.::. معاونت پژوهشی .::.

میکروبیولوژی

پایان نامه دفاع شده رشته میکروبیولوژی

تاریخ: 1392/11/15 - 15:43


 

 

      پایان نامه  دفاع شده رشته میکروب ولوژی
ردیف عنوان پایان نامه ها شماره دانشجویی نویسنده استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
1 بررسی بقای آئروسلهای بیولوژیکی (قارچ ها)در هوای داخل و خارج کتابخانه های... 83000709 کبری قربانی  صدیقه مهرایبان حمیداله غفاری 1385/6/3
2 بررسی آلودگی باکتریهایی در هوای محیطی در برخی از میادین اصلی شهرستان زنجان 831010065 معصومه ابراهیمی  صدیقه مهرایبان مهدی رهنما-درویش علی عموزاده 1385/6/30
3 تعیین میزان ناقلین استروپتوکوکوس پیوژنز  و حساسیت آنتی بیوتیکی... 83002014 علیرضا اقتصاد  محمد رضا نهائی علیرضا منادی 1385/10/1
4 جدا سازی و تعیین سروتایپ سالمونلای جدا شده از نمونه های کلینیکی و ... 83006627 مریم نیاکانی  نور امیر مظفری هما فروهش تهرانی 1385/10/21
5 بررسی مقایسه ای تست KoH30% و حساسیت وانکر مایسین mg 5 با روش رنگ.. 83013078 محمد کاظم حسینی  جلیل وند یوسفی علیرضا منادی 1385/10/22
6 مطالعه حساسیت  سویه های استانیلوکوکوس اورئوس ایزوله شده از نمونه ها ... 83003787 شیوا احمدی شعار  محمد رضا نهائی نورامیرمظفری 1385/1011
7 بررسی میزان  شیوع استافیلوکوکوس اورئوسهای مقاوم به متی سیلین... 83000149 علیرضا خالقی خرمی  نورامیر مظفری علیرضا منادی 1385/12/26
8 حساسیت های دارویی سویه های ایزوله شده مایکو باکتریوم تو پرکلوزیس نسبت به دارو های رده اول و رده دوم  در شهرستان تبریز 84002799 مهدی رشدی ملکی عبدالناصر رفیع علیرضا منادی- 1386/11/01
9 بهینه سازی روش جدا کردن سالمونلا از مواد غذایی 84014148 ایوب ابراهیمی  محمد مهدی سلطان دلان ابوالفتح شجاعی آرانی 1386/11/28
10 بررسی سرولوژیکی میزان ناقلین با علائم وبدون علائم کلامیدیاتراکوماتیسدر بانوان 20-45 ساله در زنجان 83002218 عذرا توفیقی  نور امیر مظفری سوسن علایی-نوالدین موسوی 1386/12/28
11 بررسی ارتباط سوئ هاضمه ديابتی در افراد آلوده به عفونت هليکوباکترپيلوری با ميزان نيتريک اکسيد شيره معده ،استرس اکسيداتيو و کنترل هيپرگليسمی          84015406 لیدا افتخاری وش  علیرضا منادی همایون دولتخواه 1386/2/6
12 بررسی وجود یا عدم وجود پلاسمیر در باکتری های بیماری زای گیاهی و ... 83004163 گونا کریمی کردستانی  نور امیر مظفری-دکتر بهروز حریقی جلیل وندیوسفی 1386/4/21
13 تاثیر غلظت آب نمک بر  بقای استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سفید تازۀ... 831010065 فرشته منصور کلورچ   صدیقه مهرایبان مهدی رهنما 1386/5/14
14 اثرات انتی پستیکی عسل بر روی سالمونلاتیفیموریوم در شرایط in vintor inviv  84001844 رقیه آقاجانلو   مهدی رهنما صدیقه مهرابیان 1386/5/25
15 تعین میزان AFB1 و شناسایی قارچ های مولد توکسین در جیره غذایی... 84002803 معصومه آزرمی  صدیقه مهرابیان شهرزاد نصیری 1386/5/25
16 بررسی فراوانی ژن های ace , zot ,tcpa ,ctxA در سویه های ویبر یوکلرای جدا شده از اپیدمی تابستان سال 1384 ایران با روش PCR 850008871 عباس ملکی  نور خدا صادقی فرد ایرج پاکزاد 1386/6/10
17 بررسی بیان انتی ژن های فاکتور 9 انسانی در اشرشیاکلی  و تولید آنتی بادی  اختصاصی ضد فاکتور  9  83002145 صدیقه صفری  علیرضا زمردی پور نورامیرمظفری 1386/6/27
18 غربالگری خاک به منظور شناسایی جنس استر پتو ماسیس 84016285 روح الله بخشی  علیرضا منادی  علیرضا دهناد 1386/6/29
19 طراحی کیت الایزای غیر  مستقیم جهت بررسی (ANA)INdirect Elisa for Anti nuclear Anti body                84012835 طیبیه فولادی  علی میر جلیلی مهدی بوترابی-علیرضا منادی 1386/6/29
20 بررسی مولکولی ژن های بتالاکتامازکلیسیلاپنومنیه در سویه های کلینیکی ایزوله شده 84004942 لیلا ناصحی  فرشته شاهچراغی حسین جباری 1386/8/21
21 ردیابی انگل لیشمانیا ماژور روی مخازن حیوانی به وسیله روش های ملکولی در منطقه روستایی امام  زاده آقا علی عباس نطنز-اصفهان 84015847 قاسم مرادی مددلو  پرویز پرویزی مهدی آسمار- عارف امیر خانی 1386/11/13
22 بررسی باکتری ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی والگوی مقاومت آنتی بیوتیک ان ها در بیمارستان دکتر بهشتی 850008874 افشین مطبوعی  افسانه کرمی علی اکبر جمشیدی 1387/10/1
23 بررسی شیوع سرو تایپ ها ی سالمونلا در گوشت مرغ و تخم مرغ  و تعیین حساسیت آنتی بیوتیک آن ها در شهر زنجان  853050001 شبنم اقبال زاده  رضا شاپوری مهدی رهنما 1387/10/15
24 بررسی توانایی  خنثی سازی افلا توکسین B1توسط باکتری های اسید لاکتیک 84003184 عادل حمیدی  ابوالفتح شجاعی آرائی مهدی رهنما 1387/11/19
25 تعیین قرلبت ژنتیکی  باکتری پاستور رلامولتو سیدا در جدایه های آن از گوسفند و بز در ایران با روش 850008878 جلیل دولگری شرف نور امیر مظفری جلال شایق-علیرضا احمدزاده 1387/11/26
26 جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی باکتری های پرو بیوتیکی (لاکتو باسیلوس ها از محصولات لبنی سنتی ماکو و اهر  850008876 سیامک علیزاده محمد امین حجازی نور امیر مظفری ثابت 1387/11/26
27 بررسی مولکولی قطعهVP1 ِD1 ژنوم ويروس تب برفکی سروتيپ o جدا شده از استان خراسان رضوی    84002508 وحید ایران منش سعید زیبائی  محسن فتحی نجفی 1387/11/29
28 مطالعه آنزيم B- لاكتاماز طيف گسترده (ٍٍٍESBL)تيپ SHV در سويه هاي Escherichia coli وKlebsiella pneumoniae جدا شده از بيمارستان هاي شهر تبريز با روش PCR                850008872 علیرضا مباشر کارجدی  محمد رضا نهائی هایده مبین 1387/12/1
29 بررسی مولکولی ژن های آنزیم بتا لاکتاماز طیف گسترده تیپ TFM در ایزوله های 850008867 مجید پرنور محمد رضا نهایی هایده مبین 1387/12/1
30 بررسی مقاومت به وانکومایسین در استافیلوککوس ارئوس و سایر گونه های استافیلوکک 84001748 مریم ساعدی نور امیر مظفری هما فروهش 1387/3/11
31 بررسی طراحی الایزای غیر مستقیم جهت ارزیابی  پاسخ ایمنی علیه بیماری بروسلوز در انسان 843051020 فرشته رئیسی  علی میر جلیلی مهدی بوترابی-علیرضا منادی 1387/3/20
32 بررسی مقامت دارویی ایزوله های E.coil جدا شده از عفونت های ادورای در شهر ایلام به روش دیسک دیفینوزن  و پروفیل پروسمیدی 84004637 رضا محبی  ایرج پاکزاد نور خدا صادقی فرد 1387/3/9
33 بررسی خصوصیات فنوتیپی و محتویات ژنتیکی عامل بیماری شانگر پوستی گردو در استان کردستان 84000309 روناک روشنگر  بهروز  حریقی صدیقه مهرابیان-علیرضا منادی 1387/4/13
34 بررسی مولکولی قطعه 1D(VP1) ژنوم ویروس تب برفکی سرو تیپ Asio1 جدا شده از استان خراسان رضوی 84015769 مصطفی معین رادگلی  سعید زیبایی محسن فتحی -علیرضا منادی 1387/4/6
35 تعیین توالی های پلیمر از ویروس هپاتیت B در بیماران درمان شده مبتلا به هپاتیت B مزمن که در آنها مقاومت دارویی .... 84002211 احسان اله فخاری محمد جزایری حمیداله غفاری-علیرضا منادی 1387/6/1
36 بررسی میزان شیوع کریپتوپسوریه یوزیس  و مقایسه آن با دیگرآنتی پاتوژن های انگلی در افراد مبتلا به گاستروآنزیت در شهرستان های غرب استان مازندران 850008861 سیده آتنا آذر یوش  حسین نهروانیان بهزاد اسفندیاری- عارف امیرخانی-مهدی آسمار 1387/6/10
37 بررسی توان سویه های تیوباسیلوس فرو اکسیدانس و تیوباسیلوس تیواکسیدانس جدا شده از چشمه های معدنی منطقه آب گرم  همدان در استخراج  طلا  از معدن ارغش نیشابور 850008869 مهدی مظهر مهربانی  محمود تولایی علی محمد لطیفی 1387/6/17
38 بررسی تشخیص مننژیت ناشی از نایسر یا مننژتیدیس و هموفیلوس آنفلونزا در کودک مشکوک به ممنژیت به  کمک روش NESTED-PCR 850008863 زهرا حجتی بناب  صفر فرج نیا مقصود کفشنوچی 1387/6/28
39 مقایسه ی تغییرات شاخص های خونی در اثر مصرف برخی باکتری های پرو پیوتیک و بنزوات سدیم در موش Rat نر 850008866 پونه پور کریمی  مهدی رهنما صدیقه مهرابیان 1387/6/30
40 بررسی اثر مخلوط چند سویه از باکتری های پرو بیوتیک  بر کلونیزاسیون سالمونلاتیفی مدیوم در Rat فر 853050002 سمیرا آقایی  مهدی رهنما صدیقه مهرابیان 1387/6/30
41 مطالعه رفتار باکتری لیستریامونوسایتوژ طی روند تولید پنیر سفید ایرانی تحت تاثیر اسانس آویشن شیرازی 850008875 بیژن مرادی  افشین آخوندزاده بستی زهره مشاک-نورامیرمظفری 1387/6/31
42 بررسی سرواپیدمیولوژی وکشت بروسلای انسانی  مقایسه.. 84004638 فرزاد  حیدری  نور امیر مظفری امیرتوکمه چی 1387/6/31
43 بهینه سازی محیط کشت و دست ورزی ژنتتیکی باکتری استر پتو ماسیس پیلوسوس  در جهت  افزایش راندمان ... 84011367 مریم مردانه   عظیم اکبر زاده  جمیله نوروزی-محمد اطبایی 1387/7/11
44 جدا سازی کلامید یا تراکوماتین از ترشحات چشم نوزادان مبتلا به کنژنکتیویت 843000000 نفیسه تهمی زنجانی  صدیقه رفیعی طباطبائی فاطمه فلاح-نور امیر مظفر 1387/8/26
45 جدا سازی و تعیین صفات اختصاصی باکتری های تجزیه کننده الاینده فنل از خاک  نفت و پساب آلوده 843050131 سولماز احدی کامبیز اکبری نور امیر مظفری -حسین شهبازی 1387/9/20
46 شناسايی ترانسپوزيون 1546 يا ترانسپوزون های مشابه آن درسويه های انترکوک مقاوم و ونکومايسين جداشده ازبيماران درتهران 850008857 سحر نظيری اسکويی  امير مظفری 1387/12/10
47 رزيابی قدرت اثر بخشی ضد عفونی کننده و آنتی سپتيک های رايج بر باکتريهای گرام مثبت و گرام منفی شايع در پزشکی در شهرستان همدان                84000997 محمد مسعود دبيقي رسول یوسفی مشعوف محمد تقی غلامحسین 1387/12/27
48 طراحی و ساخت پلاسميد حاوی کاست بيانی پروتئين 10-CFP و6_ESAT مايکوباکتريوم توبرکولوزيس      850008856 مرصع السادات فرناد  حسین خان احمد شهر ضا بهمن تبرائی-محمد ابوالحسنی 1388/5/12
49 شناسایی قارچ های مقاوم به سرب جدا سازی شده از پساب صنعتی شرکت ملی سرب و روی ایران و بررسی ظرفیت جذب زیستی سرب توسط آنها 850008877 علی اسدی  امیر مظفری مهدی رهنما -محمدرضا مهراسبی 1388/5/24
50 طراحي كيت تشخيص آنتي ژن كورويروس هپاتيت C به روش الايزا    850008865 شيرين نوراللهي  مهدی بوترابی  علی ميرجليلی-محمود محمودیان 1388/6/31
51 طراحی کيت جهت تشخيص آنتی ژن های هليکوباکتر پيلوری درمدفوع به روش اليزا 850008862 مريم رزاقی مهدی بوترابی  علی ميرجليلی 1388/6/31
52 ژنوتيپينگ سويه های ويروس هپاتيت c در مراجعين به سازمان انتقال خون استان ايلام                860019961 محمدحسين ملکي نورخدا صادقی فرد ایرج پاکزاد 1388/9/3
53
تايپينگ مولکولی سويه های شيگلا سونئی جدا شده با روش Repetitive extragenic palindromic polymerase chain reaction (REP-PCR               
 
860019948 شيوا حسيني نورخدا صادقی فرد ایرج پاکزاد 1388/9/3
54 بررسی ميزان تحريک توليد IgG ضد کزاز توسط کانژوگه های ليپو پلی دتوکسيفای شده و پلی ساکاريد O بروسلا آبورتوس باتوکسوئيدکزاز درمقايسه باتوکسوئيد خالص کزاز درموش 860019964 محمدرضا علی رمائی رضا شاپوری مهدی رهنما  1388/10/16
55 جدا سازی و بررسی فعاليت ميکروارگانيسم های سلولو ليتيک از ميکرو فلور خاک استان زنجان 860814528 بهاره مقيمی رحيم سروری مهرداد حميدی 1388/10/24
56 مقایسه روش PCR-RFLP  باروش Multiplex PCR درتعيين مقاومت داروئی به ريفامپين و ايزونيازند درمايکوباکتريوم نوبرکلوريس 860814526 فريده دين محمدی پريسا فرنيا عليرضا بيگلری 1388/10/19
57 بررسی پتانسیل توليد نانو ذرات طلا توسط اکتينو ميتالهای بدست آمده ازخاک ماکو و چشمه های آب گرم استان اردبيل ( 40 درجه سانتی گراد) 860019954 فاطمه خديوی درخشان عليرضا دهناد محمدحسین بابایی-مجتبی صلوتی 1388/11/6
58 مقايسه ی ايمنی زايی سلول کامل کشته شده ، ليپوپلی ساکاريد و فرکشن پروتئينی لژيونلاپنوموفيلا در مدل موشی.             860019932 يوسف مطهري نيا مهدی رهنما رضا شاپوری 1388/11/27
59 بررسی اثر سرطان زايی پساب کارخانجات سرب توسط سالمونلا تيفی موريوم TA100    860019934 سوسن السادات فاضلي مهدی رهنما صدیقه مهرابیان 1388/11/27
60 بررسی شيوع برخی ژن های متالوبتالاکتاماز در ميان سويه های سودوموناس آئروژينوزآ مقاوم به کارباپنم ها، جدا شده هز زخم بيماران دچارسوختگی به روش pcr در بيمارستان سوانح و سوختگی شهيد مطهری تهران           843050123 شهره جمالي محمد علی بهار سید مسعود هوشمند 1388/11/27
61 بررسی مولکولي مقاومت آنزيمی بتالاکتاماز با محدوده اثر وسيع گروه tem  در ايزوله های اشريشياکلی از نمونه های بالينی 860814522 هدروشا ملاآقاميرزايي  محمدمهدي سلطان دلال جليل فلاح مهرآبادي  1388/12/3
62 بررسی مولکولی آنزيم بتالاکتاماز طيف گسترده گروه  shv در ايزوله های اشريشِيا کلی از نمونه های بالينی 860957422 آیلار صباغی محمدمهدي سلطان دلال جليل فلاح مهرآبادي  1388/12/3
63 بررسی قابليت زيستی جمعيت ميکروبی موثر خاک استان های شمال غرب ايران برروی تخريب برخی از هيدرو کربن های نفتی 860019958 خسرو صديق بيان عليرضا دهناد عبدالحسين ناصری-ناصر مدير شهلا 1388/12/3
64 بررسی عوامل باکتریال وشایع در ایجاد استنو میلیت مزمن و تعیین الگوی آنتی بیئتیکی موثر به روش MIC 850008860 نوشین  ویس احمدی  عباسعلی ایمانی فولادی مرتضی ایزدی 1388/12/5
65 جدا سازی و شناسايي مولکولی باسيلوسهای بومی جدا شده از مرغ داريها و تعيين خصوصيات ضد ميکروبی آنها 860814538 شیما رضایی عراقی پروانه جعفری مریم تاج آبادی 1388/12/11
66 ارزيابی اِيمنی هورمورال کمپلکس ليپو پلی ساکاريد سم زدايی  شده بروسلا آبورتوس s99 860019946 ساناز سلیمانیه جلال ایزدی مبارکه سید داور سیادت 1388/12/23
67 ارزيابی پاسخ ايمنی سلول بر عليه کمپلکس ووزيکول غشاء خارجی نِسرِيا منتژيتيديس سرگروه b با s-lps بروسلاآبورتوس s-99 در مدل حيوانی 860019938 هدی شیردست سید داور سیادت داریوش نوروزیان 1388/12/23
68 بررسی سينيتيک رشد Phchia pastoris دررابطه باتوليد آنزيم                       Alchol Oxide  860019957 شايان ملک نيا داریوش نوروزیان سيد داور سيادت 1388/12/23
69 غربالگری و جداسازی باکتری مولد آنزيم پنيسيلين آسيلاژ ازمناطق استان آذربايجان شرقی و بهينه سازی فرآيند توليد آنزيم 860019939 هادی عظيمی صفر فرج نيا رضا مودب 1389/3/6
70 بررسی مقايسه ای تنوع ژنیfimh در اشرشيا کلی يوروپاتوژن وفلور روده 860814536 هدی غربا جلیل فلاح مهرآبادی عباسعلی ایمانی فولادی 1389/4/16
71 بررسی اثرات ضدميکروبی پلی الکتروليت کاتيونی کيتوزان و آنزيم سلولاز برروی ميکروارگانيسم های عامل فساد شيره خرما درمحيط کشت و مراحل توليد درسيستم HACCP 860019952 عاطفه محبی صديقه مهرابيان شهرزاد نصيری 1389/5/14
72 بررسی اثرات جهش زايی و سرطان زايی تفلون ( پلی تترافلوئوراتيلن PTFE ) تست ايمز   8600149947 شيدا اسلامي پيرهراتي صديقه مهرابيان مهدی رهنما  1389/5/14
73 بررسی پتانسیل ضد قارچی گونه های استرپتومایسس مولد کیتیاز از خاک  مناطق اردبیل و کردستان بر علیه قارج های پاتوژن گیاهی 8609557420 نیکو پر دلی بهروز علیرضا دهناد رضا شاپوری 1389/5/18
74 تاثیر پارامترهای کینیتیکی بر میزان بیان  اریتروپویتین وآنالوگهای سیستئینی آن  در مخمرPICHIA PASTRIS 850008859 مریم برهان نوبری  داریوش نوروزیان احمد مالکی 1389/5/21
75 بررسی اثر تجويز داروی Carbenoxolone disodium salt بعنوان القا کننده      Heat Shock Protein   درکاهش شدت التهاب عمومی ناشی از ليپو پلی ساکاريد سالمونلاتيفی موريوم درموش آزمايشگاهی                                                                                                            84003715 مينا مهدی شيشوان نيما حسينی جزئی شهرام شهابی 1389/5/20
76 بررسی اثر سلولز باکترِياِِيی روی قدرت بلع ماکروفاژی 86952707 زهرا گنجی مرتضی ستاری رضا شاپوری 1389/6/2
77 بررسی اثرات داوری Meloxicom بر سرطان معده القاء شده به وسیله H.pylori در مدل موش صحرایی 860019951 فاطمه آئینی محمد جعفر رضایی رشید رمضان زاد 1389/6/14
78 بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (esbls) تیپ per-2,veb-1 در ااسینوباکتر  بومانتی (Acinetobacter baumannil) جدا شده از بیماران شهر تبریز به روش pcr 860019925 فاطمه اظهری  صفر فرج نیا مهدی رهنما  1389/6/16
79 شناسايی میکروب های شاخص آلودگی به مدفوع در آلودگی به مدفوع در آب های شیرین و آبهای سطحی شهر زنجان 860814525 سارا سید صدری رضا شاپوری مهدی رهنما  1389/6/17
80 شناسایی  مولکولی اشریشیا کلی یوروپا توژن بر اساس ژن های کسب آهن مولد توکسین آلفا همولیزین وفاکتور نکروز دهنده سیتوتوکسیک باروش MU 86952675 مریم زرکش جلیل فلاح مهرآبادی مهدی هدایتی 1389/6/16
81 شیوع عفونت ویروسی (KSHV/HHV-8) در دهندگان وگیرندگان پیوند کلیه در بیمارستان های تابعه علوم پزشکی مشهد 850008873 علیرضا ثابتی سید عبدالرحیم رضایی هوشنگ رفعت پناه 1389/6/23
82 بررسی اثر ميکروب های موجود در ماست پاستوريزه زنجان بر پاسخ ايمنی سلول های مونونکلئارخون محيطی بيماران مبتلا بهulcerative colitis بيمارستان وليعصر(عج) زنجان 860019950  شاهپور محبی اصل عبدالکریم شیخی زهرا دیلمی-مرتضی نظریان 1389/6/24
83 تعيين تيپ جدايی های گاوی و گوسفندی پاستورلامالتوسيدا در استان آذربايجان شرقی بر پايه omph به روش pcr-rflp 860814527 آرش غنی زاده احمدرضا جباری جلال شایق 1389/6/25
84 بررسی مولکولی فاکتورهای ويرولانس  PVL,FNB,CNG در سويه های STAPHYLOCOCCUS AUREUS  جدا شده از نمونه های بالينی وبينی بيماران بيمارستان های علوم پزشکی تبريز  860814545 عاطفه  کياوري  آلکا حسنی محمدآقازاده 1389/6/27
85 بررسی اثرات ضد ميکروبی عصاره ريشه گياه فرولا زويتسياناروی باکتريهاو قارجها 860019965 منیژه حاجي زاده  غلامرضا زريني  غلامرضا دهقان  1389/6/27
86 بررسی ميزان شيوع اينتگرون های کلاس 1و2 در سويه های MDR کليسيلا پنومونيه ايزوله شده از مواد بالينی با استفاده از PCR 860814542 نسترن لنگری زاده محمد آهنگر زاده محمد آقازاده 1389/6/27
87 تايپينگ سویه های کليسيل پنومونيه توليد کننده آنزيم های تغيير دهنده آمينوگليوزيدها(AAC6-IIa,AAC6-Ib)بوسيله PER-PCR 860019928 الهام رستمی شهین نجار پیرایه سید داور سیادت 1389/6/28
88 بررسی شیوع بروسلوز انسانی با استفاده از روش کشت خون (BACTEC)و pcr  خون تام وسرم در شهر همدان 860019945 زهرا ناصری    محمدیوسف علیخانی سید حمید هاشمی 1389/6/28
89 شناسایی بتا لاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLS) بر اساس ژن های VEBوpER با روش PCRدر ایزوله های ، بالینی سودموناس آئروجینوزای شهر همدان 860019921 زهرا کریمی تبار محمد یوسف علیخانی صفر فرج نیا 1389/6/28
90 ارتباط ژن اگزوتوکسينA سودوموناس آئروژينوزا با تشکيل بيوفيلم والگویمقاومت دارويی 860019924 مریم حسین زاده عباس علي ايماني فولادي سيدفضل اله موسوي 1389/6/28
91 بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی نوع ESBLدر سودماناس ائروژینوزا جدا شده از عفونتهای بیمارستانی  860814539 زهرا رستمی  بحرلوئی عباسعلی ایمانی فولادی رضا شاپوری 1389/6/28
92 بررسی مولکولی مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزید (جنتامایسین) و شناسایی ترانسپوزون TN4001در سویه های انتروکوک جدا شده از نمونه های بالینی  860019923 نرگس دادفرما مهوش اسکوئی عباسعلی ایمانی فولادی 1389/6/28
93 کلونيگ و بيان ِژنoipa هليکوباکتر پيلوری 860019920 مریم خراسانی اشرف محبتی مبارز جلیل فلاح مهرآبادی 1389/6/29
94 بررسی آلودگی میکروبی شاخص در آب چاه های عميق کشاورزی شهرستان خرو دره 860814548 اکرم نصیری بهرام امینی احمد اصغر زاده 1389/6/30
95 بررسی وجود زنهای pmpu,ctxa.toxr  در ويبريوکلرای جدا شده از نمونه های باليتی به روش pcr,multi plex,pcr, uniplex 860814529 آزاده علیشاهی عباسعلی ایمانی فولادی جلیل فلاح مهرآبادی 1389/6/31
96 جدا سازی زانتوموناس مولد زانتان و بهينه سازی شرايط توليد زانتان 860019936 الهام را متین رضا شاپوری مهدی رهنما  1389/6/31
97 شناسايی و جداسازی باسيلوس های مولد کراتيناز و تجزيه کننده پراز پسمانده های خاک مرغداری ها 860019941 سميه موسوی مجتبی صلوتی رضا شاپوری-محمد سعید هخامنش 1389/6/31
98 بررسی تاثير هم افزايی گلوتامين بعنوان القا کننده پروتئينهای شوک حرارتی و آنتی بيوتيک سيبروفلوکساسين درکاهش شدت شوک اندوتوکسيک ايجاد شده به دنبال عفونت باسودوموناس آئروجينوزا سويه PAO1 860814535 ابراهيم مظلومی نيما حسينی جزئی شهرام شهابی 1389/8/6
99 بررسی اثر نالوکسان (آنتاگونيست گيرنده های اپيوئيدی) بعنوان ادجوانت برای واکسيناسيون عليه سالمونلا تيفی موريوم 860019956 محمد سهراب پور نيما حسينی جزئی شهرام شهابی 1389/8/6
100 بررسی مولکولی ژن vana در سويه های استافيلوکوس اورائوس مقام به ونکومايسين جدا شده از بيمارستان شهدائ تبريز به روش pcr 860019963 صغری شیخ منیری هایده مبین حمید  ميرزايی 1389/8/16
101 شناسايی باکتری های ايجاد کننده ی عفونت های بيمارستانی والگوی مقاومت  آنتی بيوتيکی آن ها در بيمارستان بو علی سينا ی شهرستان خر مدره  86952735 محمد شیخی بهرام امینی منصور علیمردانی 1389/8/13
102 بررسی متابولیتهای ثانویه استخراجی با خاصیت آنتی باکتریال از باکتری های جنس استرپتومایسس جدا سازی شده از خاکهای استان آذربایجان غربی وکردستان 860019959 هادی ملکی کاکلر علی رضا دهناد یداله امیدی 1389/8/25
103 بررسی اثر ضد ميکروبی عصاره اندام های هوايی (کاکوتی ورازک) بر روی سالمونلا تيفی در مدل حيوانی کشت داخل ماکروفاژی و شرايط آزمايشگاهی 870017109 محمود مهدوی رضا شاپوری شهرزاد نصيری 1389/11/2
104 خالص سازی توکسين آلفا از کلستريديوم نووئی و تعيين توکسين زايی 86952740 نسیم صادقی محسن فتحی زنجانی فاطمه واحدی 1389/11/10
105 بهينه سازی توليد نانوذرات طلا توسط استرپتومايسس های ايزوله شده از خاک معدن مس اهر 870017101 ندا فقري زنوز مجتبی صلوتی بهرام امینی 1389/11/20
106 توليد زيستی نانو ذرات طلا توسط قارچ های جدا شده از خاک معادن مس اهر و طلا اندليان 870017095 زینب شیخلو مجتبی صلوتی بهرام امینی 1389/11/20
107 بررسی موتاسیوندر ناحیه ژنs ويروس های هپاتیت B جدا شده  در استان گلستان 870847458 ساره ژند  عبدالوهاب مرادي عليجان تبرائي 1389/1121
108 بررسي فراواني ژن هاي SEA و SEC  استافيلوکوکوس آره ئوس در سويه هاي باليني جدا شده از بيمار و ارتباط با الگوي مقاومت دارويي 860019933 مینا صوری عباسعلی ایمانی فولادی محمدرضا نوری 1389/11/19
109  بررسی اثرات  پری بيوتيکی آلرژينات ، گزانتات و ژلاتين بر روی سويه های لاکتوباسيلوس وبيفيدو باکتريوم عليه عفونت با سالمونلا تيفی موريوم  860957421 زینب  عزیزی پور مهدي   رهنما رضا   شاپوري  1389//11/23
110 شناساییباسيلوس سرئوس های انتروتوکسيژنيک در برنج با روش pcr  860019926 شبنم ضحاك زهرا ديلمي رضا شاپوري 1389/11/23
111 تعيين سکانس و آناليز فليوِژنتيک ژن ns ويروس آنفلونزا تحت تيپ h9n2   860019949 آرزو صبحي عبداحمید شوشتری فریدا بهزادیان 1389/11/21
112 شناسايی بتالاکتامازهای وسيع الطيف oxa type نوع oxa-10 در سودومانوس آئر وجنوزاهای ايزوله شده از بيماران شهر تبريز با روش pcr                 860019930 عليرضا  سنجري صفر فرج نیا رضا مودب 1389/11/21
113 توليد زيستی نانو ذرات طلا توسط قارچ های جدا شده از خاک معادن مس اهر و طلا اندليان  860019960 رعنا یوسف زاده خیر اندیش صفر فرج نیا محمدیوسف علیخانی 1389//11/30
114 تولید نانو ذرات نقره توسط باسيلوس های جدا شده از خاک کوههای آينالی و معادن مس اهر 86952859 ام البنين شيواي کرکج مجتبی صلوتی رحیم سروری 1389/11/24
115 بررسی شيوع esbls در باکتری های متعلق به خانواده آنتروباکترياسه به وسيلهpcr جدا شده از عفونتهای بيمارستانی مراکزپزشکی دانشگاه شهيد بهشتی 860814531 رقيه زينال فام گیتا اسلامی فاطمه  فلاح 1389/11/23
116 بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های گياهی زنجان مقدس وسير بر ماکروفازهای آلوده شده با اشرشيا کلی انتروهموراژیک سروتايپ 0157:hv                860957418 مریم شاه باقی تقی ناصر پور فریو رضا نجفی پور 1389/12/15
117 تشخِص ساب تاِپ هاي (h1n1,h3n2)
آنفلونزاي نوع aدر استان آذربايجان غربي به روشmutiplex-rt-pcr
870017076 محمدرضا اسدي نادري  محمد آقازاده  سيروس جداري سيفي  1390/3/25
118 بررسی اثر لباکتوباسيلوس های اسيدوفيلوس وترفيلوس بر فعاليت سلول های مونوکلنار خون محيطی عليه رده سلولی سرُطانی sw742 کولورکتال 870017098 گلاله فرتاش عبدالکريم شيخي  رحيم سروري  1390/3/18
119 بررسي ايمني زايي کونژوگه Vi سالمونلا تيفي با توکسوئيد کزاز به عنوان کانديداي تهيه واکسن 870017103 سعید محرر حجت احمدی رضا شاپوری 1390/3/18
120 بررسی و جداسازیمِِِيکرواگانيسم های پکتينوليتيک و بهينه سازی شرايط توليد آنزِيم پکتيناز 860019927 کژال حنیفی رضا شاپوری علی اوسط ملتی 1390/3/22
121 توليد زيستی نانو ذرات نقره ذرات توسط قارچ های جدا شده  از معدن طلای تکاب و معدن سرب و روی زنجان 870017105 بهروز محمدی مجتبی صلوتی علی هانیلو 1390/4/1
122 بررسی اثر لاکتوباسيلوس کازئی بومی ايران بر ترميم زخم گوارشی در رت تر نر نژادويستار 870862133 اصغر  سکوتی مهدی رهنما مریم ابراهیمی تاج آبادی 1390/4/14
123 بررسی الگوی مقاومت آنتی بيوتيکیsxt constin در ويبريوکلره آ به روش فنوتبپی و زنوتيپی 870017088 فريده رحماني  عیاسعلی ایمانی فولادی محمدرضا نورانی 1390/04/7
124 بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های اوکاليتوس بر روی بروسلا ملی تنسيس 16M و بروسلا آبورتوسS99 در شرايط آزمایّگاهی مدل حيوانی و کشت سلولی 871091199 پیمان عبداله زاده رضا شاپوری شهرزاد  نصیری 1390/4/23
125 بررسی ايمونولوژی يکی  کنجوگه پلی ساکاريد کپسولی vi سالمونلا تيفی باتوکسوئيد ديفتری به عنوان کانديدی جهت تهيه واکسن 870017084 فاطمه حسن پور حجت احمدی مهدی رهنما - بهمن تبرائی 1390/05/4
126 بررسی مولکولی شيوع ويروس های bk ,jc در ادرار بيماران کليوی با روش pcr 870017078 مریم ایمانی مرتضی  متذکر علی غفاری مقدم 1390/5/8
127 جدا سازی و شناسایی مايکوباکتريوم های آتی پيک عامل عفونت ريوی درانسان و تعيين مقاومت دارويی آن 870017107 پريا مقتدری سید رضا مودب عبداناصر رفیع  1390/5/9
128 تهيه مايع بيوليجينگ طلا تکاب و بررسی توليد نانو ذرات طلا از آن 870862140 آرزو  غیبی کامبیز دیبا زهرا ديلمي خياباني  1390/5/22
129 بررسی وجود ژن های vat,sat در ايزوله های اشريشيا کلی از عفونت های ادراری با روش multiplex pcr 870017091 جواد سریلو جلیل فلاح مهرآبادی عباسعلی ایمانی فولادی 1390/5/24
130 بررسی مقايسه ای اثر ضد جهش زايی و ضد سرطان زايی عصاره چای سبز بر روی اثرات جهش زايی و سرطان زايی تنباکو ی طبيعی و تنباکو ی ميوه ای با استفاده   از تست ايمز  870862152 آزيتا نوابی محمد حسن خادم یوسف رستمی 1390/6/1
131 بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره پنیرک و نانو ذرات  نقره بر روی سودموناس آئروژینوزا سالمونلا تیفی موریوم انترکوکوس فکالیس و استافیلو کوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 870862127 مجید دوست محمدی  شهرزاد نصیری رسول شکری 1390/6/14
132 بررسی شيوع ژن های انتروتوکسين تيپ A,B در سويه های مقاوم به متی سيلين استافيلو کوکوس اورئوس 87170096 رکسانا صاحب نسق   حوريه صادري  پرويز اولياء  1390/6/14
133 مطالعه اثر ادجوانتی نالوکسان پيتيدیHIV 1-P24nef
 در مدل موشی balb/c
870017114 سيما ولاشجردي ** مهدي مهدوي  محمدرضا آقا صادقی 1390/06/15
134 بررسی ايمنی زايی کونژوگه آلژينات سودوموناس  آئرروژینوزا با توکسيوئيدکزاز در موش به عنوان کاندیدای تهيه واکسن 880666187 مریم  نجفيان رضا شاپوری مهدی رهنما  1390/06/15
135 تعيين  تنوع ژنی اسريشيا کلی از آب چاه پارک های تهران به روش مولتی پلکس pcr 87109196 سامان سپهری مهدی سلطان دلال زهرا ديلمي خياباني  1390/06//22
136 بررسی اثر ضد ميکروبی  نانو ذرات نقره بر روی بروسلا ابو رتوس 544 و بروسلا ملی تنسيس 16m  در شرايط آزمايشگاهی ة کشت سلولی و مدل موشی 880666179 حامد عليزاده مجتبی صلوتی رضا شاپوری 1390/6/27
137 ژنوتايپينگ ويرئسی هپاتيت c در بيماران معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهرستان ارومیه 870017094 معصومه شوکت نقده مرتضی  متذکر نیما حسینی 1390/6/28
138 بررسی تاثیر فعالیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس پلاتناروم با عصاره گياهانداروئی (برگ گردو ، گل سرخ، کاکوتی ،مرزه و شوید ) بر  روی سالمونلاتیفی موریوم در شرایط آزمايشگاهی  و مدل حیوانی 870017079 حسن تيز فهم تکمه داش شهرزاد نصیری مریم ابراهیمی تاج آبادی 1390/06/29
139 مقایسه اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره با عصاره گیاه اکالیپتوس  بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اپیدما یدیس  کلیسیلا نومونیه انتروباکتر  ائر وژنز و استر پتوکوک پیوژن در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 880852070 مریم رحمانی شهرزاد نصیری رسول شکری 1390/6/29
140 بررسی کلونیزاسیون  استرپتوکوک بتا همو لیتیک گروه a و مقاومت دارویی سویه های جدا شده از دانش آموزان سالم 12-14 ساله مدارس منطقه آزاد ارس 860814534 مهدي غفاري  سید رضا مودب عبداناصر رفیع  1390/06/29
141 بررسی پتانسيل  توليد نفوذ ذرات آهن  توسط باکتری های مگنتو تاکتيک جدا سازی شده  از معدن آهن ارجين استان زنجان  870017113 جعفر نصرالله نژاد  صفر فرج نیا محمد رضا مودب 1390/6/29
142 مطالعه زن عامل مقاومت به سطح بالای آمينوگليگوزيدها (HALR GENE: aac6-le aph2 ia ) به روش pcr و ارتباط آن با تزايسپوزون در میان سویه های انترکوی ايزوله شده از نمونه های بيماران مراجعه  کننده به بيمارستان های شهر تبريز 880666183 زينب محدودی رضا شاپوری مهدی رهنما 1390/06/29
143 نشاندارسازی سفتر ياکسون با تکسيوم 99m جهت آشکار سازی محل عفونت در مدل موشی 870017100 اکرم افضلی غلامرضا احمدی مجتبی صلوتی 1390/6/29
144 ارزيابی پلی مورفیسم ژن کواگو لاز استافیاو کوکوس اوررئوس در نمونه هایی به دست آمده از بیماران و حاملین سالم 880852067 حسين حمزه يي  حمید بدلی مهدی رهنما 1390/06/29
145 شناسایی باسيلوس سرئوس های انتروتوکسی ژنيک در پنير های پاستوريزه و محلی ايران با روش pcr 870862151 شبنم مولایی زهرا دیلمی رضا شاپوری 1390/6/30
146 جداسازی و کلونينيگ ژن نور آمينيدازNA ويروس آنفلونزا Aوا1د1 سويه new caledonia در وکتوربکميد به منظور ساخت با کيلو ويروس نوترکيب وبيان آن شدر سلول های حشرات 870017111 سارا نجفي   فريدا بهزاديان  فاطمه فتوحي -جليل فلاح مهرآبادي 1390/6/27
147 تاپينگ مولکولی استافيلو کوکوس اورئوس های مقاوم به متن سيلين (MRSA) به روش (PCR-RFLP)Cزن پروتئین  (SPA)
 جدا شده از نونه های بالينی بیماران بستری شده بیمارستان های علوم پزشکی تبريز
8717092 مهدي سيف احمدي  كتايون  نفوذي نجمه شيخ زاده 1390/6/30
148 اثرات هليکوباکترپيلوری بر روی شاخص های اکسيد اتيو استرس در بيماران گاستريْت مبتلا  به عفونت هليکو باکتر پيلوریبه صورت مزمن 870862130 الهام روحی کريم اله قاسمي کرمي  فريبا کهنموئي اقدم  1390/6/30
149 بررسی ایمنی زایی کونژوگه پلی ساکاريد کپسولی viسالمونلا تيفی با اگزوتوکسینaسودوموناس آئرروژنوزا در مدل حيوانی جهت تهيه واکسن 870862138 مهسا صفاری حجت احمدی داريوش نوروزيان 1390/06/30
150 کلونينگ وبيان ژن papg در اشريشیا کلی 870017077 لهام آقابالائي حجت احمدی مسعود قربانی 1390/06/30
151 شيوع عفونت های غير گنوککی کلاميد ياترکوماتيس ، اوره آليتيکم ، کاردترلا واژيناليس واسترپتوکوکوکس آگالا کتيا در زنان باردار درحال  زايمان  و تعيين حساسيت آنتی بيوتيکی آن ها 870017080 فائزه ثابت سید عبدالرحيم رضايی کيارش قزوينی 1390/06/30
152 جدا سازی وغربا لگری باکتری مولد آنزیم سفالوسپورین اسلاذوبهینه سازی فرایند تولید آنزیم 860814544 هادی فیضی صفر فرج نیا رضا شاپوری 1390/06/31
153 شناسايي باسيلوسسرئوس های انتروتوکسيژنيک در شيرهای پاستوريزه و خشکپر مصرف در ايران با روش pcr 880666173 زهرا  جهانبخشی زهرا دیلمی رضا شاپوری 1390/06/31
154 بررسی توانایی ايزوله های باکتریاییTBZ9  و     TBZ23جداسازی شده از دیاچه ی قوری گول در تجزیه ترکیبات آلی حلقوی و احیای یون آهن  3و بهسازی شرایط  تجزیه 870862132  يوسف سفيدي هريس    محمد سعيد حجازي  سيد مهدي گلابي 1390/06/31
155 بررسی توانيی ايزوله های باکتريابی نمک دوست جدا شده از درياچه ی لروميه در ت}زيه یزيستی مواد رنگیو بهينه سازی شرايط تجزيه زيستی آن ها 870017083 نادرحاجی زاده محمد سعيد حجازی مجتبی صلوتی 1390/06/31
156 استفاده از  pcr برای بررسی مکانیسم مقاومت به B  لاکتام و آمینو گلیکو زاید  وارتباط آن ها با ژن  های  اینتگر ازوتوکسین های  متر شحه از تیپ 3 در سودوموناس آئروژ ینوزا جدا شده  از بیماران متلا  به عفونت دستگاه ادراری بیماران بستری شده در بیمارستان سینا تبریز  870017081 فریدون جعفری شهرزاد نصیری رضا شاپوری 1390/6/31
157 تشخيص آنفلونزای جديد نوع hini-aاز بيماران  مشکوک در استان آذربايجان شرقی با روش  real  time RT-PCR 871091198 شادیه عبداللهی رشید رمضان زاده زهرا ديلمي خياباني  1390/07/28
158 بررسی ایمنولوژیکی آنتی ژن سطحی ويروس هپاتیت b به عنوان یک ایونومدولاتور پروتئینی جهت کونژوگاسيون به  86305002 لیلا نیکخواه بهرامی بهمن تبرائی حجت احمدی 1390/08/03
159 بررسی فراوانی بتالاکتامازها ی وسيع الطِيف در سودوموناس آئروژينوزا در بيماران سوختگی در بيمارستان  توحيد  سنندج 860019943 شاديه طاهرزاده  عنايت الله کلانتري  زهرا ديلمي خياباني  1390/9/7
160 کونژوگاسیون جنتامیسین با نانوذرات  طلا به عنوان عامل کنتراست زا جهت تصویر برداری  از نقاط عفونی ناشی از استافییلو کوکوس اورئوس در مدل موشی 880666188 عنایت نوری زهرا دیلمی مهدی رهنما 1390/9/7
161 تعيين وجود ژن لكوسيدين پنتون والنتين (pvL) در سويه هاي استافيلوكوكوس اورائوس جدا شده از بيماران بيمارستان  امام رضا وشهدائ تبريز به روش REAL-TIMRPCR 880666170 يداله بيگدلو زهرا ديلمي ساناز مهمازي 1390/10/08
162 بررسی ایمنی زایی کونژوگه کپسول پلی ساکاريدی استرپتوکوکوس آگا لا کتیا با توکسم ئید کزاز در موش به عنوان کاندیدای تهیه واکسن 870862146
 
سرور مبینی مريم تاج آبادی ابرهیمی مريم هاشمی 1390/10/13
163 مقايسه اثر ضد ميکروبی نانو ذرات نقره و بنز آلکانيوم کلرايد بر روی  ميکروب های شاخص آٱلودگی ميوه ها و سبزيجات  880834540 ناهيد  سلطانی مجد پژواک خاکی سهيلا مرادی 1390/10/28
164 بررسی ژئو تیپ کلامید یا تراکواتیس های جدا شده از نمونه های مایع منی مردان مراجعه کننده به مرکز درمان نا باوری ابن سینا 880666189 حامد یاوری مهدی  شفیعی سید داور سیادت 1391/02/28
165
کلونينگ وبيان ژن papg در اشريشیا کلی
870862124 فا ئزه حمیدیه محمدحسن شیرازی  محمد رضا پورمند 1390/11/06
166 شناساِيي مايكو باكتريوم ها در ماهِان آكواريومي در تبريز به روش كشت باكتريهايي pcr9 870862115
 
سمانه استاد محمدی محمدحسن شیرازی  محمد رضا پورمند 1390/11/06
167 بررسی ژن عامل مقاومت به ونکومايسین با روش multipex pcr nv  در گونه های آنتروکوکايزوله شده از بيماران بستری و سسرپایی مراجعه کننده به بیمارستان تبریز 880852075 رقيه شريفی رضا شاپوری عباسعلی ایمانی فولادی 1390/11/08
168 کلونينگ و بيان  قطعهc توکسين  کزاز در باکتری  e.coli 880852071 سمیرا رحیمی اسکویی رضا شاپوری عباسعلی ایمانی فولادی 1390/11/08
169 تهيه نانو ذرات كايتورزان حامل جنتامايسين  وارزيابي كينتيك آزاد ساري و اثر ضد ميكروبي آن 870862141
 
