.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

اعضای هیئت علمی دانشکده

اعضای هیئت علمی دانشکده

تاریخ: 1392/11/15 - 13:22


اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم پايه و پزشكي

 

رديف

نام ونشان

مرتبه علمی- تحصیلات

آدرس الكترونيكي

گروه زيست شناسي گرایش میروبیولوژی 

1

مهدی رهنما

دانشیار- دکتری فیزیولوژی جانوری

Meh_rahnema@yahoo.com

2

شهرزاد نصیری سمنانی

استادیار- دکتری زیست شناسی گیاهی

Sh.nasiri92@yahoo.com

3

مجتبی محمدیرکن آبادی

مربی- دانشجوی دکتری قارچ شناسی

m.roknabadi@yahoo.com

4

محمد رضا بیگدلی

استایار- دکتری فیزیولوژی پزشکی

mohammadrezabigdeli@gmail.com

5

آرش اسدی راد

مربی- دکتری میکروبیولوژی

a_assadirad@yahoo.com

6

مجتبی صلوتی

استاد - دکتری فیزیک پزشکی

saloutim@yahoo.com

7

رسول شکری

مربی- دکتری میکروبیولوژی

Shokrir32@yahoo.com

8

پرستو رحیمی

مربی-  دکتری بیولوژی دریا

Prahimi1975@gmail.com

9

رضا شاپوری

استادیار- دکتری باکتری شناسی پزشکی

rezashapoury@yahoo.com

10

نادر کاظمی

استایار- دکتری فیزیولوژی گیاهی

bionader@yahoo.com

11

معصومه اصل روستا

استاد یار- دکتری فیزیولوژی جانوری

masoumeh_rousta@yahoo.com

12

زینب صحرائیان

استادیار- دکتری بیولوژی تکوین

Biosahraeian58@gmail.com

13

آزاده توفیقی

استادیار- دکتری میکروبیولوژی

azadeh_t392@yahoo.com

14

رحیم امینی راستابی

استادیار- دکتری بیوشیمی

rahimamini84@gmail.com

گروه زيست شناسي گرایش ژنتیک 

1

محمد عراقی

استادیار- دکتری ژنتیک دامی

maharaghi@yahoo.com

2

زهرا دیلمی

استادیار- دکتری بیولوژی سلولی

Zdeilami@yahoo.com

3

سینا میرزا احمدی

استادیار- دکتری ژنتیک

Sinacanmir@yahoo.com

4

ساناز مهمازی

استادیار- دکتری ژنتیک

sanazmahmazi@yahoo.com

5

گلناز اسعدی تهرانی

استادیار- دکتری ژنتیک

Golnaz_asaadi@yahoo.com

6

محسن کلانتری

مربی- دانشجوی دکتری بیولوژی سلولی و مولکولی

Mkalantari54@gmail.com

گروه شیمی کاربردی

1

علیرضا کاظمی زاده

استادیار- دکتري شيمي آلي

alirezakazemizadeh@yahoo.com

2

ناهید شجری

استادیار- دکتري شيمي آلي

shajari_nahid@yahoo.com

3

فهیمه صباغی

ستادیار-دکتري شيمي معدني

fahimeh_sabbaghi@yahoo.com

4

لیلا دولتیاری

مربی- دانشجوي دکتري شيمي تجزيه

liladolatyari1351@yahoo.com

5

سید محمد شعاعی

استادیار- دکتري شيمي فيزيک

s_mohammadshoaei@yahoo.com

6

پروانه پاکروان

استادیار- دکتري شيمي کاربردي

pakravanparvaneh@yahoo.com

7

حوريه يحيايي

استادیار- دکتري شيمي فيزيک

hooriye_yahyaei@yahoo.com

8

حسن حمیدی

استادبار -دکتری شیمی

Hamidi.h81@gmail.com,

9

پروین اسکندری

استادیار-دانشجوی دکتري شيمي آلي

skandari@iasbs.ac.ir

10

سمیه بزرگ زاده استادیار- دکتری شیمی تجزیه s_bozorgzadeh2002@yahoo.com

گروه پرستاری

1

 ويدا صادق زاده

مربی- دانشجو دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

vidasadegzadeh@gmail.com

2

طيبه صمدپور املشي

مربی- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

Tsamadpour7@yahoo.com

3

سيده وحيده حسيني

مربی- دکتری پرستاری-بهداشت جامعه

Svahide123@yahoo.com

4

سيده سوسن رئوفي

مربی- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

sraufik@yahoo.com

5

مهتاب مروجي

مربی- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

mahtabmoraveji@yahoo.com

6

ايران قاسمي

مربی- کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

