.::. معاونت پژوهشی .::.

مدیر مرکز رشد

مدیر مرکز رشد

تاریخ: 1392/10/14 - 09:11


  دکتر فضلی- مدیر مرکز رشد و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فضلی

شماره تماس:024-33421001-7  

شماره تماس مستقيم: 33470156-024

آدرس ایمیل: