.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری-مدیریت بازرگانی - بازاریابی

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

تاریخ: 1392/10/03 - 15:56


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
 ارائه مدلی جهت تقویت بازاریابی الکترونیکی صنایع تبدیلی با تمرکز برآمیخته بازار یابی الکترونیکی  91438 1395/02/19    

13821254972015

1398/04/31

 

فیروزه حاجی علی اکبری افسانه زمانی مقدم 950336872 بابک مولایی
         

13821254941016

1394/12/19

      هایده حقیقی بردینه
         

13821254941017

1394/12/26

      اعظم امامی
         

13821254941018

1394/12/26
      رقیه باقری
         

13821254941019

1395/01/15
      آزاده پارتازیان
         

13821254942001

1395/01/15

      خلیل مهری
         

13821254942003

1395/01/17

      رها حاجی علی اکبری
         

13821254942004

1395/01/23

      سعید ایثاربخش
         

13821254942005

1395/02/26

      سمیه علی آبادی
         

13821254942006

1395/02/28

      ایلناز فراهانی نیا
         

13821215942001

1395/02/28

      علی طیب نژاد
بررسی تاثیر گرایشات بازاریابی در ارائه محصول جدید (مطالعه ای در گلخانه های استان تهران 91337 94/2/9

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/03/09

 

13821254942018

1395/06/13

علی محمدی  دکتر نبی اله محمدی  911051312 امیر حسین رحمانی اولویت 5
بررسی تاثیر ادراک مشتری از معیارهای اخلاقی بر کیفیت روابط و تعهد در بازاریابی خدمات(مطالعه ای در بانک توسعه تعاون استان زنجان) 91305 93/10/11

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/03/09

 

13821254942017

1395/06/13

ن دکتر خداوردی 911100721 علیرضا نادی
بررسی تاثیر تاکتیک رسانه ها بر کالامحوری کودکان( دانش آموزان مدارس (سما شهرتهران  91305 93/10/11    

13821254942007

1395/03/31

  حاج علی اکبری 920028265 زهرا رحمانی
بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی و اعتماد بر موفقیت (دولت الکترونیک) با تاکید بر نقش واسطه ای توانمند سازی مشتریان 91394 94/8/21

 

 

13821254942008

1395/04/06

  دکتر دالمن پور 911036285 سمیه نصیری
تاثیر رکود اقتصادی بر بازاریابی صنایع دستی استان زنجان (مطالعه موردی چاقوسازان و مسگران) 91362 94/4/16

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/04/06

 

13821254942019

1395/06/20

  حسین محمدی  911077503 عبداله قهرمانی 
شناسایی متغیرهای شناختی موثربررفتارمصرف کننده درخریدهای ایمیلی ازطریق بازاریابی 91413 94/10/3

 

  13821270942056   دکتر ناصریان 930408163 بهنام نعمتی
بخش بندی سبک زندگی و ارتباط آن با  نوع تصمیم گیری مشتریان برای انجام خرید با استفاده از تکنیک داده کاوی(خوشه بندی) 91303 93/10/10

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/04/14

 

13821254942009

1395/04/15

  حاجی علی اکبری 911023477 مروارید نیک فرجام 
بررسی تاثیر متغیرهای موثر بر تفکر استراتژیک بر عملکرد بخش بازار یابی مطالعه موردی شرکت آسان خودرو  91284 93/8/8    

13821254942010

1395/04/15

  حاجی علی اکبری  911095025 ایرج علیزاده 
بررسی رابطه بین قابلیت های تکنولوژیکی و قابلیتهای بازاریابی شرکتهای غذایی با استفاده از روش DEMATEL 91421 94/11/29      

13821254942012

1395/0519

  فریدون خادم 920061050 محمد جعفر رضائی
بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر تجاری سازی تحقیقات و اختراعات (مطالعه موردی در سازمان پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی) 91406 94/9/30

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/05/19

 

13821254942015

1395/06/06

  اشکان رحیم زاده  920125239 علی روشنی
         

13821254942011

1395/0516

       مجتبی زیدی عبدیان
بررسی رابطه بین مدیریت مشتری، کیفیت خدمات، تعامل فروشنده و خریدارهای ناگهانی  91368 94/5/10

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/05/19

 

13821254942030

1395/06/31

  نبی اله محمدی  920608177 فریبا باقری 
بررسی ابعاد روانی اعتماد در وفاداری الکترونیکی 91420 94/11/28

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/05/19

 

13821254942014

1395/05/28

  فرشته لطفی زاده 930329185 سیامک ناصری
شناسایی موثرترین موافه های تبلیغات تعاملی بر قصد خرید خدمات بانک سپه 91189 92/8/26

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/05/19

 

13821254942013

1395/05/28

فرهمندیان حاجی علی اکبری 900780167 یوسف نوری

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی

 

            داوران را ثبت نماييد1395/04/15 خانم دکتر فرشته  لطفی زاده  تاثیر ازدحام مشتریان و تراکم بالای محصولات در خرده فروشیها بر احساسات و رضایتمندی مصرف کنندگان (مورد مطالعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه ارومیه) 910839531 محمد رضا همتی 
                      عزیز بغدادیان جهتلو
                      سعید ایثار بخش
                       
              داوران را ثبت نماييد1395/04/15

دکتر فیروزه حاجی علی اکبری

تاثیر نگرش افراد نظر دهنده (posters)در شبکه های اجتماعی مجازی با میانجی گری نگرش نسبت به محصول و برند وتبلیغات دهان  به دهان  الکترونیکی  بر قصد خرید برند 920608220 رها حاجی علی اکبری
              داوران را ثبت نماييد1395/04/15 دکتر فیرزوه حاج علی اکبری

ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با رویکرد دیمتل  (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان)

910852387 خلیل مهری
                      آزاده پارتازیان
                      رقیه باقری
                      رقیه محمدی
                      زهرا دولتی
                      سمیه علی آبادی
                      علی طیب نژاد
                      ایلناز فراهانی نیا
                      زهرا رحمانی