.::. اخذ کد پایان نامه .::.

34-پژوهشگری علوم اجتماعی

پژوهش علوم اجتماعی

تاریخ: 1392/10/03 - 03:54


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13820512942001

1395/01/23

      رعنا مغانلو
         

13820503942001

1395/01/23
 

      رضا مولایاری
         

13820503942002

1395/01/23
 

      پرویز محمدبیگی
         

13820503942003

1395/01/23
 

      پوپک روحانی شکوه
         

13820503942004

1395/01/23
 

      سجاد ملکی
         

13820503942005

1395/03/05
 

      فرح مرادی
         

13820503942006

1395/03/05
 

      لیلا حاجی میری
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نیازها و انتظارات شهروندان نسبت به مدیریت شهری ( سازمان مسکن و شهرسازی ، شورای شهر و شهرداری زنجان )  91407 94/ 10 /1      

13820503942007

1395/04/08
  آقای دکتر ذبیح اله صدفی 930274261 یوسف دولتیاری
تبیین جامعه شناختی عوامل (درون سازمانی و برون سازمانی ) موثر بر نگرش به شهروندی سازمانی ( در بین کارکنان صف و ستادی بانک )مهر اقتصاد شهر زنجان  91407 94/10/1    

13820503942008

1395/04/08
  آقای دکتر ذبیح اله صدفی 930342196 لیلا افتخاری
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر یر نگرش شهروندان به کیفیت زندگی شهروندی ( در بین   شهروندان مقیم خوشه های چهارگانه شهر زنجان 91407 94/10/1    

13820503942009

1395/04/08
  ذبیح اله صدفی 930494795 حسین قاقه ای 
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تکنیک های تبلیغاتی رسانه ای ( در بین زنان شهر زنجان 93369 94/05/10    

13820503942010

1395/04/08
  ذبیح اله صدفی 911025877 سکینه طاهری
رابطه بین میزان مهریه و احساس امنیت اجتماعی زنان ( مورد مطالعه: زنان گروه سنی 18 تا 30 ساله شهرستان خرمدره 91407 94/10/1    

13820503942011

1395/04/08
  محبوبه بابائی 930373849 اعظم سبحانی
رابطه بین بازیهای رایانه ای و افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان 91407 94/10/1    

13820503942012

1395/04/08
  محبوبه بابائی 930305469 لیلا سرابی
رابطه بین عضویت و عدم عضویت در سازمان های مردم نهاد و سیک زندگی جمعی ( مورد مطالعه: دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 91407 94/10/1    

13820503942013

1395/04/08
  محبوبه بابائی 930305520 کبری عبادی
رابطه بین سرمایه انسانی و کیفیت زندگی شهروندان زنجانی ( مورد مطالعه: شهروندان منطقه یک شهر زنجان 91407 94/10/1    

13820503942014

1395/04/08
  محبوبه بابائی 930283849 الهه بابائی
رابطه بین نماز و سلامت روان و سلامت اجتماعی ( مورد مطالعه: زنان و مردان 18 تا 45 ساله منطقه دو شهر زنجان 91407 94/10/1    

13820503942015

1395/04/08
  محبوبه یابائی 930506295 معصومه فضلی
رابطه بین تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی     شهروندان در منطقه یک شهر زنجان 91407 94/10/1    

13820503942016

1395/04/08
  محبوبه بابائی 930419443 منیژه علوی
رابطه بین الگوی خانواده و رضایت از زندگی   خانوادگی ( مورد مطالعه: شهروندان منطقه یک شهر زنجان 91407 94/10/1    

13820503942017

1395/04/08
  محبوبه بابائی 930417616 لیلا اسکندری وطن نژاد
بررسی رابطه بیناستفاده از تکنولوژیهای نوین وهویت دینی وملی دانش اموزان شاهد وایثارگر زنجان 91407 94/10/1    

13820503942018

1395/04/08
  محبوبه بابایی 930426396 رباب محمدی
رابطه بین کیفیت زندگی و خشونت علیه زنان توسط همسر در شهر خرمدره 91407 94/10/1    

13820503942019

1395/04/08
  محبوبه بابائی 930398050 سپیده احمدی
بررسی میزان رضایت مندی کارکنان دولت از خدمات بیمه سلامت ( مورد مطالعه: نهادهای تحت پوشش بیمه سلامت شهر زنجان در سال 1395 91407 94/10/1    

13820503942019

1395/04/08
  ربابه پورجبلی 920085298 محمود کرمی
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گریز از پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی ( نمونه مورد مطالعه: کارفرمایان شهرستان بیجار در سال 94 91407 94/10/1    

13820503942020

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 900784650 ایرج عزیزی
رابطه بین پایبندی به باورهای دینی و سرمایه اجتماعی در بین معلمان (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش شهرستان ابهر سال 95 - 1394  91407 94/10/1    

13820503942021

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930401222 مهتاب واعظی
بررسی میزان تاثیر خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره ) بر افزایش خودباوری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش استان زنجان 91407 94/10/1    

13820503942022

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930378925 علی نجفی
بررسی مقایسه ای گرایش دانش آموزان شاهد و ایثارگر و دانش آموزان عادی دختر مقطع  متوسطه به فضای مجازی و عوامل مرتبط با آن   91407 94/10/1    

