.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

گروه آموزشی فیزیک و مهندسی اپتیک

گروه فیزیک و مهندسی اپتیک

تاریخ: 1392/09/24 - 09:20


 

مدیر گروه فیزیک و مهندسی اپتیک: دکتر روح اله مراد حاصلی

تلفن :7-02433421001 داخلی 2311

ایمیل:

دانلود بیوگرافی مدیر گروه

دوره كارشناسي فيزيك يكي از دوره هاي آموزش عالي است كه هدف آن با توجه به ماهيت علم فيزيك و فراگير بودن دامنه گسترش آن در تمامي ابعاد مادي و فكري انسانها، علاوه بر تربيت افراد قابل براي پيگيري و انتقال و گسترش مرزهاي اين علم از طريق آموزش و پژوهش، تربيت متخصصيني است كه بتوانند جوابگوي نيازهاي متنوع تخصصي حرفه اي و كارشناسانه مربوط به فيزيك و ساختن زير بناي مناسب براي ايجاد تكنولوژي نوين وانتقال آن باشند.
واژه فيزيك از يك كلمه يوناني به معني طبيعت گرفته شده است و علمي است كه به مطالعه ماده و حركت آن در فضا-زمان و همه كميت هاي مرتبط با آن مانند انرژي و نيرو مي پردازد. در واقع علم فيزيك يك تحليل عمومي از طبيعت، براي درك چگونگي رفتار جهان است.فيزيك علمي است كه هدف آن مطالعه عناصر تشكيل دهنده ماده و بر هم كنشهاي متقابل اين عناصر است. بنابراين از تعريف مشاهده مي شود كه فيزيك اساسي ترين علم طبيعت است. فيزيك يكي از قديمي ترين علوم دانشگاهي است. در زمان هاي گذشته فيزيك مترادف فلسفه و شيمي محسوب مي شد و جزو يكي از شاخه هاي اصلي رياضي و زيست شناسي بود اما در طي انقلاب علمي در قرن شانزدهم، بصورت يك علم مدرن و مجزا درآمد. هرچند كه در بعضي موضوع ها مانند رياضي فيزيك و شيمي كوانتمي مشخص كردن اين مرز مشكل مي باشد. اهميت و نفوذ فيزيك در ساير علوم غير قابل انكار است زيرا هرگونه پيشرفتي در مفاهيم و مشاهدات آن اغلب منجر به گذار به تكنولوژي هاي جديد مي شود. بعنوان يك مثال گذار نمايشگرهاي قديمي (CRT) به نمايشگرهاي جديد (LCD) را مي توان نام برد. همچنين ايده هاي جديد در فيزيك اغلب  به طور مستقيم با علوم ديگري مانند رياضي و فلسفه ارتباط مي يابد
 
تاریخچه گروه:
گروه فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان از مهر ماه سال 1388 اقدام به جذب دانشجو در مقطع كارشناسي فيزيك، گرايش حالت جامد  نموده است.
 
آيين نامه هاي آموزشي
 
دانلود ليست دروس كارشناسي فيزيك(pdf)
دانلود برنامه ترمي  كارشناسي فيزيك حالت جامد (pdf)