.::. امور کلاس ها .::.

شماره کلاسهای روز شنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

شماره کلاسهای روز شنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

تاریخ: 1393/01/17 - 10:20


 

روز: شنبه

برنامه هفتگـی و شمـاره کلاس اساتیــد دانشکـده برق ، کامپیـوتر و فناوری اطلاعات

در نیمسال دوم  ( 94 93 )

 

 

 

   زمان

 

کلاس

10:15-8:00

12:45-10:30

 

16:15-14:00

18:45-16:30

توضيحات

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

 

15:30-14:00

17:15-15:45

19:00-17:30

101

 

غلامرضاجعفری

 

101

حسین معصومی

حیدر حسنلو

حیدر حسنلو

 

 

102

عادل حساس

عادل حساس

102

خنجری

آمنه مهدیون

 

 

 

103

 

حل تمرین نظریان

103

نازیلا کلانتری

امیر بستاقی

 

 

 

104

 

احد آقاپور

احد آقاپور

104

 

مطلبی

مطلبی

 

 

105

 

105

امین حسینی

 

علی جراحی

 

 

106

 

106

جلیل شامی

جلیل شامی

 

 

 

107

جزء مقدم

 

107

کمال انصاری

کمال انصاری

 

 

108

 

امین میرزاپور

108

 

مهران محمدی

 

 

201

 

خنجری

خنجری

201

جواد قره باغی

 

آزمايشگاه

 

202

فروتن راد

فروتن راد

 

202

الناز نمازی

خنجری

 

آزمايشگاه

 

203

 

203

 

امین حسینی

امین حسینی

آزمايشگاه

 

204

 

204

 

آزمايشگاه

 

205

 

205

 

آزمايشگاه

 

206

 

206

عادل حساس

عادل حساس

 

آزمايشگاه

 

207

عباس زاده

عباس زاده

207

عباس زاده

عباس زاده

آزمايشگاه

 

208

 

امیرحسین عزیزی

208

 

امیرحسین عزیزی

آزمايشگاه

 

301

 

301

مهدی پاشایی

مهدی پاشایی

آزمايشگاه

 

302

علیرضا خالصی

علیرضا خالصی

302

 

مسعود خطیبی

 

 

303

 

303

 

آزمايشگاه

 

304

هاشم فاطمی

هاشم فاطمی

هاشم فاطمی

304

 

آزمايشگاه

 

305

 

زهرا بیات

زهرا بیات

305

زهرا بیات

 

پیام فقیهی

 

 

306

 

306

 

جواد قره باغی

 

 

307

لیلا محمدی

لیلا محمدی

307

 

لیلا محمدی

 

 

308

 

308

عمیدالدین موسوی

عمیدالدین موسوی

 

 

401

ابراهیم فضلی

ابراهیم فضلی

401

فرهاد قره باغی

 

 

 

402

 

402

 

آزمايشگاه

 

403

 

فرهاد قره باغی

403

حل تمرین حریری

کیمیا قلم

 

 

405

 

محمدحسن عبدالهی

405

 

الناز نمازی

الناز نمازی

 

 

406

هادی احمدی

هادی احمدی

406

هادی احمدی

امین میرزاپور

 

 

407

حمیدرضا موسوی

حمیدرضا موسوی

407

محمدحسن عبدالهی

محمدحسن عبدالهی

 

 

408

مهدی حریری

مهدی حریری

408

مهدی حریری

 

فاطمه بهبودیان

 

 

501

 

501

الهام قنبرلو

الهام قنبرلو

كارگاه