Ghasemia37@yahoo.com

7

اعظم روشندل

مربی- کارشناسی ارشد روان پرستاری

Roshandel25@yahoo.com

8

فریده یغمایی

دانشیار- دکتری پرستاری-بهداشت همگانی

Farideh_y2002@yahoo.com

9

محمد اشرف سمنانی

استادیار- دکتری پرستاری-بهداشت همگانی

drsemnani@gmail.com

10

11

سعيده  نجفي

خدیجه اجاقلو

مربی- کارشناسی ارشد روان پرستاری

مربی-کارشناسی ارشد پرستاری

Saeideh.najafi@yahoo.com

okh15964@yahoo.com

گروه ریاضی-آمار

 

1

محمد رضا حاتمی

مربی- کارشناسی ارشد ریاضی محض

mr_hatami54@yahoo.com

2

مهدی اسدی

دانشیار- دکتری ریاضی محض

masadi512003@gmail.com

3

غلامحسین امیر بستاقی

مربی- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

amirbostaghi@yahoo.com

4

فریدون خادم

مربی- دکتری ریاضی کاربردی

 khadem_f2000@yahoo.com

5

علیرضا خالصی

مربی- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

alirezakhalesi@gmail.com

6

علی شهنواز

مربی- دنشجوی دکتری  آمار ریاضی

shahnavaz_ali2000@yahoo.com

7

مرتضی بیات

استادیار- دکتری ریاضی کاربردی

baayyaatt@gmail.com

8

جواد ناصریان

مربی- دانشجوی دکتری آمار زیستی

javad_nasseryan@yahoo.com

9

سید محمد آجدانی

استادیار- دکتری ریاضی محض

majdani2@yahoo.com

10

مهدی افشار

مربی- دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

afshar1979@yahoo.com

11

علی فتحی

استادیار- دکتری ریاضی محض

fathi1357@yahoo.com

12

اصغر مددی

استادیار- دانشجوی دکتری ریاضی محض

amadadi2009@gmail.com

13

زینب خدایی

مربی- دانشجوی دکتری ریاضی محض

zeinab_kh110@yahoo.com

14

کمال احمدی

مربی- دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

Kamal.ahmadi.math@gmail.com

15

عذرا ناصریان مربی- دانشجوی دکتری ریاضی محض o.naserian@gmail.com

گروه فیزیک

1

کمال انصاری

مربی- کارشناسي ارشد فيزيک نظري

daneshab.5172@gmail.com

2

فرزانه سخا

استادیار-دکتري فيزيک ماده چگال

fsakha1358@gmail.com

3

مجید براتلو

استادیار-دکتري فيزيک ماده چگال

m.baratlo@gmail.com

4

محسن دشتي

استادیار- دکتري فيزيک اپتيک

dashti_mohsen@yahoo.com

5

6

روح ا... مرادحاصلی

کبری شمالیان

استادیار-  دکتري فيزيک اپتيک

مربی - فیزیک

m_haseli@iasbs.ac.ir

b.shomalian@gmail.com

گروه  مامایی

1

معصومه شاكري نژاد

مربی- کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک

Shakerinezhad@yahoo.com

2

زهرا احمدي

مربی- کارشناسی ارشد آموزش مامایی

Ahmadi.zahra4@Gmail.com

3

ايمانه شمايلي يگانه

مربی- دانشجوی دکتری تشریح -جنین شناسی

Iman.yeganeh@yahoo.com

4

رباب آرامي

مربی- کارشناسی ارشد آموزش مامایی

arami80@yahoo.com

5

مريم مرادخاني

مربی- کارشناسی ارشد آموزش مامایی

moradkhanimaryam@Gmail.com

6

معصومه شاكري

مربی- دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

shakerimasoomeh@gmail.com

7

پروانه ميرايي

مربی- کارشناسی ارشد آموزش مامایی

parvaneh_mirabi@yahoo.com

8

مینا سلیمانی

مربی-کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک

Minasoleimani300@yahoo.com

9

فاطمه رستمخاني

مربی- کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک

fatemarostamkhani@yahoo.com

10

راضيه مقدم

مربی- کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک

homa.moghadam@yahoo.com

11

الهام دهقان پور محمدیان

مربی- کارشناسی ارشد  بهداشت مادر و کودک

e.dehganpoor88@gmail.com