.::. معاونت فرهنگی .::.

همکاران دانشجویی در حوزه فرهنگی دانشگاه

همکاران دانشجویی در حوزه فرهنگی دانشگاه

تاریخ: 1392/09/24 - 20:49


(( همکاران دانشجویی در حوزه فرهنگی دانشگاه )):  

 • سید مهدی شبیری

  دانشجوی رشته ی مهندسی عمران-عمران

  آدرس پست الکترونیکی : mehdishobeyri@ymail.com

  شماره موبایل : 09195475778  علی محمدی

  دانشجوی رشته مهندسی عمران - عمران

  آدرس پست الکترونیکی : Ali_mohammadi_74@yahoo.com

  شماره موبایل : 09196738005
• عباس نوری

دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار

آدرس پست الکترونیکی : nooriabbas63@yahoo.com

شماره موبایل : 09191411619