.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

همکاران اموزشی

اموزشی

تاریخ: 1392/09/18 - 01:01


رئیس اداره اموزش دانشکده علوم انسانی و هنر: آقای احمد اشرفی  

تلفن: 02433471712


خانم لیلا محمدی 

شماره تماس 02433114335

مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد MBA

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی رشته های ذیل :

مقطع دکتری : مدیریت آموزشی- روان شناسی تربیتی –زبان شناسی –علوم قرآن و حدیث –عرفان و اندیشه های امام خمینی

کارشناسی ارشد:  مدیریت آموزشی –تکنولوژی آموزشی –تحقیقات آموزشی

تربیت بدنی گرایش های فیزیولوژی ورزشی کاربردی– فیزیولوژی فعالیت های بالینی -فیزیولوژی تغذیه ورزشی – مدیریت ورزشی

روان شناسی عمومی – حقوق عمومی –آموزش زبان انگلیسی-علوم قرآن و حدیث


سعید مهرافروز

   سمت فعلی :    کارشناس رشته  روانشناسی مقطع کارشناسی

مدارک تحصیلی :   کارشناسی ارشد حسابداری

 

متولد 1357                                                                           

شماره تماس 09127436019

نام مدیر گروه رشته روانشناسی  : خانم  دکتر قمرکیانی


شمسی عابدینی             ( کارشناس گروه رشته مدیریت)

 شماره تماس: 02433114340

مدرک تحصیلی: کارشناسی پیوسته مدیریت

رشته ها:

مقطع کارشناسی پیوسته: مدیریت بازرگانی خواهران و برادران

مقطع کارشناسی ارشد خواهران با گرایشهای:

بازاریابی- بازرگانی بین ایملل- تجارت الکترونیک- مدیریت داخلی- مدیریت کار آفرینی- مدیرت استراتژیک- مدیریت

تحول- مدیریت مالی- مدیریت دولتی- مدیریت صنعتی عملکرد- مدیریت کسب و کار مالی – مدیریت اجرایی- مدیریت بیمه


نام :  زینب کمالی

کارشناس امورآموزش رشته های کارشناسی ارشد رشته مدیریت  گرایشهای  بازاریابی

داخلی بین الملل استراتژیک  - تجارت الکترونیک  - کارآفرینی (برادران)

کارشناسی ارشد مدیریت  دولتی گرایش خط مشی گذاری (برادران)

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد (برادران)

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(برادران)

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایشهای رفتارسازمانی ومنابع انسانی مالی کسب و کارجدید (برادران)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (برادران وخواهران)

مدارک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس33114342-024

نام مدیر گروه : دکتر قمرکیانی(روانشنانشی) مدیریت(دکتر همادرودی(


 

نام و نام خانوادگی: حمید رضا بیگدلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

شماره تماس: 09104847889

کارشناس رشته حقوق قضائی برادران


سکینه سرداری

 

دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 کارشناس گروه رشته های مدیریت امور بانکی مقطع کارشناسی و رشته حسابداری (برادران ) مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته ) و کارشناسی ( پیوسته و نا

پیوسته)

شماره تماس :  02433114329

مدیر گروه : جناب آقای دکتر علی محمدی


 

زهرا بهرامی شاد

دارای مدرک کارشناسی حسابداری

کارشناس گروه رشته حقوق قضایی (خواهران)  مقطع کارشناسی

شماره تماس :  02433114343

 

مدیر گروه : جناب آقای دکتر نعیمی


 

نام و نام خانوادگی:صمد نصیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش تطبیقی فارسی و عربی

شماره تماس:02433114331

کارشناس رشته های : ارشد حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی و رشته های دکتری روابط بین الملل،علوم سیاسی گرایشهای مسائل ایران و سیاستگذاری عمومی، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، حسابداری، زبان و ادبیات فارسی، جامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه، حقوق بین الملل عمومی، حقوق خصوصی، علوم اقتصادی گرایشهای اقتصاد مالی و شهری و اسلامی، مدیریت دولتی و صنعتی