.::. حوزه امور عمرانی دانشگاه .::.

مدارس سما

-

تاریخ: 1399/05/28 - 03:51


مدارس سما:

مجموع مدارس سما با زيربناي حدود 1200 متر مربع در 4 طبقه مي باشد. ساختمان مدارس شامل 36 كلاس درس، 3باب نمازخانه،3 باب كتابخانه، 2 باب آزمايشگاه،1باب كلاس سمعي و بصري و 2 مورد بوفه مي باشد. ساختمان آموزشكده اين مجموعه داراي 3 كلاس درس، 3آتليه، 3 سايت كامپيوتر، 5كارگاهو 1 نمازخانه مي باشد.

 

ساختمان دبيرستان دخترانه و آموزشكده سما:

بناي مدرسه در شهرك بهارستان با فضاي 2806 متر مربع زير بنا در سال 1384 مورد بهره برداري قرار گرفته است.در بناي اين آموزشكده 9 كلاس درس، 1آتليه، 2 سايت كامپيوتر و اينترنت و نمازخانه و در بناي مدارس راهنمايي 10 كلاس درس،2 كلاس سمعي و بصري،1 آزمايشگاه و 1 سايت كامپيوتر وجود دارد كه كتابخانه،نمازخانه و سالن ورزشي بصورت مشترك مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرند

 

ساختمان ورزشي دبيرستان دخترانه سما:

با فضاي 800 مترمربع جهت انجام تمرينهاي ورزشي و چند منظوره اجرا گرديده است.