.::. معاونت پژوهشی .::.

طرح‌های درون دانشگاهی

طرح‌های درون دانشگاهی

تاریخ: 1392/09/17 - 00:05


.به امور طرح های پژوهشی درون دانشگاهی واحد زنجان خوش آمدید
 
 

 

در این بخش اخبار، اطلاعیه ها، بخشنامه ها و آیین نامه هاو فرمهای مورد نیاز برای انجام طرح های پژوهشی درون دانشگاهی  درج می گردد که برای دسترسی به هر یک از آنها می توانید به منوهای سمت راست این صفحه مراجعه کرده و یا  روی موارد ذیل کلیک نمایید.

 

 

الف - لیست طرح های پژوهشی داخلی دانشگاه

1- لیست طرح های پژوهشی در حال اجرا

2- لیست طرح های پژوهشی خاتمه یافته

3- پروپوزال طرح پژوهشی (فرم صفر) درون دانشگاهی اساتید هیات علمی 

4- بخشنامه و فرم صورتجلسه لزوم ارایه سخنرانی علمی نتایج طرحهای پژوهشی

5- دستور العمل تدوین و نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی

6- چک لیست کنترل پروپوزال(فرم صفر) طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی دانشکده

7- فرم داوری نهایی طرح پژوهشی

8- فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح پژوهشی

9- راهنمای تهیه گزارش کار طرح پژوهشی

10- فرم صفر داوری طرح

 

 

 

ب- روش ها و فرایندها

1- فلوچارت تصويب تا خاتمه طرح پژوهشي (pdf)