.::. معاونت پژوهشی .::.

عمران-راه وترابری

پایان نامه دفاع شده رشته عمران-راه وترابری

تاریخ: 1392/11/15 - 16:01


 


              پایان نامه دفاع شده رشته عمران-راه وترابری
ردیف عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نویسنده استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
1 تاثیر استفاده  از تجهيزات ايمنی راه در کاهش تصادفات جادهای(مطالعه موردیمحور: بابل-بند پی) 870862172 نورالدین قاسم زاده محمدرضا احدی امیرمسعود رحیمی 1389/11/20
2 بررسی ازمايشگاهی تثبيت خاک بستر راه تبريز -اهر 871091205 شکر علی میرزایی غلام   مرادي -محمدحسين   امين فر  مرتضي   اسمعيلي  1390/2/29
3 مطالعه تاثيرژئوتکستايل وژئو گريد درعملکرد روسازی آسفالتی 870862162 سپهر رنجبر  حسن طاهر خانی هومن اسحاقی شرابیانی 1390/03/12
4 ارزيابی وضعيت ايمنی تونل های راه(محورکرج-چالوس) 870862167 شهاب الدین غزائي  رامین کیامهر محمدرضا احدی 1390/4/21
5 ارزیابی رفتار  رانندگان در واجه با علاوم ترافیکی 880852098 مجتبي کاظمي امیرمسعود رحیمی جبار علی ذاکری 1390/04/30
6 شناسایی خرابی های متداول در پل های بتنی و پیشنهاد راهکارهای مرمت آن ها 871091204 مسعود صادق پور*** جبار علی ذاکری سعید محمدزاده 1390/4/30
7 امکان سنجی استفاده از روپاره فولاد در توليد تراورس بتنی خطوط ريلی 870862166 اميد صيادي**  جبار علی ذاکری مرتضی اسماعیلی 1390/6/24
8 شناسایی  نقاط  حادثه  خیز در راههای استانزنجان و ارئه راهکارهای لازم جهت ایمن سازی آنها 880666194 فرزاد  اکبری نیا جبار علی ذاکری امیر حسین بهشتی 1390/06/31
9 بررسی تاثیر متقابل تغییرات  دمایی ریل بر روی پلهای راه آهن 870862165 روزبه صادقی جبار علی ذاکری سعيد محمدزاده  1390/6/24
10 تعیین درصد بهینه افزودنی در مخلوط های آسفالتی بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر 870862170 فرشاد فيروزئي  جعفر بلوری بزاز سید امیر حسین بهشتی 1390/06/24
11 بررسی و ارزيابی عوامل تاثیر  گذار بر ایمنی ايستگاه های  اتوبوس درون شهری 870862157 ارش دانشور امیرمسعود رحیمی رامین کیامهر 1390/06/24
12 ارزیابی فنی و اقتصادی سیستمهای ناوبری چندگاهدر فرودگاه مناطق کوهستانی 880666197 سيد رامتين باقري محمود صفارزاده جبار علی ذاکری 1390/08/19
13 بررسی  آیین  نامه ای بارگذاری قطارهای  سریع اسیر 880666208 امير قهرماني نژاد  جبار علی ذاکری امیر حسین بهشتی 1390/11/15
14 توسعه نرم افزاری برای طراحی بهینه  مسیر در راهسازی 880666190 سيد علي ابراهيمي  رامین کیامهر امیر مسعود  رحیمی 1390/11/26
15     تحليل هزينه تصادفات جاده ای وارزيابی اجرای آن (مطالعه موردی: استان مازندران)           870862179 وحید مهدوی محمدرضا احدی امیرمسعود رحیمی 1390/11/27
16   نقش مشخصات هندسی در ایمنی راه (مطالعه موردی: محور ساری-کياسر) 870862158 امید  درویشی  محمدرضا احدی امیرمسعود رحیمی 1390/11/27
17 مطالعه  تاثير مواد افزودنی نانو رس و فيبر کربن بر خصوصيات مکانيکی بتن آسفالتی 870862163 میر مجتبی زین العابدینی حسن طاهرخانی جبار علی ذاکری 1390/12/24
18 شناسایی و ارزیابی ویژگی  ها و معیار های موثر  درکیفیت سیستم جمل  ونقل عمومی از دید کاربران 880852085 پدرام بگلو گاوگاني  امیرمسعود رحیمی علیرضا خاوندی 1391/02/013
