.::. امور کلاس ها .::.

شماره کلاس های روز دوشنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

شماره کلاس ها در روز دوشنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

تاریخ: 1392/11/27 - 10:19


 

روز:دوشنبه

برنامه هفتگـی و شمـاره کلاس اساتیــد دانشکـده برق ، کامپیـوتر و فناوری اطلاعات

در نیمسال دوم  ( 94 93 )

 

 

 

زمان

کلاس

10:15-8:00

12:45-10:30

 

16:15-14:00

18:45-16:30

توضيحات

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

 

15:30-14:00

17:15-15:45

19:00-17:30

101

 

حل تمرین حریری

101

 

حیدرحسنلو

حیدرحسنلو

 

 

102

معصومه خدائی

نورآذر

 

102

بهزاد رهبر

میرزاپور

 

 

103

 

103

امیربستاقی

قهرمانی

قهرمانی

 

 

104

قهرمان شجاعی

 

حسین صادقی

104

حسین صادقی

حسین صادقی

عباس رخش

 

 

105

 

میرزاپور

105

 

پوریا قاسمی

 

 

106

 

بخشی زاده

106

بخشی زاده

کیانپور

 

 

107

 

حاتمی

حاتمی

107

کمال انصاری

کمال انصاری

 

 

108

 

عبدالوحید جعفری

108

 

علی اسلامی

 

 

201

تخمه چی

تخمه چی

نورآذر

201

 

آزمايشگاه

 

202

 

معصومه خدائی

 

202

 

حسین صادقی

آزمايشگاه

 

203

 

203

 

آزمايشگاه

 

204

 

204

 

آزمايشگاه

 

205

 

205

حدیدیان

حدیدیان

آزمايشگاه

 

206

بهروز جوادی

بهروز جوادی

206

مهدی کابلی

مهدی کابلی

آزمايشگاه

 

207

 

مهدی گلشنی

207

مهدی گلشنی

مهدی گلشنی

آزمايشگاه

 

208

 

208

نیلوفر پرسه

کیمیا قلم

آزمايشگاه

 

301

 

301

کیمیا قلم

 

آزمايشگاه

 

302

مهدی افشار

مهدی افشار

302

 

مسعود خطیبی

 

 

303

 

303

 

آزمايشگاه

 

304

هاشم فاطمی

هاشم فاطمی

هاشم فاطمی

304

 

آزمايشگاه

 

305

 

ابراهیمی بالنگا

305

 

تطهیری

تطهیری

 

 

306

امیر فواد ساطعی

306

 

 

 

307

عادل حساس

عادل حساس

307

سلجوقی

سلجوقی

 

 

308

 

سمیرا قره گوزلو

308

 

اعجمی

 

 

401

علی فتحی

علی فتحی

401

مهدی بیگدلی

 

مهدی بیگدلی

 

 

402

 

402

 

آزمايشگاه

 

403

مهدی جباری

مهدی جباری

مهدی جباری

403

کیانپور

جواد قره باغی

 

 

405

مهدی بازرگانی

 

405

سحر یزدانی

سحر یزدانی

 

 

406

مهدی اسدی

مهدی اسدی

406

 

حاتمی

 

 

407

فرزانه کبودوند

فرزانه کبودوند

407

اعجمی

فرزانه کبودوند

 

 

408

 

408

 

منصور اوجاقی

 

 

501

عباس زاده

 

501

 

كارگاه