صمد فرهادي صفر فرج نيا زهرا ديلمي خياباني  1390/11/11
170 نقش عوامل شيميايی و زمان استريليتیدر کاهش زمان  870862116 سوان آودیس  محمدمهدی سلطان مجتبی صلوتی 1390/11/12
171 جدا سازی  وشناسایی مولکولی لاکتوباسیلوس  کازنی ولاکتوسیلوس  پلاتناروم از پنیر های لیقوان و بررسی شیر تخمیر شده با آن ها بر میزان دفع و کلونیزه شدن ecoil 0157:h7 880666180
 
سمانه  فاضلی رضا شاپوری  مهدی رهنما 1390/11/12
172 ارزيابي  كارايي واكسن ژني براي ويروس آنفلونزا H1N1/PRB با استفاده از پلاسميدهاي بيان كننده ژن هاي M1,NP  در موش BALB/C 870862129 آرش ذبيحيان مهرداد حميدي مجتبی صلوتی 1390/11/12
173 بررسی ميزان شيوع ژن های qnrs,qnrb,qnra در ايزوله های بالينیاشريشياکولی يوروپاتوژنيک توليد کننده esbls  عفونت های ادراری کودکان شهر همدان با استفاده تکنيک pce 870017089 علي رحيم بخش cd kham***  محمديوسف عليخاني  ايرج صديقي  1390/11/13
174 بررسی اثر ایمنی زائی  کونژوکه آلژينات اگزو توکسین A سودموناس آئروژینوزا در موش 880852077 آرام  علیزاده مجتبی صلوتی ساناز مهمازي 139011/18
175 بررسی خواص  ضد باکتر یابی نانو ذرات tio2 و   cioبر روی سالموتلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس 870862153 پرستو ويسه رشید رمضان زاده زهرا ديلمي خياباني  1390/11/18
176 تشخيص بروسلوز در افراد پر خطر مراجعه کننده  به مراکز تشخيص طبی شهرستان خدابنده با استفاده از pcr 870862125 لادن خدابنده صدیقه مهرابیان شهرزاد  نصیری 1390/11/19
177 بررسی اثرآنتی باکتريال  متابوليت های حاصل از استرپتومايسس های جدا شده از ميکروفلور خاک استان  زنجان  870862143
 
شفیع قربانی عباسعلی ایمانی فولادی محمد رضا نورانی 1390/11/19
178 بررسیحضور ژن های انتروتوکسين تیپ E,D استافیلوکوکوس آئورس های مقاوم به متی سيلين 870862117
 
الهام  براتی صدیقه مهرابیان شهرزاد  نصیری 1390/11/19
179 بررسی  پلی مورفیسم زن  های (611 -)  ifn-y R1 (2109)  IFN-Y  و (-1188)(IL-128)در بیماران مبتلا به سل ریوی 870862134 مهری شریفی غلامرضا ایرجیان  رضا میرانژاد 1390/11/20
180 کاربرد تکثیر دایره ای چرخان در تشخیص سریع کلادوفیالو فورا کاریونی وکلادوفیلافورا یگرزی 870862142 نفيسه قربان پور  غلامرضا ایرجیان  رضا میرانژاد 1390/11/20
181 تهیه واکسن  کونژوگه پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b با پروتئين kLH و نانوذره PLGA و ارزیابی ایمنی آن در مدل حیوانی 880666172 سمیرا میس جابری مهدی رهنما رضا شاپوری 1390/11/20
182 بررسي ميز ان شيوع عفونت توام هپاتيت B هپاتيت  دلتا در بيماران مبتلا  به هپاتيت  با روش RT-PCR در شهر تبريز 880666169
 
اعظم آهنگري  مجتبی صلوتی عباسعلی ایمانی فولادی 1390/11//20
183  ارزیابی سیستم  رهایش siram با استفاده از نانو  حامل کایتوزان برای سرکوب تکثیر ویروس آنفولانزا 880666176
 
سميه زارع  مجتبی صلوتی عباسعلی ایمانی فولادی 1390/11/20
184 بررسی کارایی حذف قتل از محیط آبی توسط قارچ گانودرما 880666174 عبدالکريم رجبعلي نژاد  بهاره حاجی خانی ليلي چمني تبريز 1390/11/21
185 ارزيابي اثر خوراكي لاكتوباسيلوس اسيد وفيلوس در سيستم ايمني سلولي در موش هاي داراي تومور سينه  870862149
 
حامد ملا عباس زاده هايده مبين حميد ميرزايي 1390/11/22
186 بررسی ايمنی زايی کونژوگه lps شیگلا فلکسنری با توکسوئید کزاز در موش به عنوان کانديدای تهیه واکسن 880666168 نادر ابراهیمی سیدرضا مودب صفر فرج نیا 1390/11/17
187 بررسی کارایی حذف قنل از محیط آبی توسط قارچ گانودرما 870017087 رقیه دلربا کردلو مهران محمدیان فضلی علی اسدی 1390/11/22
188 بررسي هم افزايي خاصيت ضد ميكروبي نانو ذرات نقره  و پپتيد گياهي  mbp-1 ,و نانو ذرات نقره  ؟آليسين بر عليه عفونت هاي پوستي  ناشي از استا فيلوكوكوس اورئوس و سودموناس آئروژينوزا 880852078 نيکتا فردوسي  بهرام حاجی کریم مجتبی صلوتی 1390/11/22
189 بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های       EUPHORBIACYPARISSIAS    بر روی سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاه مدل حیوانی و کشت سلولی 870862121 رویا حاجی علی بابائی رضا شاپوری مهدی رهنما 1390/12/18
190 بررسی شیوع عفونت باپنوموکوک ولیستر یا مونوسیتوزتر در نوزادان  مشکوک منژیت  با  روش مولکولی pcr 870862126 زهرا درخشانی  نژاد پریسا فرنیا زهرا ديلمي خياباني  1390/12/23
191 طراحی   PCR  , REAL TIME PCR  با تکنيک های  Tad man probe ,Cyber Green جهت تشخيص عفونت ويروس های HBV  و HCV در افراد با سرولووژی مثبت  880852063 امير بهنود صفر فرج نیا سیدرضا مودب 1390/12/23
192 مطالعه ژن های کمپلکس NHHدرباسیلوس سرئوس های جدا شده از برنج های پر مصرف در ایران با روش PCR 870847457 منا افرايي پریسا فرنیا پیام طبرسی 1390/12/23
193 مقایسه اثر نانو ذرات نقره و سالیسیلیک اسید بر روی مقاومت دانه رست های گياه نخود به قارچ Ascochyta rabiei 880666178 حامد شهیرفر هايده مبين حميد ميرزايي 1390/12/23
194 تشخيص ژن هاي مقاوم به موپيروسين جنتامايسين و آريترومايسن در استافياوكوكوس اورئوس هاي ايزوله شده از بيمارستان هاي آموزشي و درواني دانشگاه علوم پزشكي تبريز 880852068 شادي خدامرادي معصومه توسطي خيري فرزانه صباحي 1391/01/30
195 تاپينگ مولکولی استافيلو کوکوس اورئوس های مقاوم به متن سيلين (MRSA) به روش (PCR-RFLP)Cزن پروتئین (SPA) جدا شده از نونه های بالينی بیماران بستری شده بیمارستان های علوم پزشکی تبريز                870017099 طاهر فرج زاده  آلکا حسنی سید ابوالقاسم  محمدی 1391/02/05
196 انتروتوکسی ژنيک کمپلکس nhe کمپلکس hbl در باسیلوس سرئوس  های جدا شده  از ابنیات  پر مصرف در ایران   88155100003
 
حواآصفی زهرا دیلمی رضاشاپوری 1391/02/26
197 کلونینگ وبیان  دومین اتصال به رسپتیور اگزوتوکسین A سودموناس آئرروژینوزا در اشریشیاکولی به عنوان  کاندید  واکسن علیه عفونت سودوناسی 88155100002 غزاله شمس المعالي زهرا ديلمي خياباني  رضا شاپوری 1391/02/28
198 جدا سازی و شناسایی اگزوپلی ساکاريد های توليدی توسط باسيلوس های جدا شده از مرغ داری ها و شناسایی مولکولی سويه های مولد بر اساس توالی 16srRNA 870862145 مهداد کياني نیا    الکا حسني  اكبر حسني 1391/05/02
199 بررسی ايمنی زايی کوژوگه ليپوپلی  ساکاريد دتوکسيفای سودومونوس آئروينوزا با تو کْید ئيد کزاز در موش به عنوان کانديدای تهيه واکسن 880852069 سولماز دیباه محسن ارزنلو رضا شاپوری 1391/05/04
200 شناسایی و تایپینگ مولکولی  مایکوپلاسما  ژنیتا لیوم در مردان مبتلا به پروستاتیت با روشمولکولی pcr-RFLP 880666175
 
سما رضا سلطاني  پژواک خاکی سهیلا مرادی 1391/06/21
201 بررسی ایمنی زایی کونژوگه کپسول تیپ  Vاسترپتوکوکوس آگالاکتیبه با توکسوئید  دیفتری در مدل موش به عنوان کاندیدای واکسن 890643184
 
مسعود محمدیان رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/06/21
202 بررسی مقاومت دارویی آسینتو باکتر بومانی جدا شده از نمونه های بالینی  بیمارستان سینای تبریز به آنتی بیوتیک های بتا لاکتام ، آمینوگلیکوزید به ترتیب توسط ژن های per –VT) ANT2,AAC(6)-IB,APH(3)) تاپینگ آن در تشخیص اپید میولوژی 880666184 شیوا مدیر روستا حسين ذوالفقاريان ناصر محمد دونیقی 1391/06/21
203 بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های  گیاهان  بار هنگ وبابا آدم  بر روی بروسلا ملی تنسیس 16 mو بروسلا آبورتوس 544 در شرایط آزمایشگاهی مدل حیوانی و کشت سلولی 880852080 فرزانه قلی خانی شهرزاد نصیری رضا شاپوری 1391/06/21
204 بررسی حضور ژن  sop e وپلی مورفیسم آن در باکتری های سالمونلا دایلین  و سالمونلا  تیفی  موریم به روش PCR 880666186
 
فاطمه ميرزايي  مجتبی صلوتی رضا شاپوری 1391/06/25
205 کلونینگ و بیان دومین اتصال به رسپتور اگزوتوکسین  سودموناس آئروژینوزا در اشریشکا کولی به عنوان کاندید واکسن علیععفونت سودوموناسی 870862147
 
