.::. معاونت پژوهشی .::.

دفتر معاونت پژوهشی

دفتر معاونت پژوهشی

تاریخ: 1392/10/04 - 16:16


    دكترعلی محمدی معاون پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی محمدی- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 

شماره تماس:024-33421001-7 داخلي 2336          

شماره تماس مستقيم: 33470156-024

آدرس ایمیل: