.::. معاونت پژوهشی .::.

مدیر پژوهش

مدیر پژوهش

تاریخ: 1392/10/14 - 09:10


   دكترمهدی بازرگانی مدیر پژوهش

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی بازرگانی - مدیر پژوهش  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 

شماره تماس:024-33421001-7 داخلي 2336          

شماره تماس مستقيم: 33470156-024

آدرس ایمیل: