.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

معرفی رئیس آزمایشگاه ها

رئیس آزمایشگاه ها

تاریخ: 1392/09/24 - 20:11


رئیس اداره آزمایشگاه ها: علی عینلو

تلفن: 8-02433421001 داخلی 2317

ایمیل: ali_einloo@yahoo.com

آزمايشگاههاي زيست‌‌جانوري و شيمي‌عمومي در مهرماه سال1371 با پذيرش دانشجو در اولين دوره کارشناسي ميکروبيولوژي، راه‌اندازي گرديد و بدنبال آن آزمايشگاههاي فيزيک، زيست‌گياهي، ميکروبيولوژي تأسيس و در سال 1373آزمايشگاههاي ژنتيک و باکتريولوژي و نيز دو سالن پراتيک ومولاژ مورد بهره‌برداري قرار گرفت. و درحال حاضر این دانشکده دارای 15 آزمایشگاه آموزشی، 3 آزمایشگاه تحقیقاتی ، بخش حیوانات آزمایشگاهی و سالن هاي پراتيك و مولاژ بسيار مجهز و مدرن می باشد
با توجه به ويژگی رشته‌های علوم پايه و پزشکي و لزوم کسب مهارت توسط دانشجويان، اکثر واحد‌های دروس پايه و تخصصي دارای واحد عملي نيز مي‌باشند لذا آزمايشگاهها ، مراکز تحقیقاتی و بخش پراتيک ومولاژ درامرآموزش وتربيت دانشجويان نقش بسزائی دارد.
 

کارشناسان آزمایشگاه های دانشکده:

·         رباب حریری    تلفن تماس:   2294+7-33421001

 

 

·         مریم عابدی     تلفن تماس:   2273+7-33421001