.::. همایش ها ومسابقات .::.

مسابقات

مسابقات

تاریخ: 1392/11/08 - 14:08


 

مسابقه ملی مفاهیم و کاربردهای نانو فناوری                                           برگزاری آنلاین مسابقات کتابخوانی                                                                       پانزدهمین مسابقات ملی مهارت                                                                                      

 

 

مسابقه ملی بازی سازی رایانه ای                           برنامه افزایش آگاهی عمومی جامعه درباره سل                        اولین دوره مسابقات دومینو در واحد همدان

                                                                   و پیشگیری از آن در کشور 

 

 

 

 

                   نخستین دوره مسابقات دومینو زنجان                               اولین دوره مسابقات سراسری و جشنواره فناوری نانو                      اولین جشنواره دستاوردها و اختراعات دانشجویان مهندسی مکانیک ایران

 

 

 

اولین دوره مسابقات ملی کروکی و اسکیسی                                              دهمین دوره مسابقات رباتیک                                                                           هفدهمین مسابقه نماز

 

 

                      مسابقه طراحی معماری