.::. معاونت پژوهشی .::.

کمیته پژوهشی منطقه 20

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان یکی از واحدهای

تاریخ: 1392/09/17 - 15:12


 

کمیته پژوهشی منطقه 20

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان یکی از واحدهای دانشگاهی منطقه 20 دانشگاه آزاد اسلامی است که افتخار  استقرار دبیرخانه کمیته پژوهشی منطقه 20 و عهده داری ریاست این کمیته را دارد. جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز کمیته پژوهشی منطقه 20 دانشگاه می توانید مستقیماً از طریق کلیک بر روی  لینک زیر وارد سایت آن شوید

لینک سایت کمیته پژوهشی منطقه 20 دانشگاه آزاد اسلامی