.::. معاونت پژوهشی .::.

مراکز تحقیقاتی ومرکز رشد

مراکز تحقیقاتی ومرکز رشد

تاریخ: 1392/09/17 - 15:25


 

به امور مراکز تحقیقاتی  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان خوش آمدید

 

 

1- فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتی

2- آیین نامه تآسیس مراکز تحقیقاتی

3- برنامه کاری رئیس مرکز تحقیقاتی

4- اساسنامه مراکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی

5- اطلاعیه مهم مرکز رشد

 

در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی زنجان دارای یک مرکز تحقیقاتی است که برای مشاهده معرفی آن به قسمت زیر مراجعه نمایید.

 

مرکز تحقیقات بیولوژیک دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

آزمایشگاههای موجود در بخش:

1-       آزمایشگاه محلول سازی

2-       آزمایشگاه بیوشیمی

3-       آزمایشگاه زیست شناسی سلولی – مولکولی

4-       آزمایشگاه نورولوژی

5-       آزمایشگاه فیزیولوژی

6-       آزمایشگاه بافت شناسی و جنین شناسی

 

اهداف: آزمایشگاههای این بخش در حال حاضر به اساتید هیات علمی بیولوژی جهت انجام طرح های تحقیقاتی اختصاص دارد.

1-آزمایشگاه محلول سازی

شامل تجهیزات:

    PHمتر- میکروسانتریفوژ- سانتریفوژ- بن ماری- انکوباتورشیکر دار- ترازوی دیجیتال و تجهیزات و لوازم شیشه ای از جمله ارلن- لوله های آزمایش- پی پت- استوانه مدرج- بالون ژوژه و ...

           ________________________

2- آزمایشگاه بیوشیمی

شامل تجهیزات:

   دستگاههای الکتروفورز مجهز به تانک عمودی و تانک افقی و  

   منبع تغذیه و هود لامینار و مواد شیمیایی

             _________________________

 

3- آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

شامل تجهیزات:

      دستگاههای الکتروفورز هموگلوبین- ترانزیلومنیاتور- 

      دستگاه عکسبرداری از ژل – ترمال سایکلر (P.C.R)

               __________________________

 

4- آزمایشگاه نورولوژی

شامل تجهیزات:

 جعبه هایپروکسی- کپسول اکسیژن- دستگاه استریوتکس- میکروالکترودپولر-دستگاه میکرو آمپلی فایر و مجهز به کامپیوتر و دستگاه میکرو درایوکنترلر و میکرو کنترلر

              __________________________

5- آزمایشگاه فیزیولوژی

شامل تجهیزات:

دستگاه الایزا- دستگاه اسپکتروفتومتر visibleUV- دستگاه پلتیسموگراف- دستگاه فیزیوگراف- دستگاه الکتروبلوتینگ همراه منبع تغذیه سیستم میکروسکوپ مونیتورینگ

             ___________________________

6-آزمایشگاه بافت شناسی و جنین شناسی

شامل تجهیزات:

دستگاههای تیشو پروسسور و میکروتوم و لوپ و دستگاه میکروسکوپ فلورسنت و دستگاه جوجه کشی و تانک ازت