.::. امور کلاس ها .::.

شماره کلاس های روز چهارشنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

شماره کلاس ها در روز چهارشنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

تاریخ: 1392/11/27 - 10:17


 

روز:چهارشنبه

 

برنامه هفتگـی و شمـاره کلاس اساتیــد دانشکـده برق ، کامپیـوتر و فناوری اطلاعات

 در نیمسال دوم  ( 94 93 )

 

 

 

زمان

كلاس

10:15-8:00

12:45-10:30

 

16:15-14:00

18:45-16:30

توضيحات

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

 

15:30-14:00

17:15-15:45

19:00-17:30

101

 

شیوا کریمی

شیوا کریمی

101

شیوا کریمی

شیوا کریمی

 

 

 

102

داود عزیزیان

داود عزیزیان

102

پیمان نظریان

سعید جلیل زاده

 

 

103

 

103

 

 

 

104

مجتبی اعجمی

مجتبی اعجمی

104

حسین برومند

حسین برومند

 

 

105

 

105

 

 

 

106

 

106

 

فرنوش مریخ بیات

 

 

107

 

107

مجتبی اعجمی

 

 

 

108

 

108

 

 

 

201

 

201

 

محمدرضا مرجانی

آزمايشگاه

 

202

 

202

 

آزمايشگاه

 

203

صفائیان

 

203

 

آزمايشگاه

 

204

 

204

 

آزمايشگاه

 

205

 

205

 

آزمايشگاه

 

206

کیمیا قلم

 

206

 

آزمايشگاه

 

207

 

207

 

آزمايشگاه

 

208

 

208

 

آزمايشگاه

 

301

 

301

 

آزمايشگاه

 

302

 

حسین برومند

302

افضلی

افضلی

 

 

 

303

 

303

 

آزمايشگاه

 

304

 

304

 

آزمايشگاه

 

305

 

305

فرهاد قره باغی

 

 

 

306

 

306

 

 

 

307

مرتضی بیات

مرتضی بیات

307

 

مقدادی

سیدپیمان عمادی

 

 

308

 

 

308

 

 

 

 

401

مهدی بیگدلی

پیمان نظریان

401

مهدی بیگدلی

 

رضا نوروزیان

 

 

402

 

402

 

آزمايشگاه

 

403

فرهاد قره باغی

 

403

امیر نجفی

 

بهروز احمدزاده

 

 

405

منصور اوجاقی

حمیدرضا موسوی

405

مجید مرادلو

 

 

 

406

 

 

406

مهدی حریری

مهدی حریری

 

 

 

407

سیدکامران یگانگی

سیدکامران یگانگی

407

سیدکامران یگانگی

امیر نجفی

 

 

408

 

تحقیقی

تحقیقی

تحقیقی

مقدادی

 

 

501

 

501

 

كارگاه