.::. امور کلاس ها .::.

شماره کلاس ها ی روز سه شنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

شماره کلاس ها در روز سه شنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

تاریخ: 1392/11/27 - 10:18


 

روز: سه شنبه

برنامه هفتگـی و شمـاره کلاس اساتیــد دانشکـده برق ، کامپیـوتر و فناوری اطلاعات

 در نیمسال دوم  ( 94 93 )

 

 

 

زمان

کلاس

10:15-8:00

12:45-10:30

 

16:15-14:00

18:45-16:30

توضيحات

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

 

15:30-14:00

17:15-15:45

19:00-17:30

101

ذبیحیان

ذبیحیان

 

101

هادی نصیری

هادی نصیری

 

 

 

102

 

اسماعیل محمدی

 

102

صدیقه محمدنژاد

سرائی

شیوا کریمی

 

 

103

 

بیستونی

103

 

بیستونی

هادی نصیری(نیم ترم2

 

 

104

 

هادی نصیری

 

104

 

عباس رخش

 

 

105

حسینی الموسوی

حسینی الموسوی

 

105

 

عبداله صادقی

 

 

 

106

 

مهدی جباری

106

مهدی جباری

 

مهدی کابلی

 

 

107

محمدی خواهان

 

محمدی خواهان

107

حسین برومند

محسن فریدی

 

 

108

حمیدرضا مهاجری

حمیدرضا مهاجری

108

 

علی اسلامی

 

 

201

 

بیستونی

 

201

 

بیستونی

آزمايشگاه

 

202

عبداله صادقی

 

کیانپور

202

عبداله صادقی

 

سرائی

آزمايشگاه

 

203

بهناز تخمه چی

 

203

علی جراحی

علی جراحی

آزمايشگاه

 

204

 

204

 

آزمايشگاه

 

205

 

205

حدیدیان

جواد قره باغی

آزمايشگاه

 

206

کیانپور

 

سحر یزدانی

206

سحر یزدانی

 

آزمايشگاه

 

207

عباس زاده

مهدی گلشنی

207

مهدی گلشنی

 

آزمايشگاه

 

208

 

محمدامین ثبوتی

208

کیانپور

 

آزمايشگاه

 

301

 

301

جواد قره باغی

 

آزمايشگاه

 

302

رویا کاوندی

 

302

افضلی

افضلی

 

 

303

 

303

 

آزمايشگاه

 

304

 

304

 

ابراهیم مددی

ابراهیم مددی

آزمايشگاه

 

305

 

305

 

سلجوقی

 

 

306

 

306

 

 

 

307

فرزانه کبودوند

شیما نکیسا

اعجمی

 

حسین برومند

 

 

308

اعجمی

اعجمی

اعجمی

308

 

 

 

 

401

مهدی بیگدلی

پیمان نظریان

401

پیمان نظریان

فرهاد قره باغی

 

 

402

ساطعی

ساطعی

ساطعی

402

امیر فواد ساطعی

 

آزمايشگاه

 

403

سحر یزدانی

 

403

 

مجتبی نعمتی

 

 

405

مهدی بازرگانی

علی اصغر خواصی

405

علی اصغر خواصی

مهدی بازرگانی

 

 

406

اصغر مددی

اصغر مددی

406

 

مهدی اسدی

 

 

407

 

فرزانه کبودوند

407

مجید مرادلو

علی اصغر خواصی

 

 

408

 

 

408

 

 

 

 

501

الهام قنبرلو

الهام قنبرلو

501

 

 

 

 

كارگاه