.::. معاونت پژوهشی .::.

اولویت تحقیقاتی سازمان‌ها

اولویت تحقیقاتی سایر سازمان‌ها

تاریخ: 1392/10/14 - 23:48


 

 لیست اولویت های پژوهشی پزشکی قانونی 

 فرم پروپوزال پزشکی قانوی

 

 لیست الویت‌های پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی (دریافت فایل پروپوزال)

  

 لیس اولویت‌های پژوهشی اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

 اولویت تحقیقاتی صنعت و معدن و تجارت

 اولویت تحقیقاتی بانک مسکن

 اولویت تحقیقاتی آب منطقه‌ای زنجان

تهیه مقالات تحقیقی جهت ارائه به بیست و یکمین کنگره جهانی نفت

 اولویت تحقیقاتی سازمان فنی و حرفه ای کشور

 اولویت تحقیقاتی آب منطقه‌ای اردبیل

اولویت تحقیقاتی میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان

اولویت تحقیقاتی اداره کل نوسازی مدارس ایران

دستورالعمل حمایت از پایان نامه‌های ارشد و دکتری در حوزه مالیات اداره کل امور مالیاتی

شیوه‌نامه پژوهش در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به دانشجویان ارشد و دکتری

اولویت‌های پژوهشی شرکت شهرک های صنعتی تهران

اولویت‌های پژوهشی شهرک‌های صنعتی تهران از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

اولویت‌های پژوهشی شرکت نفت منطقه زنجان

اولویت‌های پژوهشی شهرک‌های صنعتی، سال 1392

اولویت‌های پژوهشی سال 92 بانک مسکن

اولویت‌های پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 1392- به همراه فرم پروپزال

اولویت‌های پژوهشی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان

اولویت‌های پژوهشی اداره كل راه آهن منطقه شمالغرب  در سال92

اولویت‌های و نیازهای پژوهشی دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان زنجان در سال 92-91

اولویت‌های پژوهشی شهرداری زنجان

اولویت‌های پژوهشی شرکت توزیع برق زنجان

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، سال 92 و سالهای قبل

اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح های صنایع نوین

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

اولویت‌های پژوهشی بهزیستی در سال 92

حمایت از پروژه های پژوهشی مرتبط با معدن و صنایع معدنی

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی سال 92و93 شرکت برق منطقه ای زنجان

اولویت‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی، در حیطه پزشکی علوم تشخیصی و آزایشگاهی، جرایم علیه اشخاص، توسعه مدیریت

اولویت‌های پژوهشی و حمایت مالی بانک کشاورزی از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران

فراخوان اولویت‌های تحقیقاتی سال 92 شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی

عناوین اولویت‌های پژوهشی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال 92

اولویت‌های پژوهشی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در سال 1392

اولویت  تحقیقاتی اداره امور مالیاتی استان زنجان برای طرح‌های پژوهشی سال 1393

اولویت  تحقیقاتی اداره امور مالیاتی استان زنجان برای پایان نامه های کارشناسی ارشد سال 1393

اولویت تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان سال 1393
اولویت تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای قزوین 1393
اولویت تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی 1393
1393اولویت تحقیقاتی شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
اولویت تحقیقاتی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان در سال 1393
اولویت تحقیقاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی
اولویت تحقیاتی شرکت آب و منطقه ای اردبیل
اولویت تحقیقاتی شرکت برق منطقه‌ای زنجان در سال 1394
اولویت تحقیقاتی شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1394
 اولویت تحقیقاتی دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 96
اولویت‌های تحقیقاتی مبارزه با مواد مخدر در سال 97