.::. حوزه معاونت سما .::.

دبیرستان پسرانه

دبیرستان پسرانه

تاریخ: 1392/10/23 - 13:37


دبیرستان پسرانه سماواحد زنجان

درسال تحصلی  با تعدادیکصدنفر دانش آموز وبا سی نفر کادر آموزشی و اجرائی خدمت رسانی میکند

معرفی دانش آموز برتر:دانش آموز علی رزاقی کلاس سوم ریاضی فیزیک با معدل 19/74 در امتحانات دیماه دانش آموز برتر آموزشگاه شناخته شد

 

حضور حجت الاسلام محبی در ستاد امر به معروف ونهی از منکر آموزشگاه صحبت وارشاد دانش آموزان