.::. معاونت پژوهشی .::.

دفتر معاونت پژوهشی

دفتر معاونت پژوهشی

تاریخ: 1392/10/04 - 06:00


 

    دكترمهدی رهنما معاون علمی (آموزشی- پژوهشی)

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی رهنما- معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 

شماره تماس:024-33421001-7 داخلي 2336          

شماره تماس مستقيم: 33470156-024

آدرس ایمیل: