.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

رئیس اداره پژوهش

رئیس اداره پژوهش دانشکده

تاریخ: 1392/09/17 - 19:25


  رئیس اداره پژوهش دانشکده :   آقای بهرام نجفي

مدرک : كارشناس ارشد رشته مهندسي معماري 

 شماره تماس :

33470295 – 024                             مهندس بهرام نجفي : 09198808648              

 

آدرس : دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان: سايت امام ساختمان شهيد دكتر شهرياري طبقه 4 واحد پژوهش

 

 

اهم كارهاي پژوهش دانشكده علوم انساني و هنر

1. برگزاري جلسات دفاعيه مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي

2. برگزاري همايش، كنفرانس،  سخنراني­هاي علمي و پژوهشی

3. ارزيابي مقاله­ هاي علمي و پژوهشي اساتيد و دانشجويان

4. اجراي بخشنامه­ ها و آئين ­نامه براي انجام و طرح­هاي درون دانشگاهي

5. گزارش حق­ الزحمه ­هاي اساتيد دفاع از پایان نامه ها و رساله دکتری

6. فرآيند دفاعيه دانشجويان و انتخاب اساتيد ( راهنما، مشاورو داور)

7. ارائه موضوع به مديرگروه جهت تصويب در ترم سوم برای مقطع ارشد

8. ثبت نام در سامانه­ پزوهشيار دانشگاه ازاد اسلامي در ترم سوم در سایت  ris.iau.ac.ir