.::. معاونت پژوهشی .::.

دفتر معاونت پژوهشی

دفتر معاونت پژوهشی

تاریخ: 1392/10/04 - 00:24


 

    دكترمهدی رهنما معاون علمی (آموزشی- پژوهشی)

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی رهنما- معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 

شماره تماس:024-33470293      

آدرس ایمیل:   meh_rahnema@yahoo.com