.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

تاریخ: 1396/05/29 - 13:39


دانشجويان گرامي : تاريخ فراغت از تحصيل درمقطع كارشناسي ارشد برابر با روز دفاع از پايان نامه ميباشد. ضمنا" برابر بخشنامه فعلي نظام وظيفه از روز دفاع حداكثر يكسال فرصت ارسال مدارك به نظام وظيفه را دارا ميباشد