.::. اخذ کد پایان نامه .::.

35-مدیریت بازرگانی - بیمه

مدیریت بازرگانی - بیمه

تاریخ: 1392/10/03 - 04:25


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13821272941040

1394/12/22

      ابوالفضل مجیدی
         

13821272941041

1394/12/24

      امید نجاری
         

13821272942001

1395/01/29

      فاطمه شهبازی فرد
         

13821272942002

1395/01/30

      محسن زنجانی
         

13821272942003

1395/021/26

      اسمعیل اسدی
         

13821272942004

1395/02/26
      محمد اسدی
         

13821272942005

1395/02/26
      اکرم نشتا رحیمی
         

13821272942006

1395/02/27
      الناز برزگر حقی
         

13821272942007

1395/02/28
      غلامرضا محرم زاده زنجانی
         

13821272942008

1395/02/31

      امیر حسین مانی
         

13821272942009

1395/03/05

       محمدتقی رضایی
بررسی عوامل ، فردی رفتاری، ساختاری و فرهنگی موثر بر توسعه بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه ای در شهرستان زنجان 91385 20/7/94    

13821272942010

1395/03/05

  نبی اله محمدی  930470615 کمال ناصری 
تقلب در قراردادهای بیمه - آسیب شناسی اداره امور بیمه در دستگاههای اجرائی استان زنجان 91405 94/9/25    

13821272842001

1395/03/09

  محمدرضا کردلو 930277944 بهیه صمیمی فرد
بررسی تاثیر توامان اعمال ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش پورسانتاژ در قراردادواگذاری درمان بر رفاه کارکنان شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو (مورد مطالعه : شرکت آب و فاضلاب روستائی استان زنجان 91405 94/9/25    

13821272942011

1395/03/09

  محمدرضا کردلو

920127055

 

حسین احمدی 
نقش بیمه آتش سوزی (سیل، زلزله... )در کاهش زیانهای احتمالی ناشی از آن در استان زنجان  91324 93/12/10  

ظرفیا استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13821272942012

1395/03/11

  یداله خداوردی

900726002

 

حمید جعفری
تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتریان(مورد مطالعه: شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه عمر) 91353 94/3/22    

13821272942013

1395/03/16

ن محمد دالمن پور

920110884

95/3/12

حامد قنبری ترکمانی
بررسی تاثیر منابع مدیریت ارتباط با مشتری بر فرایند CRM با رویکرد مبتنی بر چرخه عمر مشتری . 9148/1 94/10/22    

13821209942001

1395/04/01

  اشکان رحیم زاده 

930453468

95/3/25

سپیده مفرحی 
سنجش کارایی و اثر بخشی شرکت های بیمه در کشور ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها 91420/2 94/11/29    

13821209942002

1395/04/01

  علی منصوری

930409188

95/3/30

مقبول یادگاری فرد
بررسی تاثیر عوامل سازمانی و انگیزش مشتریان بر عملکرد سازمانی در شعب بیمه اسیا استان زنجان 91408 94/10/22  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

  13821272942015

1395/04/01

  امیر نجفی 930524942 عباس حسن خانی
بررسی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز تماس با میانجیگری رضایت شغلی کارکنان و تاکید زیاد بر کیفیت و تاثیر آن بر قصد ترک خدمت کارکنان در صنعت بیمه  91292 93/9/17  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

13821272942014

1395/04/15

  دکتر حاجی علی اکبری  911079055 مریم بیات 
         

13821272942016

1395/05/16

      بهروز مهری
ماهیت و عوامل موثر بر شیوه افشاء در شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 91405 94/9/29  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

1395/06/13

    دکتر ارشدفرهمندیان 930413525 حمید رحیمی
بررسی تاثیر بیمه تسهیلات اعتباری بر ریسک بانکی در ایران( مورد مطالعه: بانک سامان) 91364 94/4/20    

13821272942016

1395/05/19

  رحیم زاده  920608740 حمید رضا فغفوری
بررسی تاثیر هزینه های درمانی و امید به زندگی بر تقاضای بیمه 9408 94/08/15    

13821272942017

1395/05/20

ن دکتر رجائی 920608276-95/05/18 زهرا بیات
بررسی رابطه بین توسعه صنعت بیمه و  عرضه نیروی کار در ایران 91375 94/5/31  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/20

13821272942026

1395/06/29

ن علی منصوری 911100844 فاطمه  ایده لویی
ارزیابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی زنجان بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها 91375 94/5/31    

13821272942019

1395/05/25

ن فریدون خادم 920608766 جواد نجفی
         

13821272942020

1395/05/26

      مهرداد سازنده
بررسی تاثیر ارتقاء فروش و برندسازی محصول بر عملکرد شرکت و تمایل به خرید مشتریان(مطالعه موردی شرکتهای بیمه شهر زنجان) 91293 93/09/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/06
  ن مقدم 911044855 ساناز سینا
بررسی رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و ساختار سرمایه شرکتهای بیمه شده در بورس اوراق بهادار تهران 91405 94/09/29    

13821272942021

1395/06/07

دکتر علی محمدی دکتر نبی اله محمدی 911077167

 ندا امینی   اولویت 1 

تبیین مدل cfsمدیریت دانش در ارتقاء خلاقیت و یاد گیری سازمانی شرکت بیمه دانا (مطالعه ای در شعبه زنجان) 91397 94/8/29    

62621209942001

1395/06/08

  مقدم 911024906 دانیال حسینی
                  رضا شمس

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      محسن زنجانی
            اساتید داور ثبت گردد.1395/05/20   مهدی محمدی   911107297

فاطمه شهبازی فرد 

جهت کد فاطمه فلاح نژاد رشته حسابداری

                      اسمعیل اسدی
                      محمد اسدی
                      اکرم نشتارحیمی
                      الناز برزگر حقی
                      حمید جعفری
                      کمال ناصری
                      بهیه صمیمی فرد
                      امیرحسین مانی