حمید مصطفی زاده صفر فرج نیا رضا مودب 1391/06/25
206 بررسی اثرضد میکروبی عصاره های برگ به لیمو بر باکتری های استپتوکوکوس پیوژن ، استافیلوکوکوس، اپیدرمایدیس، کلیسیلا پنومونیه و بروسلا ملی تنسیس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 88155100004 وحید مرادی شهرزاد نصیری صدیقه مهرابیان 1391/06/26
207 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفایE.COLIO157:H7 با توکسوئید دیفتری در مدل موش 890635603 شادی رخسار طلب آذر رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/06/26
208 بررسی ایمنی زایی کونژوگه کپسول  تیپ  Ivاسترپتوکوکوس آگاالاکتیه با توکسیوئید  کزاز در مدل موش به عنوان کاندیدای واکسن 890635216 ایوب محمدی رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/06/26
209 بررسی ایمنی زایی کونژوگه کپسول تیپII استرپتوکوکوس آگالاکتیبه  با کزاز در مدل موش 890660887 مهدیه جهانشاهی رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/06/26
210 بررسی ایمنی زایی کونژوگه کپسول تیپ  IIIاسترپتوکوکوس آگالاکتیبه با توکسوئید  دیفتری در مدل موش به عنوان کاندیدای واکسن 890642753
 
رقیه عسگری مهدی رهنما ایمان فولادی 1391/06/27
211 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای سودوموناس آئروژینوزا با توکسوئید دیفتری در مدل موش 890632252 فائزه نجف زاده مهدی رهنما رضا شاپوری 1391/06/27
212 بررسی ایمنی زایی کونژوگه کپسول تیپ  IVاسترپتوکوکوس آگالاکتیبه با توکسوئید  دیفتری در مدل موش به عنوان کاندیدای واکسن 890634774
 
افسانه رهبرجو رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/06/27
213 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفایE.COLIO157:H7 با توکسوئید کزاز در مدل موش 890649052 سنجر ورمزیار مهدی رهنما ایمان فولادی 1391/06/27
214 بررسی ایمنی زایی کونژوگه الیگوپلی ساکاریدE.COLIO157:H7(OPS)  با توکسوئید کزاز در مدل موش 890647938 فاطمه رفیعی رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/06/27
215 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای شیگلا فلکستری با توکسوئید دیفتری در مدل موش 890642961 سمیه عربکری اورانجفی مهدی رهنما رضا شاپوری 1391/06/28
216 بررسی ایمنی زایی کونژوگه کپسول تیپ  IIاسترپتوکوکوس آگالاکتیبه با توکسوئید  دیفتری در مدل موش  880852072 میثم رضائی رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/06/28
217 بررسی شیوع تيتر  آنتی  بادیضد توکسو پلاسما  در زنان شهرزنجان 880852082 رقیه منصوری بهرام امینی گلناز  اسعدی 1391/06/28
218 تولید نانو سلولز میکروبی لود شده  با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و سفتریا کسون  علیه عفونتهای پوستی استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروزينوزا در مدل حیوانی  870862137 مهديه صادقي فرد  آلکا حسنی اکبر حسنی 1391/06/28
219 بررسي ميزان شيوع  و تعيين ژئوتيپ ژنها ي ويرولانس ( cagA.bab2,vacA) هليكو باكتر پيلوري در نمونه هاي مدفوع بيماران  ديس پيتيك  وافراد سالم مراجعه كننده  به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه (امام رضا و كودكان )تبريز با pcr 880852079 زهرا قرباني اكبر حسني آلكا حسني 1391/06/28
220 تعيين فروانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتيکی سويهای استافیلوکوس اورئوس مقاوم MRSA وحساس   MSSA به متی سيليس جدا شده از بيماران مراجعه  کننده به بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 870862148
 
حميدرضا معروف رهبر صراف اشرف مجتبي مبارز 1391/06/28
221 تعیین فلور میکروبی زالوهای بومی شمال ایران وطراحی محلول های ضد عفونی کننده جهت استریل کردن زالوها 870862120 بهارک تقی زاده اکبر حسنی آلکا حسنی 1391/06/28
222 کلونينگ و بيان ژن کامل fimh  در اشريشياکلی 870017115 مهدی یارقلی مجتبی صلوتی              عیسی صالحی 1391/06/29
223 مطالعه حضوري ژن هاي انتروتوكسي ژنتيك hold holc كمپلكس HBLدرباسيلوس سريوس هاي جدا شده از برنج هاي پر مصرف در ايرانبا روش PCR 880834539 خدیجه پرویزی معصومه توسطي خيري مجتبی صلوتی 1391/06/29
224 تشخيص عفونت های مایکوپلا سمایی در نمونه های بالینی (ادراری-تناسلی ) به روش کشت وPCR      870017077 الهام آقابالائي حجت احمدی مسعود قربانی 1391/06/30
225 بررسی خصوصیات ضدمیکروبی ایمونومدولاتوری لاکت باسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس درموش های BALBIC  870862136
 
ليلا شيرازي  محمدمهدی سلطان مهدی رهنما 1391/11/03
226 اثر باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی و بیفید و باکتریوم بیفیدوم بر پاسخ سلول های منونوکلئار خون محیطی مبتلا به درماتیت آتوپیک 890642105 حجت اله گیتی عبدالکریم شیخی پرویز اولیاء 1391/04/22
227 بررسی ایمنی زایی کونژوگهی پلی ساکارید کپسولی vi- سالمونلا تیفی با پروتئین های غشای خارجی baortus rb51 به عنوان کاندیدی جهت تهیه واکسن  دو ظرفیتی 890669594 محیا بیات حجت احمدی رضا صغیری 1391/09/22
228 بررسی پلی مورفیسم ژن NRAMP-1 در افراد مسئول و شاهد  شهرستان زاهدان 88155100005 آمنه لاریجانی  تقي ناصرپورفريور محمد نادری 1391/10/28
229 بررسی شیوع ژن اتتروتوکسی ژنتیک HBLدر باسیلوس سرئوس های جدا شده از ماست وپنیر محلی پاستوریزه شهر همدان 890660650 آسیه ظهرابی زهرا دیلمی رسول شکری 1391/11/10
230 جداسازی و شناسایی استافیلو کوکوس اورئوس انتروتوکسوژنیک تایپ  Aاز لبنیات در شهر زنجان با روشPCR 890632403 ميرمحسن حسيني  زهرا دیلمی عباس علی ایمانی 1391/11/12
231 جدا سازی وشناسایی استافیلوکوکویاورئوس های انتروتوکسیژنیک تیپ از شیر و پنیر ارگانیکA در شهر تبریز با روشPCR   890633123 یلدا رهبر سعادت زهرا دیلمی عباس علی ایمانی 1391/11/07
232 شناسايی گونه های شايع در ماتوفيتی عامل  عفونت های انسانی در روميه با کاربرد روش pcr-rflp 870017104
 
نادر محمدزاده محمد آقازاده  سيروس جداري سيفي  1391/11/07
233 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و آلی علف هفت بند (Polygonum avicular) بر باکتری های استرپتوکوکوس پیوژن، کلبسیلا پنومونیه و آسپرژیلوس نایجر در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیسوانی 890922927 ناهید نادری صفری زاده  شهرزاد نصیری  آزاده توفیقی 1391/11//14
234 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و آلی برگ و ریشه علف هفت بند (Polygonum avicular) بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سودومونانس آئروژینوزا و قارچ آسپرژیلوس نایجر در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 890922951 هاجر اصانلو شهرزاد نصیری  آزاده توفیقی 1391/11//14
235 جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسیژنیک تایپ A از بستنی سنتی شهر زنجان با روش PCR. 890922888 فهیمه محرم خانی زهرا دیلمی حبیب ضیغمی 1391/11//14
236 تولید بیواتانول تحت استرس حرارتی توسط مخمرهای بومی و صنعتی 890922929 سپیده حسینخانی  آزاده توفیقی محمد حسین آرش اسدی راد 1391/11//14
237 ارزیابی پاسخهای ایمنی القاء شده علیه کپسول تیپ5 استافیلوکوکوس اورئوس توسط کونژوگه ی آن با توکسوئید دیفتری 890916986 الهام صافی ملکی زهرا دیلمی حبیب ضیغمی 1391/11//14
238 بررسی ایمنی زایی کمپلکس آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B ووزیکول غشا خارجی  تایسریا  منتژیتیدیس سرو گروه Bدر مدل حیوانی 890663557 پیمان مکرمی سید داور سیادت محمدرضا آقاصادقی 1391/11/09
239 بررسی مولکول های گونه های شایع نایسریا درنمونه های نازوفارنکس کودکان زیر 6 سال مراکز نگهداری کودکان در شهر تهران 880666171 هادی پارسا سید داور سیادت سید فضل الله موسوی  1391/11/09
240 تهیه میکرووسفر آلرژينات حاوی
آنتی ژن لپتو سپیرا(باکتری کامل کشته شده)در مقیاس نیمه صنعتی  و بررسی ایمنی زایی  وپتانسی آن در شرايط in  vivo
870862122 کيومرث حسيني  پيمان زارع  رزاق محمودي  1391/11/07
241 بهینه سازی روش تشخیص آزمایشگاهی شیگلا فلکستری با استفاده از روش رنگ سنجی  بر پایه نانوذرات طلا 890635453 ثریا سلیمی مجتبی صلوتی سینا میرزااحمدی 1391/11/11
242 بررسی ایمنی زایی کونژوگه الیگوپلی ساکارید(OPS) E.coli O 157: H 7 با توکسوئید دیفتری در مدل موش 890936944 تکتم بشر دوست رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/12/15
243 ارزیابی پاسخ ایمنی القا شده توسط کونژوگه اگزوتوکسین A نوترکیب با لیپوپلی ساکارید دتوکسیفه شده علیه سودوموناس آئروژینوزا 890936337 سولماز صداقت خواه رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/12/15
244 ارزیابی پاسخهای ایمنی القاء شده علیه کپسول تیپ5 استافیلوکوکوس اورئوس توسط کونژوگه ی آن با توکسوئید دیفتری 890923070
 
لیلا اوصالی رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/12/15
245 ارزیابی پاسخهای ایمنی القاء شده علیه کپسول تیپ8 استافیلوکوکوس اورئوس توسط کونژوگه ی آن با توکسوئید کزاز 890916692 اعظم یعقوبی رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/12/23
246 ارزیابی پاسخهای ایمنی القاء شده علیه کپسول تیپ5 استافیلوکوکوس اورئوس توسط کونژوگه ی آن با توکسوئید کزار 890927727 سیده ژاله عنایت پور رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/12/23
247 ارزیابی پاسخهای ایمنی القاء شده علیه کپسول تیپ8 استافیلوکوکوس اورئوس توسط کونژوگه ی آن با توکسوئید دیفتری 890927731
 
آزیتا مینایی رضا شاپوری مهدی رهنما 1391/12/23
248 شناسایی سرووارها بیماری زای  مختلف ل لپتوسپیرا با استفاده از آنالیز ملکولی vntr 870017108
 
شهلا موسوی شهرزاد نصیری رسول شکری 1391/11/20
249 بررسی موتاسيون های نقطه ای مقاومت به اتامبوتول  در ساب تايپ های مختلف مايکوباکتريوم توبرکلوزیسبا استفاده از spolingotyping ,pcr-rflp  870017102
 
