.::. معاونت پژوهشی .::.

مدیر پژوهش

مدیر پژوهش

تاریخ: 1392/10/14 - 22:39


   دكترمهدی بازرگانی مدیر پژوهش

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی بازرگانی - مدیر پژوهش  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 

شماره تماس:024-33114323

آدرس ایمیل:   mbzirn@gmail.com