلی 2401 - 4265080 تلفن

اتاق 414

fg_1075@yahoo.com