.::. اخذ کد پایان نامه .::.

32-مدیریت بازرگانی- مالی

مدیریت بازرگانی- مالی

تاریخ: 1392/10/03 - 10:46


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه   شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
           

13821270941055

1394/12/11

      رسول تقی لو
           

13821270941056

1394/12/12

      سیدامیر اسماعیلی
           

13821270941056

1395/01/15

      سعید چراغی اصل
           

13821270942001

1395/01/15

      قادر غفاری بیات
           

13821270942002

1395/01/15

      ناهید عبادی
           

13821270942003

1395/01/17

      میلاد عزیزی
           

13821270942004

1395/01/18

      فرهاد جعفریه
           

13821270942005

1395/01/29

      مجید کنگاورنظری
           

13821270942006

1395/02/11

      هادی بیگدلی
           

13821270942007

1395/02/25

      سمیرا سعادتی
           

13821270942008

1395/03/03

      فاطمه کثیرلو
           

13821270942009

1395/03/04

      مصطفی هادی
           

13821270942010

1395/03/06

      بهزاد عابدی نیا
           

13821270942011

1395/03/06

      فرید جرجیسی
           

13821270942012

1395/03/06

      زهرا خدائی
بررسی ارتباط فرهنگ ملی ، رفتار توده وار به تله های رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادر تهران    91405 94/9/29  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13821270942021

1395/04/20

  دکتر مهدی محمدی 930388573

جمشید دیهیم

بررسی مدیریت ریسک اعتباری و مکانیزم های نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات در کاهش مطالبات غیر جاری در شعب بانک قوامین استان زنجان   913997 94/8/29  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13821270942027

1395/05/25

  مهدی محمدی 

910904231

95/3/8

مرتضی

عباسی     

بررسی وجود و یا عدم وجودرابطه بین نرخ سود بانکی و ریسک اعتباری تسهیلات اعطایی بانک قوامینمدیریت شعب استان زنجان در سالهای 87-93   914081 1394/10/22    

13821270942028

1395/05/25
 

  مهدی محمدی 920608763

علی رضا یی منش

 

حساسیت تامین مالی خارجی به جریان وجوه در شرایط محدودیت مالی    91293 93/9/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13821270942023

1395/05/17

  علی بیات 

911025947

95/3/8

لیلا عباسی

 

تحلیل رابطه بین تامین مالی از طریق سهام نابرابری در آمد و انباشت سرمایه    91375 94/5/31  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13821301942003

1395/06/17

  مهدی محمدی 

920561556

95/3/8

ناهید حسامی
بررسی تطبیقی تاثیر اتخاذ سیستم مدیریت کیفیت جامع بر سودآوری بانکها(مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد و بانک ملی استان زنجان)   91381 94/06/21    

13821270942014

1395/03/17

ن دکتر دالمنپور 920608832 اسمعیل امینی
بررسی رابطه شاخص های کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   91344 94/02/29    

13821270942015

1395/03/17

ن دکتر کردلو 920032129 علی هاشمی
بررسی هزینه حقوق صاحبان سهام در طول چرخه حیات شرکت ها   91405 1394/09/29 نام صحیح دانشجو احمد اوصالی است تغییر ندهید 

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/16

1395/04/06

13821270942022

1395/05/07

  دکتر مهدی محمدی 920158725

احمد اوصالی

 

تدوین استراتپیهای سرمایه گذاریدرشرکتهای تولیدروی شهرستان زنجان    91293 94/9/20    

13821270942016

1395/03/19

منصوری دکتردالمنپور 920150362 سمیه نسیمی نژاد
بررسی تاثیر ساختارسرمایه بربهبود عملکردمالی موسسات مالی واعتباری   91293 1394/20/07 نام صحیح دانشجو امیر علی محمد نژاد است تغییر ندهید

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/19

1395/08/29

13821270951004

1395/09/07
 

ن دکترمهدی محمدی 910628805 امیرعلی محمد نژاد
بررسی رابطه میان حساسیت سرمایه گذاران وشاخص های مالی یورس اوراق بهادار تهران   91364 1394/20/04  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/19

13821270951039

1395/11/09
 

ن دکترمهدی محمدی 910616713 محمدفرهمند
چگونگی تاثیر اخبار ریسک ها و عدم اطمینان های اقتصادی بر بازده و نقدینگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   91324 93/12/10    

13821270942017

1395/03/22
 

  دکتردالمنپور 920087206 مرتضی عباسیان
معرقی روشی جهت انتخاب بهینه سبدسهام با رویکرد بهینه یابی چند هدفه با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته   91334 93/12/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/06

13821270942029

1395/05/25
  دکتر علی بیات 920156037 شادی سیف نیا
بررسی کارایی شعب بانک مهر اقتصاد شهر زنجان با رویکرد ترکیبی DEA/ ANP   91298 94/10/3  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/06

13821270942030

1395/05/25
  علی منصوری

920059186

 

سعید امانلو
ارزابی کارایی پنجاه شرکت برتر بورس با  رویکرد دو مرحله ای تحلیل پوششی دادها   91293 93/9/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/06

13821270942044

1395/06/29
 

  علی منصوری

910616953

 

