.::. معاونت پژوهشی .::.

مدیر مرکز رشد

مدیر مرکز رشد

تاریخ: 1392/10/14 - 23:41


  دکتر محسن اجلی- مدیر مرکز رشد 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فضلی

شماره تماس:024-33421001-7  

آدرس ایمیل:   ajalli.mohsen@gmail.com