.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

همکاران اموزشی

اموزشی

تاریخ: 1392/09/18 - 17:00


رئیس اداره اموزش دانشکده علوم انسانی و هنر: آقای احمد اشرفی  

تلفن: 02433471712آقاي نادر محمدي    رئيس برنامه ريزي دانشكده علوم انساني

شماره تماس  02433114330


خانم لیلا محمدی   ( کارشناس آموزش  مقطع دكتري كليه رشته ها )

شماره تماس 02433114335

مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد MBA

 

 


شمسی عابدینی             ( کارشناس آموزش مقطع كارشناسي رشته مدیریت بازرگاني )

 شماره تماس: 02433114340

مدرک تحصیلی: کارشناسی پیوسته مدیریت

 


نام :  زینب کمالی    ( کارشناس آموزش مقطع كارشناسي ارشد رشته روان شناسي و كليه گرايش هاي رشته هاي مديريت  )

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس33114342-024

نام مدیر گروه : دکتر قمرکیانی(روانشناسی) مدیریت(دکتر همادرودی(


 

نام و نام خانوادگی: حمید رضا بیگدلی    کارشناس آموزش مقطع كارشناسي رشته حقوق( برادران ) 

مدرک تحصیلی: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

شماره تماس: 33114339-024

 

 نام و نام خانوادگی: سکینه سرداری  ( کارشناس آموزش مقطع كارشناسي رشته هاي حسابداري برادران و مقطع كارشناسي مديريت بانكي )

 

دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس :  02433114329

مدیر گروه : جناب آقای دکتر علی محمدی


 

زهرا بهرامی شاد  کارشناس آموزش مقطع كارشناسي رشته حقوق (خواهران)  

دارای مدرک کارشناسی حسابداری

 

شماره تماس :  02433114343

 

مدیر گروه : جناب آقای دکتر نعیمی


 

نام و نام خانوادگی:صمد نصیری کارشناس آموزش مقطع کارشناسی رشته روان شناسي و مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش تطبیقی فارسی و عربی

شماره تماس:02433114341


نام و نام خانوادگی: شهپر رجائي کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصي وحقوق عمومي 

 

شماره تماس:02433114230

نام و نام خانوادگی: امير رضا حبيبي  کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته هاي(علوم سياسي و زبان و ادبيات فارسي و انگليسي و علوم اجتماعي و جامعه شناسي و الهيات و معارف اسلامي علوم ورزشي روان شناسي عمومي و علوم تربيتي)

 شماره تماس : 09143233146 - 02433114331