عباس تقی لو 
رتبه بندی 50 شرکت برتر بورسی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و تحلیل ویکور   91298 93/10/3  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/06

13821270942054

1395/06/31

  علی منصوری

920608222

شهلا رحیمی 

الویت اول

تلفیق مدل کانو و ANP  (فرایند تحیل شبکه ای) در اولویت بندی عوامل موثر بر خرسندی مشتریان بانک ملی    91298 93/10/3  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/06

13821270942055

1395/06/31

  علی منصوری 

911106878

 

مریم طالبی

الویت دوم

بررسی ایجاد ارزش سهام و عوامل موثر بر آن در بانک سینا   91375 94/5/31    

13821270942019

1395/04/09

  دکتر دالمن پور 920608754 رضا محمدی
تاثیر بینش اعتمادی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   91405 94/9/29    

13821270942020

1395/04/14

  علی محمدی 920608772 خلیل تیموری
پیش بینی ریسک نا مطلوب با مدل جنکینز در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   91408/1 94/10/22  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/06

1395/06/17

13821270942050

1395/06/31

  مهدی محمدی 930410081

مریم مهاجری

الویت دوم

تاثیر اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   91405 94/9/29  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/06

  13821207942002

1395/06/10

  علی محمدی 930468969 بنفشه محمدی
بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرائی ذیحساب در دستگاههای اجرائی استان زنجان   9105 94/9/29  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/06
13821270942038   علی محمدی 930349962 محمد مقدم
بررسی تاثیر روش های تامین مالی(داخلی  و خارجی)بر رشد اقتصادی در ایران   91375 94/5/31    

13821270942024

1395/05/17

  محمد دالمن پور 920608296 اعظم رحمانی
نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه برای بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   91405 94/09/29    

13821270942025

1395/05/19

  دکتر رجائی 930433832-95/05/18 رویا خاطری
سیاست های پولی و تاثیر ان بر معاملات بازارهای مالی در اقتصاد ایران    91397 94/08/29    

13821270942024

1395/05/19

دکتر دالمنپور دکتر رجائی 930324209-95/05/18 سیما بهرامی
رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد بانکهای ایران   91397 94/8/29   كد دارد   نبی اله محمدی علی محمدی 930409902 حسین میکاییلی
تاثیر سرمایه گذاری در توسعه راه آهن بر اقتصاد کلان ایران از سال 1378الی1391   91420 94/11/29    

13821270942031

1395/05/25
ن جواد ناصریان 920648350 محمد رضا قربانی
بررسی تاثیر برونسپاری بر وابستگی منابع و رویکرد هزینه مبادله در بیمارستان های استان زنجان   91293 93/9/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/31

13821270942031

1395/06/06
ن نبی اله محمدی 920083476 داود عزیزلو
                     
ارزیابی عوامل موثر بر سود آوری بانک ها با رویکرد دیمتل(مطالعه ای در بانک پاسارگاد)   91375 94/5/31    

13821270942033

139505/31

نبی اله محمدی فرهمندیان 920163121 حسین کنگاور نظری
ارتباط بین زنجیره تامین سبز وعملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران   91420 94/11/29  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/31

13821270942036

1395/06/07
ن نبی اله محمدی 930392144

علی النقی جمشیدی

اولویت 2

           

13821270942032

1395/05/31
      920143848 حسین مرادی
بررسی تاثیر تنوع سهامداران بر ریسک پذیری بانکها(مطالعه ای در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)   91405 94/09/29    

13821270942035

1395/06/06

نبی محمدی دکتر رجائی 930472803 زهرا منصوری
بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری بنگاهها برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه   91353 94/03/22  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/06
  ن دکتر رجائی 920028393 فاطمه سلیمانی
ارتباط فرهنگ با مدیریت سوددر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   91420 94/11/29  

 

13821270942046

1395/06/29

علی محمدی شهر آبادی  900779971 محمد گور کانی
بررسی تاثیر عوامل موثر بر ریسک پذیری شرکت های کوچک و متوسط:مطالعه ای در استان زنجان   9138 94/6/21    

13821270942037

1395/06/10

  فریدون خادم 920608199 افسانه عبدی
تحلیل ارتباط بین حاکمیت شرکتی ثبات مالی و سر رسید بدهی در شرکتهایی با مالکیت خانوادگی   91388 1394/06/21  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/14

13821270951019

1395/10/02
 

  علی بیات 920608255 مژده اسماعیلی زنجاني

 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
      18 95/2/18 95/1/22   داوران را ثبت نمایید دکتر مهدی محمدی بررسی پیاده سازی استراتژی حداکثر کردن ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 920608233

یاسمین 

شهلایی

ظرفیت ایشان برای جمشید دیهیم منظورگردد.

                      قادر غفاری بیات
                      مجید کنکاورنظری
                      سعید چراغی اصل
                      سمیرا سعادتی
                      فرهاد جعفریه 
                      ناهید عبادی
                      مسعود کرمی افضلی
                      هادی بیگدلی
                      حسین حسینی
                      رسول تقی لو
                      مصطفی هادی
                      :فاطمه کثیرلو
                      اسمعیل امینی
                       فرید جرجیسی