19 ارئه  مدل قیمت گذاری تراکم  در بزرگراه با هدف افزایش کارايی 880666211 مجید مستعلی محمود صفارزاده ساندرا ملو 1391/02/03
20 ارائه الگوریتم اثر سنجی تابلوهای پیام متغییر VMS در شبکه راهها با توجه به شرايط لحظه ای مسیر 880852092 شايان سليمي  محمود صفارزاده امیر ممسعود رحیمی 1391/02/14
21 بررسی اثر ترکهای طولی وعرضی در افزايش عمق شيار شدگی 880852100 مهدی کریمقاسمی مهدی خیبری رامین کیامهر 1391/03/17
22 ارزیابی فنی و اقتصادی ماده تثبیت کننده یcbr plus در ساخت زیرسازی و روسازی 880666205 حامد سلامی سید علی هاشمی حسن طاهر خانی 1391/04/23
23 مطالعه تثبیت مصالح اساس  زیر اساس و رویه سنگدانه ای با استفاده از نانوپلیمر 880852093 وحید شریفی سید علی هاشمی محمد حسین نوری  قیداری 1391/04/22
24 بررسی فنی  واقتصادی روشهای ارزیابی جوشهای  درز ریل 880666209 محمد گودرزی سعید محمدزاده جبار علی ذاکری 1391/04/19
25 الویت بندی روشهای حمل ونقل  عمومی در شهر تهران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی و تحلیل اقتصادی نتایج 8920710008 منان قاسمی حمیدرضا احدی جبار علی ذاکری 1391/06/03
26 پيش بينی وضعيت روسازی راه با استفاده از ماتريس انتقال مارکوف 880852086 علی بیات مختاری حسن طاهر خانی رامین کیامهر 1391/06/06
27 تاثیر میدان دید تقاطع ها در ایمنی و تصادفات مطالعه موردی تقاطع های Tشکل بدون چراغ راهنمایی شهر قزوین 890648245 جعفر حسینی بهنام امینی بنیامین محبی 1391/06/06
28 بررسی آزمایشگاهی عملکرد بتن آسفالتی گرم مسلح شده با الیاف پلی استروالیاف اکریلیک 880852099 بابک کاظمی زاده علیرضا خاوندی حسن طاهر خانی 1391/06/15
29 ارائه مدلی برای پیشبینی عملکرد  روسازی با استفاده از روش احتمالاتی  880666207 عليرضا عزيزي  فریدون مقدس نژاد علیرضا خاوندی 1391/06/21
30 مقایسه و ارزيابی نتايج و خروجی های بهینه سازی تقاطع های چراغدار توسط نرم افزارهای synhr,aimsun
با توجه بهشرايط ترافيکی ايران -مطالعه موردی شهر رشت
870862178 بهارک موثق زاده ایرج برگ گل جبار علی ذاکری 1391/06/27
31 بررسی کاربرد ژئوسنتتیک ها در بهبودرفتار خستگی مخلوط های آسفالتی یا استفاده از روش اجزائ محدود 870862168 محمد مهدی غنچه حسن طاهر خانی رامین کیامهر 1391/06/28
32 ارائه ی مدل پیش بینی فراوانی  تصادفات جرحی و خسارتی در تقاطع های چراغدار مطالعه موردی شهر تهران 890647882 عطیه السادات هاشمیان  امیر عباس رصافی  افشین فلاح 1391/06/30
33 مطالعه اثرات نانو رس و استايرن بوتادين    استایرن (SBS)برروی خصوصیات قیر 880666206 ميثم شفعيي  حسن طاهر خانی هومن اسحاقی شرابیانی 1391/06/30
34 ایجاد سامانه مدیریت کنترل  کیفیت ، تضمین کیفیت مخاوطهای آسفالتی در محیط        GIS 880852104 سيد ناصر موسوي  علیرضا خاوندی علی شکوهی 1391/06/30
35 بررسی تاثیر سختی  قایم خط آهن در تحلیل رفتار دال خط ها 880666198  جاويد بهلول زاده  جبار علی ذاکری سعید محمدزاده 1391/07/13
36 بررسی نقاط حادثه خیز جاده زنجان –خرمدره و راهکارهای  پیشنهاد  880666212 محمد وثوقی فرد  رامین کیامهر عبدالحسین پری زنگنه 1391/08/11
37 بررسی تاثیر سختی  تکيه گاهای ارتجاعی تيرهادرتغییر فرکانس طبیعی آن 890672160 محمد شاه با بايي  جبار علی ذاکری سعید محمدزاده 1391/08/17
