.::. اخذ کد پایان نامه .::.

36-مدیریت بازرگانی - بازاریابی

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

تاریخ: 1392/10/03 - 11:47


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13821254941015

1394/12/19

      محمدرضا همتی
         

13821254941016

1394/12/19

      هایده حقیقی بردینه
         

13821254941017

1394/12/26

      اعظم امامی
         

13821254941018

1394/12/26
      رقیه باقری
         

13821254941019

1395/01/15
      آزاده پارتازیان
         

13821254942001

1395/01/15

      خلیل مهری
         

13821254942003

1395/01/17

      رها حاجی علی اکبری
         

13821254942004

1395/01/23

      سعید ایثاربخش
         

13821254942005

1395/02/26

      سمیه علی آبادی
         

13821254942006

1395/02/28

      ایلناز فراهانی نیا
         

13821215942001

1395/02/28

      علی طیب نژاد
بررسی تاثیر گرایشات بازاریابی در ارائه محصول جدید (مطالعه ای در گلخانه های استان تهران 91337 94/2/9

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/03/09

 

13821254942018

1395/06/13

علی محمدی  دکتر نبی اله محمدی  911051312 امیر حسین رحمانی اولویت 5
بررسی تاثیر ادراک مشتری از معیارهای اخلاقی بر کیفیت روابط و تعهد در بازاریابی خدمات(مطالعه ای در بانک توسعه تعاون استان زنجان) 91305 93/10/11

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/03/09

 

13821254942017

1395/06/13

ن دکتر خداوردی 911100721 علیرضا نادی
بررسی تاثیر تاکتیک رسانه ها بر کالامحوری کودکان( دانش آموزان مدارس (سما شهرتهران  91305 93/10/11    

13821254942007

1395/03/31

  حاج علی اکبری 920028265 زهرا رحمانی
بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی و اعتماد بر موفقیت (دولت الکترونیک) با تاکید بر نقش واسطه ای توانمند سازی مشتریان 91394 94/8/21

 

 

13821254942008

1395/04/06

  دکتر دالمن پور 911036285 سمیه نصیری
تاثیر رکود اقتصادی بر بازاریابی صنایع دستی استان زنجان (مطالعه موردی چاقوسازان و مسگران) 91362 94/4/16

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/04/06

 

13821254942019

1395/06/20

  حسین محمدی  911077503 عبداله قهرمانی 
شناسایی متغیرهای شناختی موثربررفتارمصرف کننده درخریدهای ایمیلی ازطریق بازاریابی 91413 94/10/3

 

  13821270942056   دکتر ناصریان 930408163 بهنام نعمتی
بخش بندی سبک زندگی و ارتباط آن با  نوع تصمیم گیری مشتریان برای انجام خرید با استفاده از تکنیک داده کاوی(خوشه بندی) 91303 93/10/10

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/04/14

 

13821254942009

1395/04/15

  حاجی علی اکبری 911023477 مروارید نیک فرجام 
بررسی تاثیر متغیرهای موثر بر تفکر استراتژیک بر عملکرد بخش بازار یابی مطالعه موردی شرکت آسان خودرو  91284 93/8/8    

13821254942010

1395/04/15

  حاجی علی اکبری  911095025 ایرج علیزاده 
بررسی رابطه بین قابلیت های تکنولوژیکی و قابلیتهای بازاریابی شرکتهای غذایی با استفاده از روش DEMATEL 91421 94/11/29      

13821254942012

1395/0519

  فریدون خادم 920061050 محمد جعفر رضائی
بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر تجاری سازی تحقیقات و اختراعات (مطالعه موردی در سازمان پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی) 91406 94/9/30

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/05/19

 

13821254942015

1395/06/06

  اشکان رحیم زاده  920125239 علی روشنی
         

13821254942011

1395/0516

       مجتبی زیدی عبدیان
بررسی رابطه بین مدیریت مشتری، کیفیت خدمات، تعامل فروشنده و خریدارهای ناگهانی  91368 94/5/10

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/05/19

 

13821254942030

1395/06/31

  نبی اله محمدی  920608177 فریبا باقری 
بررسی ابعاد روانی اعتماد در وفاداری الکترونیکی 91420 94/11/28

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/05/19

 

13821254942014

1395/05/28

  فرشته لطفی زاده 930329185 سیامک ناصری
شناسایی موثرترین موافه های تبلیغات تعاملی بر قصد خرید خدمات بانک سپه 91189 92/8/26

ظرفیت استادبه عنوان راهنماپر است

1395/05/19

 

13821254942013

1395/05/28

فرهمندیان حاجی علی اکبری 900780167 یوسف نوری

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی

 

            داوران را ثبت نماييد1395/04/15 خانم دکتر فرشته  لطفی زاده  تاثیر ازدحام مشتریان و تراکم بالای محصولات در خرده فروشیها بر احساسات و رضایتمندی مصرف کنندگان (مورد مطالعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه ارومیه) 910839531 محمد رضا همتی 
                      عزیز بغدادیان جهتلو
                      سعید ایثار بخش
                       
              داوران را ثبت نماييد1395/04/15

دکتر فیروزه حاجی علی اکبری

تاثیر نگرش افراد نظر دهنده (posters)در شبکه های اجتماعی مجازی با میانجی گری نگرش نسبت به محصول و برند وتبلیغات دهان  به دهان  الکترونیکی  بر قصد خرید برند 920608220 رها حاجی علی اکبری
              داوران را ثبت نماييد1395/04/15 دکتر فیرزوه حاج علی اکبری

ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با رویکرد دیمتل  (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان)

910852387 خلیل مهری
                      آزاده پارتازیان
                      رقیه باقری
                      رقیه محمدی
                      زهرا دولتی
                      سمیه علی آبادی
                      علی طیب نژاد
                      ایلناز فراهانی نیا
                      زهرا رحمانی