مریم گرشاسبی  رحیم سروری علی رمضانی 1391/11/20
250 بررسی مولکولی مقاومت القايی به کلندامایسین در سويه های استافيلوکوکوس جدا شده از نونه های بالینی و تايپنگ مولکولی آنها  با روش pcr-rep 870017106 سهیلا مرادی علی رمضانی رحیم سروری 1391/11/20
251 ارزیابی پاسخهای آنتی بادی القا شده ops E.coli O 157 H7 توسط کانزوگه آن با اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آئروزینوزا 890651217 شمس ا... رضایی مهدی رهنما رضا شاپوری 1392/02/17
252 بررسی ایمنی زایی کونژوگه الیگوپلی ساکارید سالمونلا پاراتیفی A  با توکسوئید دیفتری در مدل موش 890938900 محمدعلی محسنی مبیدی مهدی رهنما رضا شاپوری 1392/02/24
253 بررسی ایمنی زایی کونژوگه الیگوپلی ساکارید (OPS) سالمونلاتیفی موریوم با توکسوئید دیفتری در مدل موش 890927649 وحید امینی مهدی رهنما رضا شاپوری 1392/03/20
254 جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس های انتروتوکسوژنیک تایپ A از شیر و پنیر در شهر ارومیه با روشPCR 890635420 آیناز عبداللهی فرد زهرا دیلمی رضا شاپوری 1392/03/20
255 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای سالمونلا پاراتیفی A باتوکسوئید کزاز و ادجوانت آلوم در موش 900779947
 
رزا رستمخانی رضا شاپوری مهدی رهنما 1392/04/18
256 بررسی ایمنی زایی میکروپارتیکل های حاوی کونژگه الیگوپلی ساکارید بروسلا آبورتوس با توکسو ئید کزاز در موش 900795775 مریم امی مهدی رهنما رضا شاپوری 1392/06/05
257 ارزیابی سویه های اشریشیاکلی حامل  ژن توکسین های LT,ST,VT1,VT2در بیماران اسهالی با روش muliplexPCR 890633724
 
مهدی  کاشفیه حبیب ضیغمی فخری حقی 1392/06/05
258 بررسی میزان شیوع باکتری های دارای ژن narG  ایجاد کننده آرتریت سپتیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران 870017092 شهاب شافعیان مژگان بنده پور آزاده توفیقی 1392/06/18
259 تشخیص همزمان پاتوژن های لیستریا مونوسایتوژنز و سالمونلا انتریتیدیس در نمونه های گوشت مرغ شهرستان زنجان از طریق Multiplex PCR. 900715560 هاشم قره داغی گلناز اسعدی مجتبی رکن آبادی 1392/06/24
260 بررسی ایمنی زایی کونژوگه اولیگوپلی ساکارید سالمونلا پاراتیفی Aبا توکسوئید دیفتری در مدل موش 900795214 زهرا تبریزیان مهدی رهنما رضا شاپوری 1392/06/25
261 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی سامارید دتوکسیفای سالمونلا پاراتیفی B با توکسوئید دیفتری در موش 900754046
 