38 تاثیر عملیات بهسازی بر شاخص ناهمواری راه IRI 870862174 مرتضی متوسل محمدسعید منجم مرتضی اسمعيلی 1391/10/19
39 ارائه مدل برای مکان یابی پل های عابر پیاده در معابر شهری 880666192 محسن اسفندیاری  محمود صفارزاده  خسرو اويسي  1391/11/15
40 ارائه مدل پیش بینی تصادف برای تقاطعات چهار شاخه چراغدار مطالعه موردی شهر کرمان 890647970 مهدی باقر صاد سيدصابر ناصرعلوي  محمود صفارزاده  1391/11/15
41 ارائه مدل اولویت بندی فعالیتهای بهبود ایمنی راهها 890663252 ایمان دلاوری سيدصابر ناصرعلوي  محمود صفارزاده  1391/11/15
42 مکان یابی پارکینگهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS(مطالعه موردی:بافت قدیم شهر زنجان) 89125394 عباس تیموری رامین کیامهر علی شکوهی 1391/11/26
43 مطالعه تثبیت خاک های تورم پذیر با استفاده از مواد نانو رس 880666200 علی اکبر تقی زاده سید علی هاشمی حسن طاهر خانی 1391/11/29
44 ارزیابی نقاط  حادثه خیز مسیر زنجان - ماهنشان و ارئه  راهکارهای اجرایی 881070096 فرزاد اکبري  رامین کیامهر امیر حسین بهشتی 1391/11/29
45 مطالعه  وشناسایی المان های  موثر در خرابی های  پل های خر پایی 880666193 محمد اصغری جبار علی ذاکری سعید محمدزاده 1391/11/30
46 تحلیل دینامیکی پلهای راه آهن تحت اثر عبور همزمان دو قطار سریع السیر  891252619 نیما داداش زاده جبار علی ذاکری هوشیار ایمانی 1391/11/30
47 شناسایی تشخیص و اولویت بندی صحیح نقاط حادثه  خیز  (سیاه) در راههای برون شهری مطالعه موردی آزاد راه زنجان -تبریز 90779946 مهران محمدی امیر حسین بهشتی حسن طاهر خانی 1392/03/01
48 مکان یابی موانع سر وصدا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GISموردی شهر زنجان 891250423 حسام ادیب-ثبت نشده با هاشمی  رامین کیامهر امیر حسین بهشتی 1392/03/06
49 انتخاب  طرح مناسب تقاطع غیر هم سطح از طریق تحلیل پارامتر های موثر بر طراحی 900797227
 
نوید امیر پاشایی  امیر حسین  بهشتی علی مهرآبادی 1392/05/26
50 برسی آزمایشگاهی اثر مشترک نانورس و الیاف  پلی پروپیلن بر مشخصات  فنی  آسفالت 890929572
 
رامین بیات محسن زاهدی رامین کیامهر 1392/06/13
51 بررسی رابطه میان ترافیک درون شهری و عوامل محیطی و انسانی در استان گیلان 880666202
 
مجید حسن زاده ابراهیم صفا حامد سرورام 1392/06/20
52 یررسی اثر ژئوگرید بر عملکرد روسازی های آسفالتی به روش تحلیل المان محدود 890648975 سهراب زارعی محمدسعید منجم مرتضی اسمعيلی 1392/06/26
53 اواویت بندی سیستم های حمل ونقل همگانی در شرایط تصمیم گیری فازی در سه مسیر پر تردد شهرسازی 890657862 محسن علاء  محمدسعید منجم جبار علی ذاکری 1392/06/26
54 بهینه سازی شبکه اتوبوسرانی درون شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (رشت) 890654079
 
علی احمد چالسرا ایرج برگ گل رامین کیامهر 1392/06/26
55 اثر تخریبی بار بر روسازی های بتنی مبتنی بر روشهای تحلیل  المان محدود 890657652 قربان رحمانی مرتضی اسماعیلی محمود عامری 1392/06/27
56 بررسی فنی و اقتصادی استفاده از آسفالت  لاستیکی  در روسازی جاده ای (گیلان) 890654585 فریبرز اژدری مهیار عربانی رامین کیامهر 1392/06/30
57 بررسی تاثیر جایگزینی فیلرهای مختلف بر مشخصات مخلوطهای آسفالتی 890930054 عسگر عسگري خواه حسن طاهرخانی  وحید حسینی تودشکی 1392/08/01
