.::. معاونت فرهنگی .::.

ترکیب اعضای شورای فرهنگی

ترکیب اعضای شورای فرهنگی

تاریخ: 1392/09/24 - 20:53


ترکیب اعضای شورای فرهنگی:

1- دکتر یداله رجایی ( رییس دانشگاه و رییس شورای فرهنگی دانشگاه )

2- عباس قنبری ( رییس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه و دبیر شورای فرهنگی )

3- حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شامی ( عضو شورای فرهنگی )

4- آقای صمد حنیفی (عضو شورای فرهنگی )

5- دکتر محمدی (عضو شورای فرهنگی )

6- آقای میثم احمدی ( عضو شورای فرهنگی )

7- آقای براری ( عضو شورای فرهنگی )

8- خانم پرچگانی ( عضو شورای فرهنگی )