.::. معاونت پژوهشی .::.

دفتر معاونت پژوهشی

دفتر معاونت پژوهشی

تاریخ: 1392/10/04 - 02:09


 

    دكترمهدی بازرگانی معاونت پژوهش و فناوری

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی بازرگانی - معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 

شماره تماس:024-33114323

آدرس ایمیل:   mbzirn@gmail.com