58 پهنه بندی مناطق استان زنجان جهت تعیین نوع قیر  به روش شاخص عملکردی 890976996 رسول آدمی حسن طاهرخانی هومن شربیانی 1392/08/15
59 بررسی عملکرد روسازی در مسیر های اتوبوس های شهری و ارائه طرح روسازی مناسب (تهران) 890938800 سيد رضي سيد عظيمي علی مهرآبادی محمدرضا سليماني کرماني  1392/09/20
60 ارائه یک رویکرد یکپارچه برای شناسایی دسترسی های پر حادثه و مشکل ساز (مطالعه موردی: محور زنجان- میانه) 901277724 محمد هاشمی رامین کیامهر سیدامیرحسین بهشتی 1392/010/08
61 بهینه سازی ابعاد کالورت در راهها 90077994 سید محسن موسوی طیبی حامد سرورام  امیرحسین بهشتی 1392/11/01
62 حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با تحویل و بارگیری ب استفاده از الگوریتم ژنتیک 890928872 علي محمد شهدايي  امیر مسعود  رحیمی محمدرضا احدی  1392/11/07
63 اندیس ترابری برای رتبه بندی استان های کشور 890643643 مجید شمسی محمدسعید منجم منصور فخری 1392/06/26
64 ارزیابی آزمایشگاهی خواص قیر اصلاح شده با افزودنی پلی اتیلن سبک جهت استفاده در راهسازی 900792722
 
ایرج پورخانی جواد سوداگری احمد فهیمی فر 1392/11/30
65 تأثیر میزان رطوبت خاک بستر بر عمر خستگی و شیار شدگی لایه آسفالتی 901275769 داوود رسولی فر امیر حسین بهشتی علی مهرآبادی 1392/11/30
66 بررسی تاثیر جایگزینی بتن و آسفالت خرد شده با درصد از شن وماسه لایه اساس 890920332 امين فاضل پور  حامد سرورام حسن طاهر خانی 1392/11/30
67 بهبود الگوریتم باز زمان بندی چراغ های راهنمایی برای تقاطع های شهری با تجربه پس زدگی صف و انسداد خطوط (مطالعه موردی: شهر زنجان) 900779892 آرش پرستو حسن زاده امیر مسعود  رحیمی علی مهرآبادی 1392/11/30
68 بررسی عملکرد حفاظ های ایمنی به کار رفته در آزادراه های کشور (مطالعه موردی: آزادراه تهران-قزوین) 890922998 فرزام ساسانی حسن ذوقی یونس دقیق 1392/11/30
69 مکان یابی مراکز امدادی در راه با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS(مطالعه موردی: چمن بید- بجنورد) 900776969 محمد میثم امانی رامین کیامهر علی شکوهی 1392/12/21
70 بررسی تحلیلی رفتار ترافیکی تاکسی ها و تأثیر آن بر روی پارامترهای ترافیکی و ارائه راهکارهای مناسب 900769462 محمد مغرور زفره غلامرضا شیروان ناصرپور معلم 1392/12/31
71 بررسی تاثیر سنگدانه های متورق و سوزنی بر عملکرد بتن آسفالتی گرم 880852107 مهدی ناظمی جلال حسن طاهر خانی علیرضاباقریه 1392/11/23
72  مطالعه تأثیر افزودنیهای آهک- سرباره در پایدارسازی زمینهای ماسه ای لایه دار 880852106 محسن میرزایی محمد حسین نوری قیداری رامین کیامهر 1393/02/07
73 بررسی فنی واقتصادی خط آهن نردبانی 890923148 تیمور نظری جبار علی ذاکری امیر حسین بهشتی 1392/11/17
74 مکان یابی مراکز امدادی در راهها با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS(مطالع موردی: آزادراه زنجان-قزوین) 900726080 رسول رستمخانی رامین کیامهر علی شکوهی 1392/11/30
75 بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک نانو رس و خرده لاستیک بر مشخصات فنی آسفالت 900739178 بابک بهاروند محسن زاهدی محمدحسین نوری قیداری 1393/03/27
76 بررسی تنش های حرارتی در روسازی های صلب بتنی غلتکی حاوی مصالح سرباره ای و الیاف 890914477 فرهاد صفایی قهنویه سيد مهدي ابطحي فروشاني سيدمهدي حجازي 1392/11/30
