.::. حوزه امور عمرانی دانشگاه .::.

در دست طراحی

-

تاریخ: 1392/11/06 - 17:46


ساختمان اداري با زيربناي 3350 متر مربع واقع در مجتمع امام خمینی(ره)

 

 ساختمان مسكوني 5 طبقه واقع در مجتمع خوابگاهي حضرت معصومه(س) با زيربناي 1200 متر مربع.

 

 

 ساختمان كارگاههاي آموزشي واقع در مجتمع امام خميني(ره) با زيربناي 12000 متر مربع.