.::. معاونت پژوهشی .::.

دفتر معاونت پژوهشی

دفتر معاونت پژوهشی

تاریخ: 1392/10/04 - 08:40


Dr Ahmad Nagiloo

vice president, research department

    دكتر احمد نقیلو معاون پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد نقیلو- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 

شماره تماس:024-33421001-7 داخلي 2336          

شماره تماس مستقيم: 33470156-024

آدرس ایمیل:   my_talk@hotmail.com