77 تعیین الگوی تخصیص مسیر به اتوبوس و یا تاکسی در ایران (مطالعه موردی: شهر رشت) 900738383 سینا ذبیحی سیابیل مهیار عربانی ميرعبدالحميد مهرداد        1393/04/04
78 ارزیابی ضوابط سرعت گیرها و سرعت کاه ها در شهرهای ایران (مطالعه موردی: رشت) 900737803 کاوه وارسته نژاد مهیار عربانی ميرعبدالحميد مهرداد        1393/04/04
79 برآورد ارزش زمان سفر ذخیره شده (مطالعه موردی: شهر رشت) 900738409 عادل جلیلی کلوانی مهیار عربانی ميرعبدالحميد مهرداد        1393/04/04
80 تحلیل مقایسه ای عملکرد میدان های سنتی و میدان های مدرن با فرض حجم ترافیک ناهمگن 900802925 امیر محمد پروینی امیر مسعود  رحیمی علیرضا خاوندی 1393/04/08
81 تعیین مکان مناسب دوربرگردان در محدوده تقاطع های چراغدار شهری 900765058 آرش مظاهری امیر مسعود  رحیمی علیرضا خاوندی 1393/05/20
82 پیشنهاد های جهت مکان یابی نقاط با پتانسیل بالای تصادفعابرین پیاده با موتور سورانبا کمک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) مطالعه موردی:منطقه استان زنجان 890923135 فرزین ملکی رامین کیامهر عبدالحسین پری زنگنه 1393/05/20
83 Moodi و ارائه راهکارهای مناسب (مطالعه موردی: آزادراه و ترانزیت محور زنجان- قزوینشناسایی و بررسی خرابیهای پلهای بتنی و رتبه بندی آنها با استفاده از روش 910863616 مهرداد نوارچی حسن طاهرخانی 0 1393/06/03
84 شناسایی نقاط با ریسک بالای تصادفات عابر پیاده در محیط GIS با استفاده از متدولوژی مدیریت ریسک (مطالعه موردی: تصادفات برون شهری عابرین پیاده استان زنجان 900726136 الهام هژیر رامین کیامهر 0 1393/05/20
85 مدیریت و ارتقاء کیفیت PMS با توسعه محیطهای GIS و بکارگیری GPS      90207100022 نادر کارگر رامین کیامهر 0 139306/24
86 بررسی استفاده همزمان از الیاف شیشه و نانورس در بتن آسفالتی 900789520 برزین وارسته کوهی حسن طاهرخانی 0 1393/06/31
87 بررسی اثر تغییرات بار محوری و طول دهانه پل در پاسخ دینامیکی پلهای راه آهن   حسین اکبری جبارعلی ذاکری سردرودی سعید محمدزاده 1392/11/30
88 بهینه سازی فاصله بین ایستگاه اتوبوس با توجه به توزیع نابرابر مسافر 890654278 محمد راستبد ایرج برگ گل رامین کیامهر 1393/06/30
89 ارزیابی علل خرابی روسازی آسفالتی آزادراه ها (نمونه موردی: آزادراه قزوین- رشت) 911089499 اسدالله نعمتی دکتر مهیار عربانی 0 1393/06/31
90 تحلیل و  ارزیابی تصادفات عابران پیاده در شبکه راه های اصلی برون شهری و تعیین الگوی مناسب جهت کاهش تصادفات جاده ای (مطالعه موردی: استان گیلان) 910599914 مجید خدابنده کوهی حسن ذوقی 0 1393/06/31
91 مدل تعیین کنترل تقاطعات همسطح معابر شریانی با توجه به پارامترهای ترافیکی و هندسی 891252189 محمدرضا توکل محمود صفارزاده سیداحسان ابریشمی 1392/1128
92 مدیریت روسازی با ارزیابی شاخص PCI با بکارگیری GPS در محیط GIS (مطالعه موردی: جاده مراغه- هشترود) 911090913 رضا محمود نژاد آتش بیگ رامین کیامهر 0 1393/06/24
93  شناسایی و راهکارهای اصلاح نقاط حادثه خیز با استفاده از مدل سوات (SWOT) (مطالعه موردی: استان مازندران، محور کندوان) 900793034 سعید میرزاپور غلامعلی بهزادی علی مهرآبادی 1393/07/26