ندا عظیمی النجارقی رضا شاپوری مهدی رهنما 1392/06/25
262 ارزیابی اثر شوک حرارتی بر راندمان تولید اتانول از دکستروز چگالی بالا توسط ساکارومایسس سرویریه تثبیت شده با پلی اورتان 900779586 مریم جهان  پناه  آزاده توفیقی محمدحسین آرش اسدی راد 1392/06/25
263 ارزیابی تاثیر استرس دمایی بر فعالیت  زیستی Saccharomyces cerevisiae انکپسوله شده با سیلیکاژل 900773230 زهره فتوحی آزاده توفیقی شهرزاد نصیری 1392/06/25
264 بررسی ویژگی های ژنوتیپی و فنوتیپی سویه های  استنو فوموناس  مالتوفیلیا جدا شده از نمونه های محیطی بیمارستان  منتخب  تهران  880852083 نویدا  نوبری محمدی مهدی سلطان  دلال ساناز مهمازی 1392/06/25
265 ارزیابی تاثیر آلزینات در تثبیت سکاروماییسس سرویزیه اتانولوژنیک تحت استرس دمایی 900725569 مهناز ازلگینی باغدره آزاده توفیقی محمدحسین آرش اسدی راد 1392/06/25
266 غربالگری کلایورومایسس اسموتلرانت به منظور تولید اتانول از آب پنیر. 900780088 مریم محمدی آزاده توفیقی عباس ایمانی فولادی 1392/06/25
267 بررسی ایمنی زایی کونژوگه الیگوپلی ساکارید سالمونلا پاراتیفی Cبا توکسوئید کزاز در موش 900755081 فریبا افشاری مهدی رهنما رضا شاپوری 1392/06/26
268 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفه شده E.coli O:157 H:7  با اگزوتوکسین A نوترکیب در موش علیه E.coli O:157 H:7 900755080 سمیه افشاری رضا شاپوری مهدی رهنما 1392/06/26
269 بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره های آبی و آلی ، ساقه ، برگ و گل پیجک صحرایی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس، سودموناس آئرروژینوزا و آسپرژیلوس نایجر در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 890916200 زهرا کاظم خانی شهرزاد نصیری محمدحسین آرش اسدی راد 1392/06/26
270 تهیه کونژوگه الیگو پلی ساکارید سالمونلا پاراتیفی Bبا توکسوئید کزاز به روش آمیداسیون و بررسی پاسخ های ایمنی آن در مدل موش 911113545 رقیه عیوض زاده مهدی رهنما رضا شاپوری 1392/06/31
271 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای سالمونلا پاراتیفیA با توکسوئید دیفتری در مدل موش 900795025 سپیده نظری مهدی رهنما رضا شاپوری 1392/06/32
272 بهینه سازی  روش تشخیص آزمایشگاهی باکتری باسیلوس سرئوس با استفاده از روش رنگ سنجی بر پایه نانو ذرات طلا 890652002 سمانه مرادی سینا میرزا احمدی مجتبی صلوتی-آزده توفیقی 1392/.6/31
273 بررسی ایمنی زاییمیکروپارتیکل های حاوی کونژوکه لیپوپلی ساکارید داتوکسیفای شده در بروسلا ملی تنسیس16M با توکسوئید کزاز در موش 900780181 فریبا  محمد قلی پور رضا شاپوری مهدی رهنما 1392/06/30
274 شناسایی ژن های مرتبط با ویرولانس باکتری لیستریا منوسیتوژنز توسط روش Multiplex PCR و استفاده از آن جهت تعیین آلودگی نمونه های غذایی 890922378 مهری پورحسین چراغی گلناز اسعدی  آزاده توفیقی 1392/06/31
275 تشخیص همزمان باکتری های لیستریا منوسایتوژنز و اشرشیاکلیO157.H7 در نمونه های شیر و سبزیجات از طریق روش Multiplex PCR در زنجان 900715664 سعید عیسیی گلناز اسعدی مجتبی رکن آبادی 1392/06/31
276 بررسی پاسخ های ایمنی میکروپارتیکل حاوی کونژوگه لیپوپلی ساکارید بروسلا آبورتوس با توکسوئید کزاز در موش 900784641 ادریس الوندی رضا شاپوری مهدی رهنما 1392/06/30
277 بررسی اثر عصاره های آلی و آبی ریشه و ساقه و برگ گیاه تاتوره استرامونیوم (Datura stramunium) بر روی سالمونلا تیفی موریوم و آنتروباکتر آئروژنز در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 890918294 لیلا هادی نیا شهرزاد نصیری آزاده توفیقی 1392/06/31
278 بررسی اثر عصاره های آلی ریشه و ساقه و برگ گیاه هفت بند (Polygonum Avicular) بر روی سالمونلا تیفی موریوم و آنتروباکتر آئروژنز در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 890916919 رویا افرادی شهرزاد نصیری آزاده توفیقی 1392/06/31
279 شناسایی سریع سالمونلا تیفی موریوم بر اساس ژن invA  و سه قطعه ژنی (TSR3, TSR2, TSR1) در مدل غذایی شیر با روش Multiplex PCR 90155100026 داریوش غلامپور پیمان زارع رزاق محمودی 1392/06/30
280 بررسی ایمنی زایی کونژوگه الیگوپلی ساکارید ساکارید سالمونلا پاراتیفی C با توکسوئید دیفتری در موش. 900805162 ندا بهمقام رضا شاپوری مهدی رهنما 1392/06/30
281 تشخیص همزمان پاتوژن های غذایی سالمونلا و اشرشیاکلی O157:H7در فرآورده های گوشتی شهرستان زنجان از طریق روش Multiplex PCR 900715548 حسین مرسلی گلناز اسعدی حبیب ضیغمی 1392/06/24
282 شناسایی سویه های اشریشیاکلی انتروپاتو ژنتیک EAEC حامل ژنهایpcvd432  وastAدر بیماران اسهالی در شهر زنجان  با روش pcr 890973769 حکیمه خوشوقت فخری حقی حبیب ضیغمی 1392/06/30
283 بهینه سازی روش تشخیص آزمایشگاهی E.coli O157:H7با استفاده از روش رنگ سنجی بر پایه نانو ذرات طلا. 90155100028 نسیم کاکاوند سینا میرزا احمدی مجتبی صلوتی-رسول شکری 1392/06/30
284 بررسی اثر عصاره برگ و میوه گردو بر روی میکروارگانیسمهای شیر ه خرما 890649074 مهدی عزیزی شفا صدیقه مهرابیان شهرزاد  نصیری 1392/.6/30
285 ارزیابی شوک حرارتی بر راندمان تولید اتانول حاصل از کلایورومایسس مارکسیانوس تثبیت شده با سیلیکاژل از آب پنیر 900784119 سیده فرشته حبیب زاده  آزاده توفیقی شهرزاد نصیری 1392/06/27
286 بهینه سازی روش تشخیص آزمایشگاهی لیستریا مونوسا یتوژنزبا استفادهاز روش رنگ سنجی بر پایه نانو ذرات طلا 88155100012 شکوفه مرادی سینا میرزااحمدی مجتبی صلوتی 1392/06/27
287 بهینه سازی روش رنگ سنجی جهت تشخیص آزمایشگاهی لیستریا موناسایتوژنز بر پایه ی نانو پروب های الیگونوکلنوتیدی طلا 890916333 هاجر کیانی نهر مجتبی صلوتی میرزا احمدی-آزاده توفیقی 1392/06/27
288 بهینه سازی  روش تشخیص آزمایشگاهی شیگلا فلکستری بر پایه ی نانوپروب های الیگونوکلئوتیدی طلا 890916132 هاجر سیفی مجتبی صلوتی میرزا احمدی-آزاده توفیقی 1392/06/27
289 شناسایی سویه های اشریشیاکلی انتروپاتو ژنتیک EPECتیپیک حامل ژنهایeae  وbfbدر بیماران اسهالی در شهر زنجان  9007554283 مرضیه بیات فخری حقی حبیب ضیغمی 1392/06/28
290 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی سامارید دتوکسیفای سالمونلا پاراتیفی C با توکسوئید دیفتری در موش 900758632 نسیم بهشتی رضا شاپوری مهدی رهنما 1392/06/28
291 بررسی اثر باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدیو باکتریوم انیمال بر بیان سایتوکین هایIL-17و  INF-yالتهابی و IL-10و  TGF-B  ضد التهابی در رده سلولی مونوسیتی  u937 900748172 آناهید آل محمد صالحی عیسی آزاده توفیقی 1392/06/30
292 بررسی شیوع و فراوانی ژن های ادهزینی phtE,phD,pspC,lytA,22gA در استرپتوکوکوس پنومونیه جدا شده  از کودکان زیر 6 سال در شهر تهران با استفاده از PCR 900761678 سارا عبدالهی سید فضل الله موسوس  سید داور سیادت 1392/06/30
293  کلونينگ و بيان  قطعهc توکسين  کزاز در باکتری  e.coli  871091200 امیر محمدیاري.....cd حجت   احمدي حسين   خان احمدشهررضا 1392/06/30
294 بهینه سازی روش Multiplex PCRجهت تشخیص شگیلا دیسانتری درنمونه سبزیجات  900758222 مجید طایفی سینا میرزا احمدی رسول شکری 1392/11/28
295 بهینه سازی روش رنگ سنجی جهت تشخیص آزمایشگاهی باسیلوس سرئوس بر پایه ی نانوپروب های الیگونوکلئوتیدی طلا 890923191 پرستو یوسفی سینا میرزااحمدی مجتبی صلوتی-آزاده توفیقی 1392/11/28
296 اثرات ضد میکروبی عصاره های آبی و آلی گیاه بومادران بر باکتری های کلبسیلا پنومونیه و پروتئوس ولگاریس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 890643077 سکینه فتحی بهرام امینی عبدالرضا اسماعیل زاده 1392/11/20
297 تشخیص همزمان پاتوژن های غذایی سالمونلا انتریتیدیس و شگیلا فلکسنری در نمونه های گوشت مرغ شهر زنجان از طریق روش Multiplex PCR  900715670 جعفر عمرانی گلناز اسعدی مجتبی رکن آبادی 1392/10/26
298 بهینه سازی روش تشخیص آزمایشگاهی شیگلا فلکسنری وE.COIL  O:157 H:7با روش رنگ سنجی برپایه  نانو ذرات طلا 890936251 غزاله عباس قهرمانی سینا میرزا احمدی مجتبی صلوتی-رضا شاپوری 1392/10/23
299 فراوانی میزان بیان ژن مولد Ampcبتالاکتاماز در سویه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم ایزوله شده از بیماران سوختگی بستری در بیمارستان مرکز سوختگی تهران 890926845 فاطمه عطاران رضایی تقی ناصرپور معصومه اصلانی مهر 1392/10/28
300 تشخیص سریع Escherichia coli O157:H7بر مبنای ژن های rfbE,eae Aبا روش Multiplex PCRدر فرآورده های گوشتی شهرستان زنجان 900735006 محمد حسین نراقی زاد گلناز اسعدی حبیب ضیغمی 1392/10/26
301 شناسایی سریع سالمونلا تیفی موریوم توسط روش Multiplex PCRدر نمونه های مرغ شهرستان زنجان 900742064 شادی دوسنده گلناز اسعدی بهرام امینی 1392/10/25
302 شناسایی باسیلوس سرئوس های انتروتوکسی ژنیک در سالادهای عرضه شده در رستوران های شهر زنجان 900732158 فرشاد علی محمد زهرا دیلمی فخری حقی 1392/11/13
303 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و آلی اندام های هوایی درخت عرعر بر باکتری های استافیلوکوکس اورئوس و کبسیلا پنتونیه در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی. 890916464 آرش علایی خسروشاهی شهرزاد نصیری پروانه جعفری 1392/11/13
304 تهیه میکروپارتیکل آلژیناتی حاوی کونژوگهاولیگو پلی ساکارید بروسلا ملی تنسیس 16Mبا توکسوئید کزاز و ارزیابی ایمنی زایی آن در موش 90155100039 پریوش قادری نیا رضا شاپوری 0 1393/03/31
305 تهیه و ارزیابی میکروپارتیکل آلژیناتی حاوی کونژوگه لیپوپلی ساکارید پاراتیفی Bبا توکسوئید دیفتری در موش 901261961 آزیتا درفش رزم رضا شاپوری 0 1393/03/31
306 بهینه سازی تشخیص باسیلوس سرئوس بر پایه ژن های همولایزین b1انتروتوکسین غیر همولیتیک Cبا استفاده از Multiplex PCR 900725956 کسری صادقی سینا میرزا احمدی رسول شکری 1393/04/09
307 بررسی ایمنی زایی کونژوگه نانو ذره PLGAبا آلژینات سودوموناس آئروژینوزا به عنوان نانو واکسن در مدل موشی 900725622 زهرا علیخانی مجتبی صلوتی مهدی شفیعی اردستانی 1393/05/15
308 کوژوگاسیون نانو ذرات PLGAبا آنتی ژن اولیگوپلی ساکارید (OPS)  بروسلا ابورتوس 544 به منظور ساخت نانو واکسن این باکتری و ارزیابی ایمنی زایی نانو واکسن تولیدی در موش 900754442 علیرضا طالب زاده مجتبی صلوتی مهدی شفیعی اردستانی 1393/05/15
309 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای یرسینیا انتروکولیتیکا 0:3 با توکسوئید کزاز در مدل موش 89155100020 پریسا پرویزی رضا شاپوری عباسعلی  ایمانی 1393/05/22
310 بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات اکسید آهن جهت درمان عفونت های پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا به روش هایپرترمیا در مدل موشی. 900786775 فرزانه مختاری مجتبی صلوتی رحیم سروری 1393/05/29
311 بررسی ایمنی زایی کونژوگه اولیگوپلی ساکارید O:8 یرسینیا انتروکولیتیکا با توکسوئید دیفتری در موش 910614677 سید مصطفی رضویان رضا شاپوری . 1393/06/30
312 بررسی آنتی بادی های القا شده علیه میکروپارتیکل های آلژیناتی حاوی کونژوگه کپسوی تیپ 23Fاسترپتوکوکوس پنومونیه با توکسوئید کزاز در مدی موش 910848408 پریسا دین محمدی رضا شاپوری 0 1393/06/27
313 ارزیابی ملکولی وجود ژن های متابتالاکتاماز IMP,VIMدر جدایه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای زنجان و ابهر در سال 93-92 910831838 جواد حسین خانی محمد حسین- آرش- اسدی راد 0 1393/06/31
314    بررسی مقایسه ای اثر دما بر جذب زیستی سرب توسط ساکارومایسس سرویزیه تثبیت شده در حامل آلژینات. 910865947 فرزانه رحمنی آزاده توفیقی 0 1393/06/30
315  ارزیابی جذب زیستی سرب توسط Candida tropicalisتثبیت شده در حامل آلژینات. 910834849 عذرا جعفریان آزاده توفیقی 0 1393/06/30
316     بررسی مقایسه ای اثر سرب بر تولید بیواتانول از Saccharomyces cerevisiaeانکپسوله شده در حامل آلژینات. 910618979 ذکیه نقی لو آزاده توفیقی 0 1393/06/30
317 بررسی مقایسه ای اثر تثبیت آلژینات دولایه و آلژینات - کیتوزان در حذف زیستی سرب از محیط آبی توسط جدایه Candida tropicalis 910847083 طاهره منصوری سلامی آزاده توفیقی 0 1393/06/31
318 تهیه اکونژوگه الیگوپلی ساکارید سالمونلا پاراتیفی  B باتوکسوئید دیفتری به روش امید اسیون و بررسی پاسخ  های ایمنی آن  در موش 900726001 فرشته عباسی مهدی رهنما رضا شاپوری 1393/06/31
319 بررسی رابطه خویشاوندی ژنتیکی ایزوله های اشرشیاکولی جدا شده از منابع مختلف 900797000 سیده افسر طباطبایی رضا رنجبر آزاده توفیقی 1393/06/31
320 اثرات ضد میکروبی عصاره های آبی و آلی گیاه بومادران بر باکتری های انتروکوکوس فکالیس و انتروباکتر آئروژنز در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 890923121 زهرا امانی بهرام امینی عبدالرضا اسماعیل زاده 1393/06/30
321 تشخیص سرمی و مدفوعی هلیکوباکتر پیلوری در افراد دارای ناراحتی های گوارشی و تعیین ارتباط آن با شاخص های ویرولانس باکتری و سیتوکاین  TNF-a , IFN-y    میزبان 900714284 مهتاب بیگ محمدیان  افرا خسروی ایرج پاکزاد 1393/06/29
322    بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای شده O:7یرسینیا اینتروکولیتیکا با توکسوئید کزاز در مدل موش 900794896 نادیه فتوحی رضا شاپوری 0 1393/06/29
323 بررسی ایمنی زایی کونژوگه لیپوپلی ساکارید O:9دتوکسیفای شده یرسینیا انتروکولیتیکا با توکسوئید دیفتری در مدل موش 910585997 لیلی اصانلو رضا شاپوری 0 1393/06/29
324 تهیه و ارزیابی ایمنی زایی میکروپارتیکل های آلژیناتی حاوی کونژوگه لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای شده سالمونلا پاراتیفی Cبا توکسوئید کزاز 910579094 فاطمه اسماعیل زاده رضا شاپوری 0 1393/06/29
325 کونژوگاسیون نانو ذرات SLNبا آنتی ژن LPSسودوموناس آئروجینوزا به منظور تولید نانو واکسن علیه این باکتری و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل موشی 900786775 مهدی الفتی مجتبی صلوتی کبری رستمی زاده 1393/06/29
326 تهیه و ارزیابی ایمنی زایی کونژوگه نانو ذرات لیپید جامد با لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای شده  بروسلا آبورتوس 544 به منظور ساخت نانو واکسن در مدل موش 901019451 سحر جوادی مجتبی صلوتی کبری رستمی زاده 1393/05/22
327 تعیین تنوع ژنتیکی مایکوباکتریوم توبر کلوزیس در جمعیت ایرانی آلوده به سل در بین سال های 1390 تا 1392 با استفاده از روش MIRU-VNTR 910339911 الهه سادلت حاجی میری فرزام وزیری   1393/11/20
328     شناسایی اینتگرون های کلاس 1و2 در ایزوله های بالینی اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های ادراری و اسهالی 910615324 ندا معصومیان فخری حقی 0 1393/11/20
329 ارزیابی توان حذف زیستی از محیط آبی توسط جدایه بومی باسیلوس لیکنی فورمیس 910900272 مژگان طاهریان محمدحسین آرش اسدی راد --- 1393/11/29
330 مطالعه حذف سرب از محیط آبی توسط جدایه باسیلوس سوبتیلیس. 910900072 فاطمه کرمی محمدحسین آرش اسدی راد --- 1393/11/29
331 ارزیابی حذف سرب توسط باسیلوس تورنجینسیس دو کپسوله با آلژینات و کیتوزان 910602634 معصومه صادقیان آزاده توفیقی 0 1393/11/30
332 بهینه سازی فلوکولاسیون ساکارومایسس سرویزیه بومی تحت شرایط تنش 910606813 معصومه محمدی آزاده توفیقی 0 1393/11/30
333 ارزیابی آلژینات و کیتوزان در جذب زیستی سرب توسط باسیلوس پومیلوس انکپسوله 910872713 ژاله رضاخانی آزاده توفیقی 0 1393/11/30
334 بررسی فراوانی ژن های همولیزین و فاکتور سیتوتوکسیک نکروزان در اشرشیاکلی جدا شده از بیمارستان های آموزشی قزوین 910607755 مریم باریک بین امیر پیمانی 0 1393/11/16
335 فراوانی ژن های کدکننده اگزوتوکسین Aاگزوآنزیم Sو آلژینات در ایزوله های بالینی سودوموناس آیروژینوزا جدا شده از بیمارستان های شهری قزوین و تهران 910894333 نرگس حبیب ا... پورزرشکی امیر پیمانی 0 1393/11/16
336 فراوانی ژن های کد کننده پروتئین A اتصالی فیبرونکتین و لکوسیدین پنتون والنتین در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان های آموزشی شهر قزوین 910596122 ماریا طارمیان امیر پیمانی 0 1393/11/16
337 بررسی فعالیت ضدقارچی نانو ذرات نقره و آمفوتریسینBبر روی قارچ آسپرژیلوس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 910849202 محمدرضا رجبی میان لنگه رسول شکری مجتبی محمدی رکن آبادی 1394/04/07
338 بررسی فعالیت ضد قارچی نانو ذرات نقره و داروی فلوکونازول بر روی قارچ کلادوسپوریوم کاریونی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 910846842 علی بهادریان رسول شکری مجتبی محمدی رکن آبادی 1394/04/07