.::. اخذ کد پایان نامه .::.

27-ادیان وعرفان

رشته ادیان وعرفان

تاریخ: 1392/10/03 - 19:17


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تجلی شریعت در مصباح الهدایه و نفحات الانس جامی 94/379 94/11/28    

62620401942001

1395/04/01
 

  دکتر محمد حسن صائینی 930368763 زهرا سمندری یوسف آباد
بررسی تطبیقی آثار عرفانی نماز از منظر مثنوی معنوی و سرالصلوه امام خمینی 94/379 94/11/28    

62620401942002

1395/04/01

  محمدحسین صائینی 930373217 معصومه آقاجانلو
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      علیرضا رجایی