13820503942023

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 93052386338 شمسی آقامحمدی
بررسی جامعه شناختی اشعار عطار در مثنوی منطق الطیر 91407 94/10/1    

13820503942024

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930395499 فرهاد حدیدیان مقدم
بررسی جامعه شناختی تاثیرات عضویت در انجمن ان.ای ( معتادان گمنام ) بر ترک اعتیاد در بین زنان معتاد شهر زنجان   91412 94/10/30    

13820503942025

1395/04/08
  مهدی قدیمی 930305155 فاطمه رضایی
بررسی جامعه شناختی نگرش دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به تحصیلات دانشگاهی با تاکید بر عوامل اجتماعی شدن 91412 94/10/30    

13820503942026

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930594967 کامل رحیمی
سنجش سرمایه اجتماعی تعاونی های دانش بنیان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شهرستان زنجان 91412 94/10/30    

13820503942027

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930456219 عصمت اکبرلو
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان اخلاق کاری با تاکید بر عوامل سازمانی در بین کارمندان مجتمع ادارات شهرستان ایجرود 91407 94/10/1    

13820503942028

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930306071 رضا فتحی
یررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پای بندی به اخلاق شهروندی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهنشان 91412 94/10/30    

13820503942029

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930345972 ابوالفضل شکری
بررسی جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به مهارت های اجتماعی با تاکید بر عوامل جامعه پذیری( مطالعه موردی مقطع متوسطه شهر زنجان) 91412 94/10/30    

13820503942030

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930418280 علی رحمتی
بررسی جامعه شناختی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و میزان پای بندی به باورهای مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور زنجان 91412 94/10/30    

13820503942031

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930327214 اباذر زند
بررسی آسیب های اجتماعی در غزلیات حافظ 91412 94/10/30    

13820503942032

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930433276 رقیه وحیدی 
بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان ( مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان زنجان ) به طلاق با تاکید بر عامل اعتیاد همسران به مواد مخدر 91412 94/10/30    

13820503942033

1395/04/08
  مظفرالدین شهبازی 930327555 رمضان سلیمانی
 رابطه بین اعتبارات مشاغل خانگی و توانمندسازی اجتماعی و روانی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان زنجان 91407 94/10/1    

13820503942037

1395/05/26

  محبوبه بابائی 930513271 رباب عباسی
 رابطه بین پایبندی دینی و مدگرایی ( مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان) 91412 94/10/30    

13820503942034

1395/04/08
  محبوبه بابائی 930321539 رباب شیری
 رابطه بین مهارت های اساسی زندگی و سلامت اجتماعی زندانیان شهر زنجان( مورد مطالعه: زندانیان زندان مرکزی شهر زنجان) 91412 94/10/30    

13820503942035

1395/04/08
  محبوبه بابائی 920608926 مهدی نیساری
بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی والدین و استفاده از اینترنت در   بین دانش آموزان متوسطه (دوم)شهر قیدار 49126 1392/11/24  

ظرفیت استاد به عنوان رهنما پر است 1395/05/26

1395/06/01

1395/06/24

13820503942048

1395/06/31

  محبوبه بابایی 910864636

معصومه

منصوری

الویت اول جایگزین زهرا ملکی  

تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر شادابی جوانان (در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و دانشجویان دانشگاه زنجان) 91412        94/10/30    

13820503942038

1395/05/26
  صدفی  930353286 حمید عباسی 
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان در انتخابات 7اسفند 1394(در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی -زنجان 91412 94/10/30    

13820503942039

1395/05/26
  صدفی 930288384 محمد تقی عباسی
بررسی میزان گرایش به ارتکاب جرم و عوامل مرتبط با آن در بین مددجویان بازگشتی مجدد به زندان مرکزی زنجان 91412 94/10/3    

13820503942036

1395/05/26

  مهدی قدیمی 930418524 سعید تقی بیگلو
بررسی مقایسه ای میزان سرمایه انسانی دختران دارای رفتار پر خطر ورفتار غیرپر خطر 91412 94/10/30  

ظرفیت استاد به عنوان رهنما پر است 1395/05/26

1395/06/17

1395/06/24

13820503942049

1395/07/01
 

  محبوبه بابایی 930331466 بشرا خسروی
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر برمحرومیت نسبی (در بین دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهرستان ایجرود-زنجان) 91412 94/10/30    

13820503942040

1395/05/26
  ذبیح اله صدفی 930591369 حمید احمدی
تببین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه ای دولتمردان در ایران(از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی شهر زنجان) 96150 1396/09/29     1382051497107 1397.10.09   ذبیح اله صدفی 950490766 پرویز ملکی
تببین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش جوانان به ازدواج سفید (در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی_زنجان) 96147 1396/09/15    

13820505971002

1397/10/24

  ذبیح اله صدفی 950104423 زهرا حقیقت جو
رابطه مشارکت در هیوت مذهبی ومیزان رفتارهای پرخط(مورد مطالعه مشارکت جوانان درمدیریت هئیت فرهنگی ،مذهبی ثارالله زنجان 96150 1396/09/29    

13820505972004

1397/02/25

  محبوبه بابایی 960091842 وحید اله ورن

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      رضا مولایاری
                      فرح مرادی
                      محمدحسین شاهمرادی
                      علی اصغر نصیری
                      پرویز محمدبیگی
                      لیلا حاجی­میری