94 بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک های ریز دانة متورم شونده در بستر رتهسازی با خاکستر لجن فاضلاب و سیمان 910578161 مهدی حسنلو  نوری قیداری - 1393/09/13
95   د/2/1017  مدیریت روسازی در سطح شبکه با نرم افزار پیور (مطالعه موردی: راههای روستایی شهرستان خرمدره)  890642784 رضا ولی رامین کیامهر امیر مسعود  رحیمی 1393/08/08
96 بررسی آزمایشگاهی استفاده از بطری های پلاستیکی ضایعاتی بر بهبود خواص قیر و مخلوط آسفالتی گرم 890943337 اکبر پورخوش سعادت مهیار عربانی - 1393/06/31
97 تعیین تأثیر بکارگیری روش های مدیریت سرعت بر کاهش تصادفات ناشی از سرعت (مطالعه موردی: آزادراه زنجان- قزوین) 911092203 رضا اکبری غیبی دکتر میربهاء 0 1393/09/27
98 کاربرد الیاف پلیمری فورتا در اصلاح مخلوط های آسفالتی با دانه بندی قشر رویه 890917709 بابک طلعتی مغانجوقی  جواد سوداگری دکتر احمد فهیمی فر  1393/09/27
99 مکان یابی مراکز امدادی آزادراه زنجان- تبریز با استفاده از  GIS 911044392 داود رستم خانی دکتر کیامهر 0 1393/11/20
100 برآورد شاخص ساختاری و بهره برداری ترابری استانهای کشور 900741449 نیما علیزاده محمدسعید منجم 0 1393/11/30
101 مکانیابی اجزاء سیستم کنترل سرعت در جاده های برون شهری به وسیله مدلسازی ریاضی 890938621 سید مهرداد حسینی محمود صفارزاده جبارعلی ذاکری 1393/11/28
102 بررسی اثر عملکرد زهکش کناری برتخلیه رطوبت ازروسازی جاده ها به کمک مدل سازی عددی 901019982 شهروزاقراری گیکلو دکترحامد سروررام 0 1393/11/29
103 ارزیابی تأثیر نسبت آب به سیمان با و بدون مواد افزودنی روان کننده بر روی مقاومت و دوام بتن دال های روسازی 900789444 حسین ضروریان  جواد سوداگری دکتر احمد فهیمی فر  1393/11/29
104 تعیین مسیربهینه حمل ونقل موادپرخطردرمحیط های شهری مبتنی برGIS(نمونه موردی شهرتهران) 900717438 امیرانوری دکتررامین کیامهر 0 1393/11/30
105  بررسی اثر الیاف شیشه و پلیمر SBS بر مشخصات رئولوژیکی قیرهای خالص  890915067 محسن رستمی محسن زاهدی - 1393/11/30
106 ارائه چارچوب معماری و استاندارد ITS در راههای برون شهری کشور در قالب جریانهای اطلاعاتی DFD 900801847 میلاد تاجیک دکتر صفارزاده - 1393/11/28
107 فرآیند مسیریابی بهینه حمل مواد خطرناک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه موردی: حمل سوخت از محل انبار نفت شهر ری به 10 پمپ بنزین منتخب تهران) 900797355 امیرحسین طاهری فر علی مهرآبادی  حسن دیواندری 1393/11/30
108 ارزیابی عملکرد تأثیر تثبیت کننده آهک و سیمان بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک مسلح شده به وسیله الیاف 911075902 جواد زارعی حسن طاهرخانی 0 1394/01/27
109 تعیین الگوی مزاحمت های صوتی در شبکه حمل و نقل شهر سنندج بر اساس GIS 911073967 ستار خلیلی دکتر رامین کیامهر 0 1394/03/11
110 ارائه مدلی جهت مدیریت عوامل موثر بر تاخیر زمانی پروژه های راهسازی 910601013 سعید نجف زاده دکتر عباداله قنبری 0 1394/02/03
111 بررسی عریان شدگی در مخلوط های آسفالتی به همراه مواد افزودنی آهک و سیمان 880666203 بهزاد رحمانی حسن طاهرخانی مهندس سید امیر حسین بهشتی  1394/02/24
112 توجیه فنی و اقتصادی بکارگیری ماشین اندازه گیر خط در روسازی راه آهن ایران و ارائه الگوریتم بهینه سازی جهت افزایش کارایی ماشین 900800230 محمد مهدی فانی محمدسعیدمنجم 0 1394/03/28