.::. معاونت پژوهشی .::.

مرکز رشد و فناوری

مرکز رشد و فناوری

تاریخ: 1392/11/07 - 09:32


 

به امور مراکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان خوش آمدید

مجوز فعالیتهای مرکز رشد

مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور

1- اساسنامه مراکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی

2- اطلاعیه مهم مرکز رشد