.::. معاونت پژوهشی .::.

مدیر مرکز رشد

مدیر مرکز رشد

تاریخ: 1392/10/14 - 06:07


  دکتر وحید منفرد- مدیر مرکز رشد

 

نام و نام خانوادگی: دکتر وحید منفرد

شماره تماس:024-33421001-7 داخلي 2337          

شماره تماس مستقيم: 33470156-024

آدرس ایمیل: